Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Príručka všeobecnej navigácie

Používanie hlavného navigačného panelu na našej stránke

Prípad 1: Ako nájsť vedľajšie ponuky alebo prejsť na ďalšiu položku v hlavnom navigačnom paneli

1.1 Ak chcete zobraziť vedľajšie ponuky položky v hlavnom navigačnom paneli, stlačte kláves „Enter“ alebo „šípka nadol“ v okamihu, keď je položka aktívna.
Ak chcete napríklad zobraziť vedľajšie ponuky položky „PRODUKTY“, stlačte kláves „Enter“ alebo „šípka nadol“ v okamihu, keď je aktívna položka „PRODUKTY“. Zobrazí sa ďalších 8 vedľajších ponúk, ako napr. „Mobilné telefóny/Tablety“, „TV/Audio/Video“, atď.

1.2 Ak chcete prejsť na ďalšiu položku v hlavnom navigačnom paneli, stlačte kláves „Tab“ alebo „šípka doprava“ v okamihu, keď je aktívna niektorá položka hlavného panela.
Ak chcete napríklad prejsť na položku napravo od položky „PRODUKTY“, stlačte kláves „Tab“ alebo „šípka doprava“. (Ak už boli zobrazené vedľajšie ponuky, stlačte kláves „Esc“ a až potom kláves „Tab“ alebo „šípka doprava“.) Aktivuje sa položka „OBCHODNÉ RIEŠENIA“.

Prípad 1

Global Navigation Bar, highlighting Products menu

Prípad 2: Ako nájsť konkrétne typy produktov alebo prejsť na ďalšiu vedľajšiu ponuku v hlavnom navigačnom paneli

2.1 Ak chcete vo vedľajšej ponuke nájsť konkrétny typ produktu, stlačte kláves „Enter“ alebo „šípka nadol“ v okamihu, keď je aktívna vedľajšia ponuka.
Ak chcete napríklad zobraziť jednotlivé typy z ponuky „Mobilné telefóny/Tablety“, stlačte kláves „Enter“ alebo „šípka nadol“ v okamihu, keď je aktívna vedľajšia ponuka „Mobilné telefóny/Tablety“. Zobrazia sa tri kategórie výrobkov, konkrétne „Mobilné telefóny“, „Smartfóny“ a „Tablety“.

2.2 Ak chcete vo vedľajšej ponuke hlavného navigačného panelu prejsť na ďalší typ produktov, stlačte kláves „Tab“ alebo „klávesy so šípkami“.
Ak chcete napríklad prejsť na ďalší typ výrobkov vedľa položky „Mobilné telefóny/Tablety“, stlačte kláves „Tab“ alebo „šípka doprava“. Aktivuje sa položka „Smartfóny“.

2.3 Ak chcete prejsť na ďalšiu vedľajšiu ponuku hlavného navigačného panelu, stlačte kláves „Tab“ na poslednom type produktu.
Ak chcete napríklad prejsť na ďalšiu vedľajšiu ponuku nasledujúcu po ponuke „Mobilné telefóny/Tablety“, stlačte kláves „Tab“. Aktivuje sa položka „TV/Audio/Video“.

Prípad 2

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Devices menu

Prípad 3: Ako zobraziť podrobné informácie o danom type produktov alebo skončiť prácu s hlavným navigačným panelom

3.1 Ak chcete zobraziť podrobné informácie o danom type produktov, stlačte kláves „Enter“ v okamihu, keď je požadovaný typ výrobku aktívny. Otvorí sa stránka pre požadovaný typ produktu.
Ak chcete napríklad zobraziť podrobné informácie o ponuke „Mobilné telefóny“, stlačte kláves „Enter“ v okamihu, keď je aktívna vedľajšia ponuka „Mobilné telefóny“. Zobrazí sa stránka pre produkty „Mobilné telefóny“. Kliknite sem pre zobrazenie ukážky.

3.2. Ak chcete ukončiť prácu s hlavným navigačným panelom, kedykoľvek stlačte kláves „Esc“.

Prípad 3

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Phones menu