Digitálny líder. Zodpovedný globálny občan. Všestranné zoskupenie spoločností. Eticky sa správajúca spoločnosť. To všetko a ešte oveľa viac je spoločnosť Samsung.


V divíziách Samsung Group a Samsung Electronics veríme v spoločnú zodpovednosť – voči našim ľuďom, našej planéte a našej spoločnosti. V celej spoločnosti sa riadime podľa tých najvyšších štandardov, čo nám umožňuje účinnejšie prispievať k vytváraniu lepšieho sveta.

Hodnoty a filozofia

Spoločnosť Samsung sa riadi jednoduchou filozofiou, pevnými hodnotami a vysokými etickými štandardmi, ktoré každý deň určujú naše konanie. Vo všetkom, čo robíme sa snažíme pomôcť ľuďom žiť lepší život.

Viac

Vízia

Spoločnosť Samsung sa usiluje o vývoj novátorských technológií a efektívnych procesov, ktoré vytvárajú nové trhy, obohacujú život ľudí a upevňujú pozíciu spoločnosti Samsung ako digitálneho lídra.

Viac

Naše výsledky

Ak chcete získať ďalšie informácie o výsledkoch našej spoločnosti, stiahnite si výročné správy divízií Samsung Group a Samsung Electronics.

Viac

História

Už viac ako 70 rokov stojí spoločnosť Samsung v čele pokroku. Naše objavy, vynálezy a prevratné produkty pomáhajú tvoriť históriu digitálnej revolúcie.

Viac

Sesterské spoločnosti

Získajte prehľad o množstve rozličných spoločností, z ktorých pozostáva skupina Samsung.

Viac
Vedenie