Hodnoty a filozofia

Filozofia spoločnosti Samsung

V spoločnosti Samsung sa riadime jednoduchou obchodnou filozofiou: venovať náš talent a technológie na vytváranie tých najlepších produktov a služieb, ktoré prispievajú ku vzniku lepšej globálnej spoločnosti.

Naši ľudia uvádzajú túto filozofiu do života každý deň. Naše vedenie vyhľadáva po celom svete tých najtalentovanejších ľudí a vytvára im podmienky, aby mohli naplno realizovať svoje schopnosti. Výsledkom je, že všetky naše produkty – od pamäťových čipov, ktoré pomáhajú podnikom uchovávať kľúčové informácie, až po mobilné telefóny, ktoré spájajú ľudí z rôznych kontinentov – dokážu obohacovať životy ľudí. A to je presne to, o čo ide pri vytváraní lepšej globálnej spoločnosti.

Naše hodnoty

Veríme, že život v súlade s pevne stanovenými hodnotami je kľúčom k úspešnému podnikaniu. Tieto základné hodnoty spolu s prísnym etickým kódexom sú preto základom každého rozhodnutia, ktoré prijímame.

Ľudia

Je to jednoduché: firma, to sú ľudia, ktorí ju tvoria. V spoločnosti Samsung poskytujeme našim ľuďom dostatok príležitostí, aby naplno využívali svoj potenciál.

Dokonalosť

Za všetkým, čo v spoločnosti Samsung robíme, stojí túžba po dokonalosti a pevné odhodlanie vyvíjať tie najlepšie produkty a služby na trhu.

Zmena

Súčasná globálna ekonomika sa neustále mení a zmena je rozhodujúcim faktorom pre prežitie každej spoločnosti. Tak ako počas uplynulých 70 rokov, aj teraz upierame svoj zrak do budúcnosti a predvídame potreby a požiadavky trhu, aby sme našu spoločnosť mohli viesť k dlhodobému úspechu.

Integrita

Etické princípy sú základom nášho podnikania. Riadime sa morálnym kompasom, ktorý je zárukou čestnosti, úcty voči akcionárom a absolútnej transparentnosti.

Spoločná prosperita

Spoločnosť nemôže byť úspešná, ak nevytvára prosperitu a príležitosti pre ostatných. Spoločnosť Samsung je rozhodnutá byť sociálne a environmentálne zodpovedným korporátnym príslušníkom každej spoločnosti po celom svete, kde pôsobí.

Graf znázorňujúci obchodné princípy spoločnosti Samsung

top

Vedenie