„Tvorivosť, spolupráca a výnimočnosť sú základnými charakteristikami vedenia v spoločnosti Samsung. Priťahovaním tých najtalentovanejších manažérov z celého sveta a neustálym rozvojom podnikovej kultúry tak, aby sme ich čo najviac podporili, podnecujeme novátorské nápady, ktoré vedú k rozvíjaniu technológií, vytváraniu nových produktov a trhov a zlepšeniu kvality života našich zákazníkov.“

Oh-Hyun Kwon Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Oh-Hyun Kwon

Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Od svojho nástupu do divízie Semiconductor Business spoločnosti Samsung Electronics v roku 1985 hral Dr. Kwon kľúčovú úlohu pri rýchlom napredovaní spoločnosti Samsung Electronics v polovodičovom priemysle.

Viac

Predstavenstvo

Spoločnosť Samsung riadi nezávislé predstavenstvo, ktoré je oddané bezúhonnej a transparentnej službe kľúčovým akcionárom spoločnosti Samsung.

Viac

Výročná správa
Naša správa o udržateľnosti