Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Príručka ponuky Filter

Používanie ponuky Filter na našej stránke

Na nasledovných troch príkladoch si ukážeme, ako pracovať s ponukou Filtrovať výsledky na našej stránke.
V tomto príklade sme pracovali s vedľajšou ponukou LED TV. Kliknite sem pre zobrazenie ukážky.

Prípad 1: Ako použiť alebo vynechať filtrovanie výsledkov

1.1 Ak chcete použiť ponuku Filtrovať výsledky, stlačte kláves „Enter“ na klávesnici v okamihu, keď sa ukazovateľ myši nachádza nad ponukou Filtrovať výsledky.
Po zvolení možnosti Filtrovať výsledky si môžete produkty prezerať pomocou rôznych dostupných filtrov.

1.2 Ak chcete vynechať Filtrovanie výsledkov a prejsť priamo na ponuku Vyhovujúce produkty, stlačte kláves „Tab“.

Prípad 1

Filter Results, highlighting each section(Filter results, sub menu, filter, filter menu, and matching products) and filter results in red

Prípad 2: Ako vybrať vedľajšiu ponuku alebo prejsť na ďalší filter

2.1 Ak chcete vybrať vedľajšiu ponuku (napr. „Typ“), stlačte kláves „Enter“.

2.2 Ak chcete prejsť na ďalší filter vo vybratej vedľajšej ponuke, stláčajte „klávesy so šípkami“.

Prípad 2

Filter Results, highlighting Sub menu (TV Type)

Prípad 3: Ako aktivovať alebo vynechať položky v rámci filtra

3.1 Ak chcete aktivovať filter, stlačte kláves „medzerník“. Po aktivovaní filtra (napr. LED TV) sa v časti stránky Vyhovujúce produkty zobrazia výrobky vyhovujúce zvolenému filtru.

3.2 Ak chcete preskočiť vedľajšiu ponuku alebo filtre, stlačte kláves „Tab“, čím sa aktivuje ďalšia vedľajšia ponuka. (Ak je napríklad aktívna vedľajšia ponuka „Typ“, aktivuje sa ďalšia vedľajšia ponuka, t. j. „Funkcie“.)

3.3. Ak stlačíte kláves „Tab“ na poslednej položke v ponuke filtrovania, aktivuje sa ponuka Vyhovujúce produkty.

Prípad 3

Filter Results, showing how to skip to the next sub menu