Program Nádej pre mládež spoločnosti Samsung

Spoločnosť Samsung už viac než 60 rokov zvyšuje kvalitu života ľudí na celom svete. Ako najväčší výrobca elektroniky na svete využívame rovnaké inovácie, technológie a zdroje, ktoré poháňajú náš komerčný úspech, aj v rámci nášho globálneho programu Nádej pre mládež, ktorý je zameraný na podporu vzdelávania a zlepšenie zdravotného stavu detí na celom svete. Tento program je jedným zo spôsobov, akými spoločnosť Samsung využíva INOVÁCIE NA PODPORU ROZVOJA ĽUDÍ.

Prostredníctvom programu Nádej pre mládež spoločnosti Samsung sa viac než 50 našich pobočiek a 180,000 zamestnancov na celom svete spojilo s poprednými neziskovými organizáciami, aby uskutočnili zmenu k lepšiemu.

Dodávaním produktov spoločnosti Samsung, prepožičiavaním našich odborných znalostí a poskytovaním finančnej pomoci umožňujeme tisícom detí v komunitách na celom svete získať prístup k vzdelávaniu, odbornej pomoci, možnostiam rozvoja schopností a zdravotnej starostlivosti, ktorá zachraňuje životy.

V roku 2011 sme poslanie programu Nádej pre mládež spoločnosti Samsung rozšírili tak, aby pokrývalo aj potreby prameniace z globálnej krízy, a to najmä pripravenosť pracovnej sily a školenia zamerané na získanie pracovných skúseností.

Naše pobočky v USA a Južnej Afrike vytvorili v rámci iniciatívy Nádej pre mládež spoločnosti Samsung dva programy, ktoré sú príkladom nášho globálneho poslania zameraného na zlepšenie kvality života a vzdelávania detí: programy Akadémia technických odborov a Riešenia pre zajtrajšok.

ODBORNÍCI BUDÚCNOSTI

Program Akadémia technických
odborov v rámci iniciatívy Nádej pre
mládež spoločnosti
Samsung - Južná Afrika

Afrika čelí nielen kritickému nedostatku technických a odborných znalostí, ale aj nedostatočnému vzdelaniu svojich mladých ľudí v oblasti prírodných vied a technických odborov. V rámci svojho programu Nádej pre mládež otvorila spoločnosť Samsung v Južnej Afrike Akadémiu technických odborov, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu znalostí aj vzdelávania, čo je mimoriadne dôležité pre ekonomický rast Afriky. S pomocou servisných technikov spoločnosti Samsung pripravuje toto špičkové školiace stredisko študentov na úrovni 10. až 12. ročníka na kariéru v príslušných technických oblastiach. Študenti prijatí z miestnych stredných technických škôl získavajú praktické vzdelanie, ktoré im prináša znalosti a praktické skúsenosti potrebné na to,

aby boli efektívni a konkurencieschopní na miestnom trhu práce. Po absolvovaní Akadémie budú mať niektorí študenti dokonca šancu zamestnať sa ako servisní technici spoločnosti Samsung.

Prostredníctvom Akadémie vytvárame pracovnú silu zameranú na technické odbory, ktorá je v súlade so snahou juhoafrickej vlády vytvárať vhodné pracovné miesta, najmä pre svojich mladších občanov. Našim cieľom je rozšíriť program aj do ďalších afrických krajín, ako je napríklad Nigéria, Keňa a Sudán, a do roku 2015 pripraviť v Afrike 10,000 technických pracovníkov.

Získajte ďalšie informácie o Akadémii technických odborov v rámci iniciatívy Nádej pre mládež spoločnosti Samsung

OŽIVENIE VZDELÁVANIA V OBLASTI
VEDNÝCH ODBOROV A MATEMATIKY

Program Riešenia pre zajtrajšok v rámci iniciatívy
Nádej pre mládež spoločnosti Samsung - USA

Vzdelávanie v oblasti vedných odborov a matematiky je v USA stále veľkou výzvou. Americkí študenti nedosahujú v týchto predmetoch také dobré výsledky ako študenti v ostatných krajinách. V roku 2010 bolo v skutočnosti len 43 percent maturantov na amerických stredných školách pripravených na univerzitné učebné osnovy v matematike a len 29 percent bolo pripravených na osnovy v oblasti vedy.

Program Riešenia pre zajtrajšok v rámci iniciatívy Nádej pre mládež spoločnosti Samsung je celonárodná videosúťaž, ktorá podporuje študentov a učiteľov pri zdieľaní zázrakov z oblasti vedy, technológií, techniky a matematiky (STEM – Science, Technology, Engineering, Math). Táto súťaž je navrhnutá tak, aby zvyšovala záujem o tieto predmety tým, že ich robí zábavnými a zaujímavými. Cieľom je zlepšiť výsledky amerických detí v predmetoch STEM, čím sa zároveň zvýši konkurencieschopnosť celého národa v budúcnosti. V rámci tejto snahy spolupracujeme s viacerými neziskovými vzdelávacími organizáciami vrátane združenia National Environmental Education Foundation, a tiež s poprednými technologickými spoločnosťami, ako sú napríklad spoločnosti Microsoft a Direct TV.

Použitím technológií spoločnosti Samsung novými vzrušujúcimi spôsobmi vytvorili študenti videá, ktoré priniesli odpoveď na otázku „Ako môže veda a matematika zlepšiť životné prostredie vo vašej komunite?“. Päť najlepších tried získalo technológie spoločnosti Samsung v hodnote 1 milióna dolárov a pedagógovia začali oceňovať naše obrovské odhodlanie zlepšiť v Spojených štátoch vzdelávanie v predmetoch STEM. Počas prvého roka bolo v rámci súťaže prijatých viac než 1,100 príspevkov a takmer 350,000 hlasov z radov verejnosti.

Získajte ďalšie informácie o programe Riešenia pre zajtrajšok v rámci iniciatívy Nádej pre mládež spoločnosti Samsung

Vedenie