Užitočné tipy na snímanie a ochranu vašich spomienok

07/08/2012

Užitočné tipy na snímanie a ochranu vašich spomienok

Nezabudnúť si priniesť videokameru a mať ju úplne nabitú je len začiatok zaznamenávania a uchovávania dôležitých spomienok. To, čo naozaj chcete, je pozrieť sa do minulosti na dôležité okamihy vo vašom živote a vidieť ich presne tak, ako sa odohrali. Ak to chcete dosiahnuť, musíte si cvičiť používanie kombinácie techník filmovania a najnovších pokrokov v oblasti technológií nahrávania.

Vytvárajte realistické zábery

Vytvárajte realistické zábery

Kvalitné videozáznamy nemôže nič nahradiť. Od podania farieb až po ostrosť nám umožňujú znova prežiť okamihy tak, ako sa skutočne odohrali, a spojiť sa s nimi oveľa hlbším spôsobom. Je preto dôležité, aby ste ich zaznamenávali pomocou najnovšej technológie, ako je napríklad snímač BSI (Back-Side Illuminated) CMOS.

Tento snímač zabezpečuje, aby obraz obsahoval optimálne množstvo farieb. Predchádzajúce technológie, ako je napríklad snímač FSI (Front-Side Illuminated) CMOS, zaznamenávali obraz s menej kvalitným nastavením, pretože interná štruktúra zabraňovala dopadaniu určitého množstva farieb a svetla na povrch snímača určený na prijímanie svetla. Tento nedostatok bol odstránený snímačom BSI CMOS, vďaka čomu je obraz, ktorý dnes snímate, realistický a presne taký, ako si ho pamätáte.

Jednou z ďalších výhod nahrávania pomocou snímača BSI CMOS je to, že umožňuje oveľa efektívnejšie nahrávať v tme. Vďaka vylepšenej štruktúre snímača teraz videokamera vyžaduje menej svetla na zhromažďovanie farieb a výsledky sú o poznanie lepšie. Či už snímate v tieni alebo v nedostatočne osvetlenej miestnosti, môžete si vychutnávať kvalitnejší obraz s bohatšími farbami, aký by ste v minulosti nemohli zaznamenať.

Výhody technológie BSI CMOS sú teda jasné. Napriek všetkému však závisia od toho, či nasnímate prijateľný záznam. Tu je preto niekoľko techník filmovania, ktoré by vám mali pomôcť nahrávať najlepšie možné záznamy.

Techniky filmovania

Niekoľko základných techník filmovania vám môže pomôcť zabezpečiť, aby ste z každého záberu získali maximum. Zvyčajne nemáte k dispozícii nekonečné množstvo pamäte, a preto je dôležité maximálne využiť to, čo máte.

Naplánujte si nahrávanie

Skôr než zapnete videokameru, premyslite si, čo chcete dosiahnuť. Kto bude záznam sledovať? Čo budú chcieť diváci vidieť?

Vyčistite objektív

Zvyknite si kontrolovať, či sa na objektíve nenachádzajú kvapky vody alebo prach, aby ste predišli hodinám zničených záberov.

Približovanie

Pokúste sa nepoužívať na videokamere približovanie. Ak veľmi priblížite určitý objekt, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa vám bude obraz v kamere triasť. Funkciu približovania používajte medzi zábermi na kompozíciu obrazu.

Zarámujte zábery

Snímaný subjekt nezabudnite správne zasadiť do obrazu. Môžete sa priblížiť, aby ste dosiahli vhodnú veľkosť subjektu, a nebojte sa umiestniť subjekt mierne mimo stredu, aby ste získali kontext.

Pokračujte v nahrávaní

Častou chybou je príliš skoré zastavenie nahrávania. Pokúste sa pokračovať v nahrávaní o tri sekundy dlhšie. Získate tak množstvo času na prípadnú postprodukciu. Môžete napríklad vkladať prechody medzi scénami.

Systém archivácie

Archivácia akéhokoľvek obsahu nemá zmysel, ak ho nebudete správne ukladať. Vhodný systém ukladania údajov, ako je napríklad externý pevný disk, zabezpečí nielen to, že vaše záznamy budú usporiadané a v bezpečí, ale aj to, že k nim budete mať jednoduchší prístup. Naše cenné spomienky si často nikto neprezerá, pretože ľudia nevedia, kde majú začať hľadať.