Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual  


Najčastejšie otázky

 1. Otázka 1. Čo je služba AllShare? Čím sa služba AllShare líši od služby AllShare Play?

  AllShare bol názov samostatnej aplikácie, ktorá bola optimalizovaná pre zdieľanie multimediálneho obsahu medzi zariadeniami Samsung a na trhu bola dostupná do roku 2011. Od roku 2012 boli funkcie zdieľania a prehrávania obsahu inovované a služba bola premenovaná na AllShare Play. V roku 2012 zmenila spoločnosť Samsung základný koncept možností pripojenia na "špičkovú interakciu medzi zariadeniami s cieľom poskytnutia bezchybných zážitkov". V rámci konceptu služby AllShare predstavuje spoločnosť Samsung tri hlavné aplikácie na rok 2012: AllShare Play, AllShare Control a AllShare Cast.

 2. Otázka 2. Čo je konto Samsung?

  V rámci tohto konta sú integrované všetky rôzne služby a kontá zariadení Samsung, vďaka čomu sa používateľ môže pomocou jedného konta prihlásiť do viacerých služieb Samsung bez toho, aby si musel registrovať konto pre jednotlivé služby.

 3. Otázka 3. Vyžaduje webový ukladací priestor prihlásenie pomocou konta Samsung?

  Nie. Používatelia si musia vytvoriť konto webového ukladacieho priestoru, no do tohto konta sa môžu prihlásiť pomocou konta Samsung v službe Smart Hub (Smart TV). Keďže používatelia sa najskôr prihlasujú do dvoch kont, v službe AllShare Play už nemusia zadávať údaje o svojom konte.

 4. Otázka 4. Je používanie kapacity webového ukladacieho priestoru bezplatné?

  Na bezplatnú kapacitu ukladacieho priestoru sa vzťahujú pravidlá poskytovateľov služieb webového ukladacieho priestoru. Napríklad služba Sugar Sync poskytuje používateľom 5 GB bezplatného ukladacieho priestoru. Ak používatelia potrebujú väčšiu kapacitu, musia za ňu zaplatiť. Ak chcú napríklad získať ďalších 30 GB, musia zaplatiť 4,99 USD za mesiac alebo 49,99 USD za rok.

 5. Otázka 5. Aké typy webového ukladacieho priestoru možno používať v rámci služby AllShare Play?

  Službe AllShare Play je v súčasnosti najviac prispôsobená služba Sugar Sync. S ohľadom na sieťové prostredie, umiestnenie servera a ďalšie faktory budú v jednotlivých oblastiach pridané rôzne ďalšie služby webového ukladacieho priestoru.

 6. Otázka 6. Ktoré zariadenia možno pridať do služby AllShare Play?

  V súčasnosti možno pridať televízory Samsung Smart TV, telefóny Galaxy S a tablety Galaxy Tab, v ktorých je nainštalovaná aplikácia AllShare Play. Informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete v údajoch o podporovaných modeloch.
  Pokiaľ ide o počítače, do služby AllShare Play možno pridať ľubovoľný počítač bez ohľadu na jeho výrobcu alebo model. V počítači však musí byť vopred nainštalovaný príslušný softvér. Informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete v údajoch o požadovanej špecifikácii.

 7. Otázka 7. Aký typ pripojenia musia zariadenia používať?

  Ak chcete používať službu AllShare Play, musíte sa pripojiť k sieti (3G, 4G/LTE, LAN/Wi-Fi). Na zabezpečenie bezproblémového používania všetkých funkcií služby AllShare Play, ako je napríklad prenos súborov medzi zariadeniami, prehrávanie súborov, prehrávanie súborov na diaľku alebo odovzdávanie a preberanie súborov do webového ukladacieho priestoru, sa odporúča pripojenie k sieti LAN alebo Wi-Fi.

 8. Otázka 8. Vyhovuje služba AllShare Play štandardu DLNA?

  Pri používaní pripojenia k lokálnej sieti sa používa štandard DLNA, napríklad na odosielanie obsahu mobilného telefónu alebo počítača do pripojeného televízora. Všetky zariadenia by mali byť pripojené prostredníctvom tej istej siete Wi-Fi.

 9. Otázka 9. Možno prostredníctvom služby AllShare Play zdieľať všetky typy obsahu?

  Prostredníctvom služby AllShare Play možno zdieľať a vychutnávať si používateľmi vytvorené fotografie, videá, hudbu a dokumenty, zdieľanie prémiového obsahu je však obmedzené.