Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual  

Prístup k webovému ukladaciemu priestoru

Ukladajte obsah online a získajte k nemu prístup pomocou svojich inteligentných zariadení

Máte strach, že by ste mohli stratiť svoje dovolenkové fotografie alebo mať problém s ich prenosom do iného zariadenia? Už sa nemusíte obávať. Svoj obsah môžete jednoducho uložiť do webového ukladacieho priestoru služby AllShare Play a získať k nemu prístup na svojich inteligentných zariadeniach. Váš obsah tak bude v bezpečí a budete mať k nemu prístup na všetkých svojich inteligentných zariadeniach Samsung.