Príručka globálnej navigácie

V tejto časti sa vysvetľuje používanie nášho globálneho navigačného panela.

Používanie globálneho navigačného panela na našej webovej lokalite

Prípad 1: Vyhľadanie podponúk na globálnom navigačnom paneli

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. Ak chcete nájsť podponuky položky na globálnom navigačnom paneli, opakovane stláčajte kláves Tab, až kým neprejdete na požadovanú položku. Podponuky sa automaticky zobrazia po označení položky pomocou klávesnice.

  Ak napríklad chcete nájsť podponuky ponuky Nákup produktov, stláčajte kláves Tab, až kým neprejdete na príslušnú položku. Zobrazia sa viaceré podponuky, napríklad „Telefóny, tablety a zariadenia Gear“, „TV, audio a video“ a tak ďalej.
 2. 1.2. Ak chcete prechádzať položkami podponuky na globálnom navigačnom paneli, po označení hlavnej položky stlačte kláves Tab.

  Ak napríklad chcete prejsť na podponuku „Telefóny, tablety a zariadenia Gear“, po označení tejto položky stlačte kláves Tab.
 3. 1.3 Ak chcete prejsť do ďalšej podponuky na globálnom navigačnom paneli, opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite všetkými položkami aktuálnej podponuky. Ďalším označeným prvkom bude nasledujúca podponuka.

  Ak napríklad chcete prejsť do podponuky, ktorá nasleduje po podponuke „Telefóny, tablety a zariadenia Gear“, opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite všetkými položkami aktuálnej podponuky. Po stlačení klávesu Tab na poslednej položke aktuálnej podponuky sa označí nasledujúca podponuka (TV, audio a video).
 4. 1.4. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku na globálnom navigačnom paneli, podržte kláves Shift a jedenkrát stlačte kláves Tab. Označí sa tým predchádzajúca položka. Opakovaným stláčaním kombinácie klávesov Shift + Tab sa môžete vrátiť späť podľa potreby.

  Ak sa napríklad chcete vrátiť späť na logo Samsung, keď je označená položka Nákup produktov, jedenkrát stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab.

Prípad 2: Používanie vyhľadávania na globálnom navigačnom paneli

search area on global navigation bar

 1. 2.1. Ak chcete prejsť do vyhľadávacieho poľa na globálnom navigačnom paneli, opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite všetkými dostupnými položkami ponuky, až kým sa nevyberie ikona Hľadať.
 2. 2.2. Ak chcete zadať výraz do vyhľadávacieho poľa na globálnom navigačnom paneli, po označení ikony Hľadať jedenkrát stlačte kláves Tab. Namiesto ikony Hľadať sa tým označí pole na zadanie hľadaného výrazu. Potom môžete zadať kľúčové slovo, ktoré chcete nájsť.
 3. 2.3. Ak chcete vymazať hľadaný výraz na globálnom navigačnom paneli, po zadaní kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa stlačte kláves Tab. Vyberie sa tým tlačidlo Zavrieť. Stlačením klávesu Enter vymažete zadaný text.

  Ak chcete prechádzať návrhmi na vyhľadávanie na globálnom navigačnom paneli, po zadaní kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa nevyberie prvý návrh v zozname. Opätovným stláčaním klávesu Tab prejdete na ďalšie návrhy.
 4. 2.4 Ak chcete vyhľadať navrhovaný výraz na globálnom navigačnom paneli, po označení požadovaného navrhovaného výrazu stlačte kláves Enter. Prejdete tým na stránku výsledkov vyhľadávania, na ktorej budú uvedené produkty a obsah zodpovedajúce navrhovanému kľúčovému slovu.
 5. 2.5. Ak chcete vyhľadať presné kľúčové slovo, ktoré ste zadali na globálnom navigačnom paneli, po zadaní požadovaného kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa stlačte kláves Enter. Prejdete tým na stránku výsledkov vyhľadávania, na ktorej budú uvedené produkty a obsah zodpovedajúce zadanému kľúčovému slovu.

Príručka ponuky filtra

V tejto časti sa vysvetľuje používanie ponuky filtra.

