Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Príručka pre prepojenia „preskočiť na“

Príručka pre prepojenia „preskočiť na“

Používanie prepojení „preskočiť na“ na našej stránke

Ako vidieť na nasledovných 2 príkladoch, naše stránky obsahujú viacero prepojení „preskočiť na“. Na hlavnej stránke sa nachádzajú tri takéto prepojenia a na ostatných stránkach ďalšie dve.

Prípad 1: Tri prepojenia „preskočiť na“ na hlavnej stránke

① „Preskočiť na ponuku produktu
Toto prepojenie je prvé prepojenie, s ktorým sa stretnete na hlavnej stránke po stlačení klávesu „Tab“ na klávesnici. Ak chcete preskočiť na časť stránky venovanú ponuke produktu, stlačte kláves „Enter“ na klávesnici. Presuniete sa do časti stránky venovanej ponuke produktu.
V prípade 1 toto prepojenie umožňuje obísť hlavný navigačný panel a presmeruje vás priamo na ponuku produktu.

② „Preskočiť na sociálne médiá
V prípade 1 toto prepojenie umožňuje obísť hlavný navigačný panel a presmeruje vás priamo na ponuku sociálne médiá.

③„Preskočiť na Pomocníka pre zjednodušenie prístupu
V prípade 1 toto prepojenie umožňuje obísť všetko ostatné a presmeruje vás priamo na prepojenie Pomocník pre zjednodušenie prístupu (v ponuke „Ako vám môžeme pomôcť?“) v päte stránky.

Prípad 1: Hlavná stránka

Main page, highlighting the targets of each skip link

Prípad 2: Dve prepojenia „preskočiť na“ na ostatných stránkach

„Preskočiť na obsah
Toto prepojenie je prvé prepojenie, s ktorým sa stretnete na ostatných stránkach okrem hlavnej stránky po stlačení klávesu „Tab“ na klávesnici. Ak chcete preskočiť na časť s obsahom stránky, stlačte kláves „Enter“. Presuniete sa do časti stránky s obsahom.
V prípade 2 toto prepojenie umožňuje obísť hlavný navigačný panel, záložky a zdieľanie a presmeruje vás priamo na obsah stránky.

②„Preskočiť na Pomocníka pre zjednodušenie prístupu
V prípade 2 toto prepojenie umožňuje obísť všetko ostatné a presmeruje vás priamo na prepojenie Pomocník pre zjednodušenie prístupu (v ponuke „Ako vám môžeme pomôcť?“) v päte stránky.

Prípad 2: Produktová stránka

Product page, highlighting the targets of each skip link