Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Príručka orientačných bodov

Používanie orientačných bodov na našej stránke

Ako vidieť na nasledovných 2 príkladoch, naše stránky obsahujú 5 orientačných bodov. Prvý príklad zobrazuje našu hlavnú stránku a druhý príklad našu produktovú stránku.

5 orientačných bodov na našich stránkach:

  • ① Orientačný bod „Titulok“: Tento bod sa vzťahuje na logo spoločnosti Samsung. Po kliknutí na logo sa zobrazí hlavná stránka.
  • ② Orientačný bod „Navigácia“: Tento orientačný bod sa vzťahuje na hlavný navigačný panel, pomocou ktorého získate prístup takmer ku všetkým ponukám naraz.
  • ③ Orientačný bod „Vyhľadávanie“: Tento orientačný bod sa vzťahuje na nástroj na vyhľadávanie v dokumentoch na našej stránke.
  • ④ Orientačný bod „Hlavná“: Tento orientačný bod sa vzťahuje na hlavnú obsahovú časť každej stránky.
  • ⑤ Orientačný bod „Informácie o obsahu“: Tento orientačný bod sa vzťahuje na pätu stránky, ktorá pripomína mapu stránok. Päta obsahuje informácie o tom „Kto sme“, „Čo vyrábame“ a „Ako vám môžeme pomôcť?“, spolu s doplnkovými informáciami, ako sú údaje o ochrane súkromia, právne informácie a pod.

Prípad 1: Hlavná stránka

Main page, highlighting each landmark role on the page

Prípad 2: Produktová stránka

Product page, highlighting each landmark role on the page

Ako používať orientačné body v aplikácii na čítanie obsahu obrazovky JAWS®

V tejto časti sa dozviete, ako vám aplikácia na čítanie obsahu obrazovky JAWS ® môže pomôcť lepšie pochopiť štruktúru našej webovej stránky.
Medzi jednotlivými orientačnými bodmi na našej stránke sa môžete prepínať pomocou klávesu „bodkočiarka“.

Ak budete stláčať kláves „bodkočiarka“, aplikácia na čítanie obsahu obrazovky bude čítať jednotlivé orientačné body na stránke takto:

  • ① Pre bod „Titulok“: „Začiatok oblasti Titulok.“
  • ② Pre bod „Navigácia“: „Začiatok oblasti Navigácia.“
  • ③ Pre bod „Vyhľadávanie“: „Začiatok oblasti Vyhľadávanie.“
  • ④ Pre bod „Hlavná“: „Začiatok oblasti Hlavná.“
  • ⑤ Pre bod „Informácie o obsahu“: „Začiatok oblasti Informácie o obsahu.“