Banner odkazujúci na stránku s našimi správami o udržateľnom rozvoji

Udržateľný rozvoj v spoločnosti Samsung Electronics

Integrácia podnikového manažmentu a udržateľného rozvoja predstavuje problém, ktorému sa vo svete biznisu pripisuje čoraz väčší význam, pretože nároky na spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť sú čoraz väčšie. Na túto výzvu reagujeme tak, že sme zlepšili proces zhromažďovania podnetov akcionárov a vytvorili podnikovú víziu a stratégiu pre udržateľný rozvoj.

Udržateľnosť v Európe

Ekonomické, environmentálne a spoločenské zodpovednosti považujeme za kľúčové prvky manažmentu trvalo udržateľného rastu. Stále viac sa venujeme tomu, aby sme lepšie porozumeli požiadavkám našich akcionárov, budovali si s nimi pozitívny vzťah a najmä zvyšovali našu hodnotu pre spoločnosť aj pre akcionárov.

Náš prístup k udržateľnosti

Graf predstavujúci ako životné prostredie, spoločnosť a ekonomika spoločne tvoria základ udržateľného rozvoja spoločnosti Samsung

Pre bližšie informácie o environmentálnom dozore v spoločnosti Samsung si stiahnite našu Správu o životnom prostredí a sociálnych záležitostiach pre rok 2008. (Bude aktualizované).

Past Reports

top

Vedenie