Úspech spoločnosti sa posudzuje nielen podľa obchodných úspechov, ale aj podľa toho, ako slúži komunite, ktorej je súčasťou, ako ochraňuje prírodné zdroje našej planéty a ako mení životy ľudí k lepšiemu. Spoločnosť Samsung prijíma túto zodpovednosť, aby prispievala k dosiahnutiu týchto cieľov ako dobrý občan, a koná na celom svete tak, aby podporovala lepšiu spoločnosť, ochraňovala životné prostredie, zlepšovala jeho stav a utužovala vzťahy v komunite.

Naše zameranie na občiansku
zodpovednosť

Do svojej príslušnosti sa spoločnosť Samsung usiluje zahrnúť širokú škálu oblastí, ktoré majú vplyv na životy ľudí, ako je sociálna prospešnosť, kultúra, umenie, dobrovoľnícke služby, štúdium a vzdelávanie, ochrana životného prostredia a medzinárodná výmena.

Viac

Program Nádej pre mládež
spoločnosti Samsung

Spoločnosť Samsung ako najväčší výrobca elektroniky na svete využíva rovnaké inovácie, technológie a zdroje, ktoré poháňajú jej komerčný úspech, aj v rámci svojho globálneho programu Nádej pre mládež, ktorý je zameraný na podporu vzdelávania a zlepšenie zdravotného stavu detí na celom svete. Tento program je jedným zo spôsobov, akými spoločnosť Samsung využíva INOVÁCIE NA PODPORU ROZVOJA ĽUDÍ.

Viac

Naše životné prostredie

V spoločnosti Samsung veríme, že sme zodpovední za podnikanie spôsobom, ktorý obohacuje našu planétu.

Viac

Naša správa o udržateľnom rozvoji

Stiahnite si správu spoločnosti Samsung o udržateľnom rozvoji a získajte ucelený prehľad o tom, čo robíme pre udržateľnosť vo svete.

Viac
Vedenie