Dr. Oh-Hyun Kwon Výkonný riaditeľ a viceprezident spoločnosti Samsung Electronics, riaditeľ divízie Device Solutions

Predstavenstvo spoločnosti Samsung Electronics Co. oficiálne menovalo Dr. Oh-Hyun Kwona na pozíciu výkonného riaditeľa 8. júna 2012.

Okrem dohľadu nad spoločnosťou v úlohe výkonného riaditeľa sa ako viceprezident naďalej venuje riadeniu divízie Device Solutions spoločnosti Samsung Electronics, ktorá sa zaoberá výrobou troch komponentov: pamäťových modulov, systémových komponentov LSI a modulov LED.

Od svojho nástupu do divízie Semiconductor Business spoločnosti Samsung Electronics v roku 1985 hral Dr. Kwon kľúčovú úlohu pri rýchlom napredovaní spoločnosti Samsung Electronics v polovodičovom priemysle. V roku 1992 úspešne viedol vývoj prvého 64 MB modulu DRAM a o tri roky neskôr bol povýšený na viceprezidenta divízie Memory Device Technology spoločnosti Samsung. V roku 1998 bol Dr. Kwon menovaný senior viceprezidentom a riaditeľom výroby obvodov ASIC v divízii System LSI. V roku 2000 sa stal výkonným viceprezidentom a riaditeľom divízie LSI Technology. V januári 2004 bol Dr. Kwon menovaný prezidentom a generálnym riaditeľom divízie System LSI. Počas 10 rokov svojho pôsobenia v divízii System LSI získal Dr. Kwon mimoriadne uznanie za dosiahnutie najvyšších podielov na trhu integrovaných obvodov pre ovládače zobrazovacích zariadení, aplikačných procesorov a obrazových snímačov CMOS. V máji 2008 bol Dr. Kwon menovaný prezidentom divízie Semiconductor Business (teraz divízia Device Solutions). V decembri 2011 bol povýšený na podpredsedu predstavenstva spoločnosti Samsung Electronics.

Dr. Kwon publikoval množstvo materiálov na konferenciách a sympóziách vrátane konferencie ISSCC, sympózia VLSI a konferencie IEDM. Svojimi odbornými znalosťami prispel aj do viacerých technických periodík zameraných na polovodiče.

Dr. Kwon je držiteľom bakalárskeho titulu v oblasti elektrického inžinierstva z Národnej univerzity v Soule, držiteľom inžinierskeho titulu v oblasti elektrického inžinierstva z inštitútu KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) a držiteľom doktorátu v oblasti elektrického inžinierstva zo Stanfordskej univerzity.


Výročná správa
Naša správa o udržateľnosti