Globálne zásobovanie

Hľadáme potenciálnych dodávateľov, ktorí sa spolu so spoločnosťou Samsung Electronics stanú vodcami budúcnosti

Spoločnosť Samsung Electronics ako svetový líder v oblasti digitálnych technológií vstupuje do novej éry vývoja produktov, podnikovej kultúry a prispievania k blahu globálnej spoločnosti.
Pri dosahovaní našich cieľov sme si vedomí toho, aké dôležité je budovanie vzťahov a úplná podpora zo strany prvotriednych dodávateľov.

Spoločnosť Samsung Electronics hľadá potenciálnych partnerov na svetovej úrovni s inovatívnymi a výnimočnými technológiami s cieľom spolupráce a vytvárania nových obchodných príležitostí.
Spolu s našimi dodávateľmi budeme pracovať na spoločnom cieli: Stať sa svetovou jednotkou.

Ak sa chcete stať partnerom spoločnosti Samsung Electronics, kliknite SEM.
Spolu vytvoríme budúcnosť plnú digitálnych zážitkov.

Graf znázorňujúci hodnoty otvorenosti, spravodlivosti a obojstrannej výhodnosti, ktoré Samsung uplatňuje v procese obstarávania

Zásady etiky nákupu

My, odberatelia spoločnosti Samsung Electronics, si uvedomuje a akceptuje svoju dôležitú úlohu pri zvyšovaní hodnôt pre svojich zákazníkov.

V rámci tejto dôležitej snahy budeme všetky zmluvy s našimi dodávateľmi uzatvárať poctivo a čestne v záujme spoločného rastu a prosperity. Sme tiež oboznámení a pracujeme v súlade so zákonmi, smernicami a predpismi, ktoré sa vzťahujú na naše podnikanie.

Symbol nákupu

Symbol obstarávania spoločnosti Samsung - 'With Wish Will'

Spoločnosť Samsung Electronics a jej dodávatelia budú spolupracovať na dosahovaní najlepších možných výsledkov s cieľom zaradiť sa medzi najlepšie spoločnosti na svete. Tento vzťah sa bude riadiť ideológiou koexistencie a spoločnej prosperity, z ktorej bude profitovať spoločnosť Samsung Electronics aj jej cenní dodávatelia.