Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual
história


  • Marec 2007 - Vznik spoločnosti Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o.
  • Apríl 2007 - Slávnostný výkop.
  • Január 2008 - Začiatok skúšobnej výroby LCD modulov (Liquid Cristal Display Modules).
  • September 2008 - Pamätné množstvo 1 000 000 vyrobených LCD panelov. / Memorable number 1.000,000 manufactured LCD panels.
  • Október 2008 - Začiatok plnej výroby 32" a 40" LCD modulov (Liquid Cristal Display Modules).
  • Október 2008 - Slávnostný otvárací ceremoniál.
  • Apríl 2009 - Bol vyrobený prvý 46” LCD panel, začiatok produkcie nového typu. / Starting production of new 46” LCD panel in SELSK.
  • Január 2010 - Vyrobilo sa pamätné množstvo LCD panelov, a to 5 000 000 kusov. / 5.000 000 LCD panels were produced in SELSK.
  • Október 2010 - Vo voderadskom závode sa vyrobilo 10 000 000 LCD panelov. Začína sa meniť štruktúra výroby, prebieha rozoberanie Nonclean zone. Začiatok prerábania NBL liniek z automatických na manuálne. / 10 million product produced in Voderady factory. Structure of production is changing, ongoing disassembly of Non clean zone. NBL production lines reconstruction from automatic to manual.
  • September 2010 - Z dôvodu zmien organizačnej štruktúry spoločnosti Samsung sa mení i názov spoločnosti – oficiálny vznik Samsung Display Slovakia s.r.o., v skratke SDSK. / Due to changes in the organizational structure of the company, our company is changing the name - the official formation of Samsung Display Slovakia s.r.o., in short SDSK.