Používanie ponuky filtra na našej webovej lokalite

Prípad 1: Prístup k ponuke filtra alebo jej preskočenie

filter menu area

 1. 1.1. Ak chcete prejsť do ponuky filtra, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neoznačí položka Filtrovať podľa. Ďalším stlačením klávesu Tab potom môžete prejsť na prvú položku ponuky.
 2. 1.2. Ak chcete ponuku filtra preskočiť, po označení položky Filtrovať podľa viackrát stlačte kláves Tab. Tým sa postupne označia podponuky filtra. Keď bude označená posledná podponuka filtra, ďalším stlačením klávesu Tab opustíte ponuku filtra a prejdete na ďalší prvok na stránke.

Prípad 2: Prechádzanie možnosťami filtra a ich výber

filter options area

 1. 2.1. Ak chcete rozbaliť podponuku filtra a zobraziť jej možnosti filtrovania v ponuke filtra, po označení požadovanej podponuky filtra jedenkrát stlačte kláves Enter. Podponuka filtra sa tým rozbalí a zobrazia sa jej možnosti filtrovania.
 2. 2.2. Ak chcete prejsť na prvú možnosť filtrovania v podponuke ponuky filtra, po označení požadovanej podponuky filtra jedenkrát stlačte kláves Tab. Tým sa označí prvá možnosť filtrovania v danej podponuke.
 3. 2.3. Ak chcete vybrať možnosť filtrovania v ponuke filtra, po označení požadovanej možnosti filtrovania stlačte kláves Enter. Vyberie sa tým daná možnosť filtrovania a aktualizuje sa zoznam produktov zobrazený na stránke.
 4. 2.4. Ak chcete prejsť na ďalšiu podponuku ponuky filtra, po označení predchádzajúcej podponuky jedenkrát stlačte kláves Tab. Ak je podponuka filtra rozbalená, bude potrebné stlačiť kláves Tab viackrát, kým neprejdete všetkými dostupnými možnosťami filtrovania v danej podponuke.
 5. 2.5. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu možnosť filtrovania alebo podponuku ponuky filtra, podržte kláves Shift a jedenkrát stlačte kláves Tab. Označí sa tým predchádzajúca položka. Opakovaným stláčaním kombinácie klávesov Shift + Tab sa môžete vrátiť späť podľa potreby.

Prípad 3: Vymazanie všetkých vybraných filtrov

clear all of filter menu area

 1. 3.1. Ak chcete prejsť na možnosť Vymazať všetko v ponuke filtra, opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite všetkými dostupnými filtrami. Keď bude označený posledný filter, stlačením klávesu Tab označte možnosť Vymazať všetko.
 2. 3.2. Ak chcete vymazať všetky vybrané filtre v ponuke filtra, po označení možnosti Vymazať všetko jedenkrát stlačte kláves Enter. Vymažú sa tým všetky možnosti filtrovania, ktoré ste vybrali predtým.

Príručka preskakovacími prepojeniami

V tejto časti sa vysvetľujú preskakovacie prepojenia, ktoré sú dostupné na našej webovej lokalite.

Používanie preskakovacích prepojení na našej webovej lokalite

V nasledujúcich pokynoch zistíte, ako používať preskakovacie prepojenia na našej webovej lokalite. Na všetkých stránkach našej webovej lokality sú k dispozícii dve preskakovacie prepojenia: Preskočiť na obsah a Preskočiť na pomoc k zjednodušeniu ovládania.

Prípad 1: Prístup k preskakovacím prepojeniam a ich používanie

skip to content

 1. 1.1. Preskočiť na obsah: Toto preskakovacie prepojenie je prvé, s ktorým sa stretnete na všetkých našich stránkach po stlačení klávesu Tab. Ak chcete preskočiť globálny navigačný panel a prejsť priamo na časť stránky s obsahom, po označení prepojenia Preskočiť na obsah stlačte kláves Enter.
 2. 1.2. Preskočiť na pomoc k zjednodušeniu ovládania: Toto preskakovacie prepojenie je druhé, s ktorým sa stretnete na všetkých našich stránkach pri prechádzaní pomocou klávesu Tab. Ak chcete preskočiť celú stránku a prejsť priamo na prepojenie Pomoc k zjednodušeniu ovládania, ktoré sa nachádza v ponuke v päte stránky, po označení prepojenia Preskočiť na pomoc k zjednodušeniu ovládania stlačte kláves Enter.