Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual
Vízia a plány v oblasti ekológie
Blog skupiny Samsung
história
história
história

 • jún 2002 - zápis spoločnosti Samsung Electronics Slovakia do obchodného registra
 • august 2002 - začiatok rekonštrukčných prác na prvej výrobnej hale - v priestoroch bývalého nábytkárskeho závodu ZNZ - Slovenské nábytkárske závody
 • október 2002 - zahájenie výroby farebných CDT (Cathode Display Tube) monitorov

 • marec 2003 - rozšírenie výroby o výrobu LCD monitorov
 • august 2003 - začiatok výroby farebných CRT (Cathode Ray Tube) televízorov
 • september 2003 - výroba 1. miliónteho monitora
 • november 2003 - zahájenie výstavby druhej výrobnej haly

 • február 2004 - začiatok výroby LCD televízorov
 • apríl 2004 - rozšírenie výroby o DVD prehrávače, ukončenie výroby CRT televízorov
 • máj 2004 - začiatok výroby v druhej výrobnej hale
 • jún 2004 - rozšírenie výroby o výrobu plazmových televízorov
 • júl 2004 - začiatok výroby laserových tlačiarní
 • august 2004 - rozšírenie výroby o satelitné prijímače a PDP monitory

 • apríl 2005 - rozšírenie výroby o výrobu DVD rekordérov
 • november 2005 - položenie základného kameňa logistického centra v Galante
 • december 2005 - ukončenie výroby CDT monitorov

 • apríl 2006 - začiatok výroby MP3 prehrávačov
 • máj 2006 - rozšírenie výroby o výrobu domácich kín
 • jún 2006 - spustenie skúšobnej prevádzky logistického centra
 • júl 2006 - ukončenie výroby laserových tlačiarní
 • august 2006 - otvorenie logistického centra v Galante

 • január 2007 - začiatok výroby Digital Frame Photo
 • máj 2007 - výroba 20.miliónteho výrobku
 • september 2007 - začiatok výroby Blu-ray prehrávačov
 • november 2007 - získanie ocenenia Firma roka 2007 (Trend)

 • máj 2008 – výroba 30.miliónteho výrobku
 • august 2008 – ukončenie výroby MP3 prehrávačov so súčasným rozšírením výroby TV

 • marec 2009 – začiatok výroby LED televízorov
 • apríl 2009 – ukončenie výroby plazmových televízorov

 • marec 2010 – začiatok výroby 3D televízorov
 • júl 2010 - výroba 50. miliónteho výrobku

 • február 2011 – začiatok výroby SMART televízorov