Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual  


Začíname používať službu AllShare Play

Vitajte v službe AllShare Play.

AllShare Play je služba, ktorá používateľom umožňuje zdieľať a prehrávať
obsah na rôznych inteligentných zariadeniach Samsung. Ak chcete používať
službu AllShare Play, musíte sa pripojiť k sieti prostredníctvom rozhrania
Wi-Fi alebo Internetu. Na zabezpečenie bezproblémového používania
všetkých funkcií služby AllShare Play sa odporúča pripojenie k sieti LAN alebo Wi-Fi.


Začíname používať službu na televízore

 • Krok 1
  Spustite službu Smart Hub na televízore.

  Stlačením tlačidla [Smart Hub] na diaľkovom ovládači zapnite televízor a spustite službu Smart Hub.

  Get Started on TV Step 1
 • Krok 2
  Prihláste sa pomocou konta Samsung alebo si konto zaregistrujte.

  Do konta Samsung sa na televízore môžete prihlásiť tromi spôsobmi. Môžete stlačiť [červené] tlačidlo alebo tlačidlo [Tools] (Nástroje) na diaľkovom ovládači a postupovať podľa pokynov. Môžete tiež vybrať aplikáciu [AllShare Play] na hlavnej obrazovke služby [Smart Hub] a potom vybrať webový ukladací priestor, čím sa zobrazí okno na prihlásenie do konta Samsung.

  Get Started on TV Step 2
 • Krok 3
  Prihláste sa do konta webového ukladacieho priestoru alebo si konto zaregistrujte.

  Do konta webového ukladacieho priestoru sa na televízore môžete prihlásiť dvomi spôsobmi.
  Môžete stlačiť [žlté] tlačidlo (Správca kont) na diaľkovom ovládači a postupovať podľa pokynov alebo na hlavnej obrazovke služby AllShare Play vybrať sekciu [Web Storage] (Webový ukladací priestor) a pokračovať v procese prihlásenia.
  Ak už máte konto webového ukladacieho priestoru, môžete sa pomocou toho istého konta prihlásiť aj na televízore.

  Get Started on TV Step 3
 • Krok 4
  Teraz je všetko pripravené na to, aby ste si mohli začať vychutnávať službu AllShare Play.

  Po úspešnom nastavení televízora sa zobrazí zoznam obsahu uloženého vo webovom ukladacom priestore. Obsah tak môžete zdieľať a prehrávať na rôznych digitálnych zariadeniach bez ohľadu na miesto a čas.

  * Služba AllShare Play vyžaduje model ES5300 (model pre USA) alebo novší. Požadované modely sa v jednotlivých oblastiach mierne líšia. Get Started on TV Step 4

Začíname používať službu v mobilnom telefóne

 • Krok 1

  Spustite aplikáciu AllShare Play v telefóne Galaxy S2.

  Create Samsung Account Step 1
 • Krok 2

  Kliknite na položku Start (Spustiť).

  Create Samsung Account Step 2
 • Krok 3

  Kliknite na položku Sign up (Registrácia).
  (Ak nemáte konto, pozrite si časť Nastavenie konta.)

  Create Samsung Account Step 3
 • Krok 4

  Vyberte položku I have read and agreed to the Terms & Conditions (Prečítal/-a som si podmienky používania služby a súhlasím s nimi) a potom kliknite na položku Confirm (Potvrdiť).

  Create Samsung Account Step 4
 • Krok 5

  Zadajte požadované údaje a kliknite na položku Contact Preference (Preferencia kontaktu).
  Kliknite na položku Continue (Pokračovať).

  Create Samsung Account Step 5
 • Krok 6

  Kliknite na položku Start (Spustiť).

  Create Samsung Account Step 6
 • Krok 7

  Zadajte ID a heslo konta Samsung.
  Kliknite na položku Sign in (Prihlásenie).

  Create Samsung Account Step 7

Začíname používať službu v počítači

 • Krok 1
  Prejdite na webovú lokalitu služby AllShare Play.

  Spustite v počítači webový prehľadávač a pripojte sa na webovú lokalitu služby AllShare Play.

 • Krok 2
  Prihláste sa pomocou konta Samsung alebo si konto zaregistrujte.

  Ak už máte konto Samsung, ktoré používate v iných službách spoločnosti Samsung, prihláste sa pomocou daného konta.
  Pomocou jedného konta sa môžete prihlásiť do viacerých služieb spoločnosti Samsung bez toho, aby ste si museli registrovať konto pre každú službu zvlášť.

 • Krok 3
  Nainštalujte softvér AllShare Play.

  Softvér AllShare Play prevezmite a spustite podľa operačného systému počítača.
  Inštaláciu vykonajte podľa pokynov na webovej stránke.

 • Krok 4
  Pridajte svoj počítač.

  Počítač pridáte kliknutím na tlačidlo [Adding a computer] (Pridanie počítača).

 • Krok 5
  Skontrolujte, či sa váš počítač pridal do služby AllShare Play.

  Po úspešnom pridaní počítača do služby AllShare počítač načíta multimediálne súbory v priečinku vybranom ako predvolený priečinok.
  Priečinky môžete pridať alebo zmeniť v sekcii [Settings] (Nastavenia).

 • Krok 6
  Prihláste sa do konta webového ukladacieho priestoru alebo si konto zaregistrujte.

  V službe AllShare Play môžete používať náš ukladací webový priestor tak, že ho pridáte do služby AllShare Play. Ak webový ukladací priestor používate prvýkrát, kliknutím na položku [Sign up] (Registrácia) si vytvorte nové konto. (Ak ste konto webového ukladacieho priestoru už používali, prihláste sa a webový ukladací priestor sa automaticky pridá do služby AllShare Play.)

 • Krok 7
  Teraz je všetko pripravené na to, aby ste si mohli začať vychutnávať službu AllShare Play.

  Po úspešnom pridaní webového ukladacieho priestoru sa zobrazí zoznam obsahu uloženého vo webovom ukladacom priestore.
  Obsah tak môžete zdieľať a prehrávať na rôznych digitálnych zariadeniach bez ohľadu na miesto a čas.

  * Služby webového ukladacieho priestoru sa môžu líšiť podľa krajiny
ALLSHARE PLAY WEBSITE