Naše zameranie na spoločenskú zodpovednosť

Táto stránka ponúka stručný prehľad o tom, čo všetko robí spoločnosť
Samsung ako zodpovedný občan.

sociálna prospešnosť

Spoločnosť Samsung poskytuje podporu ľuďom a komunitám, v ktorých žijú, rôznymi spôsobmi. Momentálne sa zameriavame najmä na investície do budúcnosti mládeže prostredníctvom podpory vedeckého vzdelávania a kreatívneho myslenia, ktoré podnecuje líderstvo. Okrem toho pomáhame deťom z rodín s nižším príjmom tak, že podporujeme infraštruktúru vzdelávania, vyhľadávame a podporujeme výnimočných študentov a organizujeme podporné programy, ktoré prispievajú k dobrej atmosfére v rodinách. Programy v týchto oblastiach realizujeme aj prostredníctvom našich ôsmich dobrovoľníckych centier.

kultúra a umenie

Spoločnosť Samsung podporuje rôzne umelecké a kultúrne činnosti na celom svete. Počas mnohých rokov spoločnosť Samsung vo veľkej miere podporovala mnohé múzeá, galérie a výstavy v Kórei a v mnohých ďalších krajinách vrátane USA a Francúzska. Múzeum moderného umenia Samsung zhromažďuje, uchováva a vystavuje moderné a súčasné kórejské aj zahraničné umenie. Múzeum pre deti Samsung, ktoré je prvým múzeom svojho druhu v Kórei, pozýva deti, aby sa zabavili pri skúmaní sveta, v ktorom žijú. Spoločnosť Samsung tiež hosťuje a podporuje rôzne kultúrne podujatia pre deti a programy, ktoré podnecujú ich umelecký rozvoj od raného veku.

dobrovoľnícke služby

V roku 1995 spoločnosť Samsung založila Social Contribution Corps, aby povzbudila svojich zamestnancov v zapájaní sa do služieb komunite. Táto iniciatíva sa odvtedy rozvinula na osem dobrovoľníckych centier v celej Kórei vedených odborníkmi na sociálnoprospešné aktivity, ktorí podporujú rozvoj dobrovoľných programov pre zamestnancov. Naši zamestnanci využívajú svoje poznatky a zručnosti, aby ich zúročili v službe miestnej komunite, a každý zamestnanec venuje priemerne 10 hodín práci na komunitných projektoch.

štúdium a vzdelávanie

Posilňovanie myslenia a rozvíjanie tvorivosti mladých ľudí je primárnym zámerom viacerých programov spoločnosti Samsung. Spoločnosť Samsung je najvýznamnejším podporovateľom Kórejskej vedeckej olympiády mládeže, najprestížnejšej vedeckej súťaže pre základné a stredné školy, a Národnej olympiády v študentskej tvorivosti, ktorá je zameraná na podnecovanie invencie žiakov základných a stredných škôl. Spoločnosť Samsung od roku 2001 spolupracuje so združením Green Family Movement Association vo svojej podpore pre „zelené školy“, ktoré u detí propagujú uvedomelosť vo vzťahu k životnému prostrediu a umožňujú im vykonávať praktické opatrenia na ochranu našich ekosystémov.

Vedenie