Vízia

Vízia 2020

Víziou spoločnosti Samsung Electronics na nové desaťročie je „Inšpirovať svet, tvoriť budúcnosť“.

Naším cieľom je inšpirovať komunity na celom svete vývojom nových technológií, inovatívnych produktov a kreatívnych riešení. Snažíme sa tiež vytvárať lepšiu budúcnosť prinášaním nových hodnôt našim základným sieťam: priemysel, partneri a zamestnanci. Prostredníctvom týchto aktivít chceme prispieť k lepšiemu svetu a bohatším zážitkom pre všetkých.

Graf znázorňujúci motto spoločnosti Samsung „Inšpirovať svet, tvoriť budúcnosť“

V rámci našej novej vízie sme si stanovili konkrétny plán dosiahnuť do roku 2020 obrat 400 miliárd dolárov a zaradiť sa medzi päť najlepších značiek sveta. Do nášho managementu sme preto zaviedli tri strategické prístupy: kreativitu, partnerstvo a talent.

S nadšením očakávame, čo prinesie budúcnosť. Staviame na našich predchádzajúcich úspechoch a tešíme sa na objavovanie nových oblastí vrátane zdravotnej starostlivosti, medicíny a biotechnológie. Naším záväzkom je pôsobiť ako kreatívny líder na nových trhoch a v budúcnosti sa stať jednotkou v podnikaní.

Graf znázorňujúci akú kľúčovú rolu hrajú vízia odvetvia, vízia partnerov a vízia zamestnancov pre víziu spoločnosti Samsung do roku 2020

Vedenie