Naše predstavenstvo riadi spoločnosť transparentne a zodpovedne na základe moderných postupov vedenia.

Oh-Hyun Kwon

 • Podpredseda predstavenstva spoločnosti Samsung Electronics (2012 – súčasnosť)
 • Podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie Device Solutions spoločnosti Samsung Electronics (2011 – súčasnosť)
 • Prezident a riaditeľ divízie Device Solutions spoločnosti Samsung Electronics (2011 – 2011)
 • Prezident a riaditeľ divízie Semiconductor Business spoločnosti Samsung Electronics (2008 – 2011)
 • Prezident a riaditeľ divízie System LSI spoločnosti Samsung Electronics (2004 – 2008)
 • Riaditeľ divízie LSI Technology spoločnosti Samsung Electronics (2000 – 2004)
 • Riaditeľ divízie ASIC Business spoločnosti Samsung Electronics (1998 – 2000)
Oh-Hyun Kwon

Boo-Keun Yoon

 • Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Samsung Electronics (2013 – súčasnosť)
 • Prezident a riaditeľ divízie Consumer Electronics (2012 – súčasnosť)
 • Riaditeľ divízie Consumer Electronics (2011 – 2012)
 • Riaditeľ divízie Visual Display (2007 – 2011)
 • Riaditeľ tímu výskumu a vývoja divízie Visual Display (2003 – 2007)
Boo-Keun Yoo

Jong-Kyun Shin

 • Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Samsung Electronics (2013 – súčasnosť)
 • Prezident a riaditeľ divízie IT & Mobile Communications (2012 – súčasnosť)
 • Riaditeľ divízie IT & Mobile Communications (2011 – 2012)
 • Riaditeľ divízie Mobile Communications (2009 – 2011)
 • Riaditeľ tímu výskumu a vývoja divízie Mobile Communications (2006 – 2009)
Jong-Kyun Shin

Sang-Hoon Lee

 • Prezident a finančný riaditeľ oddelenia Corporate Management Office (2012 – súčasnosť)
 • Riaditeľ strategického tímu 1 oddelenia Samsung Corporate Strategy Office (2010 – 2012)
 • Riaditeľ podporného tímu vedenia podniku (2008 – 2010)
 • Oddelenie Strategy & Planning Office (2006 – 2008)
Sang-Hoon Lee

Kwang-Soo Song

 • Nezávislý riaditeľ (2013 – súčasnosť)
 • Poradca, Kim & Chang Law Office (2007 – súčasnosť)
 • Generálny prokurátor, úrad najvyššej prokuratúry (2003 – 2005)
 • Vrchný prokurátor, kancelária vysokej prokuratúry v Daegu (2002 – 2003)
 • Starší prokurátor, riaditeľ prokuratúry, Ministerstvo spravodlivosti (2001 – 2002)
Kwang-Soo Song

In-Ho Lee

 • Nezávislý riaditeľ (2010 – súčasnosť)
 • Firemný poradca v banke Shinhan Bank (2009 – 2011)
 • Výkonný riaditeľ spoločnosti Shinhan Financial Group (2005 – 2009)
 • Prezident a výkonný riaditeľ banky Shinhan Bank (1999 – 2003)
 • Riaditeľ a zástupca riaditeľa (výkonný viceprezident) banky Shinhan Bank (1991 – 1999)
In-Ho Lee

Byeong-Gi Lee

 • Nezávislý riaditeľ (2012 – súčasnosť)
 • Profesor elektrotechniky na Národnej univerzite v Soule (1986 – súčasnosť)
 • Prezident spoločnosti IEEE Communications Society (2010 – 2011)
 • Komisár výboru Korea Communications Commission (2008 – 2010)
 • Prezident spoločnosti Korea Information and Communication Society (KICS) (2007 – 2007)
 • Prezident spoločnosti Korea Society of Engineering Education (KSEE) (2003 – 2004)
 • Rektor pre záležitosti výskumu na Národnej univerzite v Soule (2000 – 2002)
 • Člen technického personálu spoločnosti AT&T Bell Laboratories (1984 – 1986)
Byeong-Gi Lee

Han-Joong Kim

 • Nezávislý riaditeľ (2012 – súčasnosť)
 • Predseda výboru pre stratégiu CHA v spoločnosti CHA Health Systems (2012 – súčasnosť)
 • Emeritný profesor univerzity Yonsei (2012 – súčasnosť)
 • Predseda Športovej federácie kórejských univerzít (2010 – 2012)
 • Člen predsedníctva Kórejskej rady pre univerzitné vzdelávanie (2008 – 2012)
 • Rektor univerzity Yonsei (2008 – 2012)
 • Predseda predstavenstva Kórejskej spoločnosti pre preventívnu medicínu (2006 – 2008)
 • Profesor na katedre preventívnej medicíny a verejného zdravia (1982 – 2012)
Han-Joong Kim

Eun-Mee Kim

 • Nezávislá riaditeľka (2013 – súčasnosť)
 • Dekanka Absolventskej školy medzinárodných štúdií na univerzite Ewha pre ženy (2011 – súčasnosť)
 • Profesorka Absolventskej školy medzinárodných štúdií na univerzite Ewha pre ženy (1997 – súčasnosť)
 • Prezidentka Kórejskej asociácie pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu (KAIDEC) (2011 – 2012)
 • Dekanka Absolventskej školy medzinárodných štúdií na univerzite Ewha pre ženy (2005 – 2007)
 • Hosťujúca štipendistka na Brownovej univerzite (2003 – 2004)
 • Hosťujúca štipendistka na Hardvardovej univerzite (1994 – 1994)
 • Profesorka katedry sociológie na Juhokalifornskej univerzite (1987 – 1997)
Eun-Mee Kim

top


Výročná správa
Naša správa o udržateľnosti