Technológia PCoIP: Čo potrebujete vedieť?

11/10/2011

Logo PCoIP

Lepšie zabezpečenie údajov a takmer žiadna správa s technológiou PC-over-IP – Hľadáte jednoduchý a dostupný spôsob zabezpečenia a správy flotily stolných počítačov a pracovných staníc? Pouvažujte nad zjednodušením zaťaženia nasadením riešení založených na technológii Teradici® PCoIP, ktorá presúva všetky údaje a aplikácie na hosťovské servery a počítače, ktoré sú centrálne spravované v zabezpečenom údajovom centre.

Dátum publikovania: 16. september 2010

Údaje zostávajú tam, kam patria

V prostredí technológie PCoIP spracováva počítačové úlohy náročné na procesorový výkon vzdialená pracovná stanica alebo server. Protokol PCoIP potom zabezpečene prenáša všetky potrebné údaje prostredníctvom štandardnej siete IP do zariadenia „nulového klienta“ na pracovnom stole používateľa. Napriek svojej nízkej cene a prístupu založenému na nevyhnutnom vybavení poskytujú tieto zariadenia nulových klientov (ako sú napríklad integrované všestranné monitory PCoIP) nekompromisný počítačový výkon – len bez problémov, ktoré sa často vyskytujú pri správe siete počítačov.

Nuloví klienti PCoIP používaní v prostredí VMware View zvyčajne podporujú displeje s úplným vysokým rozlíšením (HD) a všetky kódy a formáty obrazu stolného počítača, vďaka čomu sú plnohodnotnými podnikovými počítačmi. Protokol PCoIP podporuje tiež pracovné stanice urýchľované grafickým procesorom, vďaka čomu podporujú plnohodnotnú 3D grafiku a vysokovýkonné médiá vo formáte HD. Bez ohľadu na to, či používate virtuálne počítače prostredia VMware View alebo vysokovýkonné pracovné stanice PCoIP, nuloví klienti PCoIP sú vybavený portami USB umožňujúcimi pripojenie klávesnice, myši a ďalších periférnych zariadení.

Zabezpečenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Používanie nulových klientov PCoIP umožňuje skonsolidovať všetky zdroje IT do údajového centra, čím sa prakticky odstraňuje údržba počítačov a eliminujú riziká zabezpečenia spojené s prenosom údajov prostredníctvom siete alebo ich ponechaním na vzdialených pevných diskoch. Protokol PCoIP je plne šifrovaný, aby sa zaistila najvyššia úroveň zabezpečenia. Keďže nuloví klienti neobsahujú žiadny procesor, operačný systém ani ovládače zariadení, nepotrebujú ochranu pred vírusmi ani malvérom.

Každý môže nastúpiť

Zariadenia nulových klientov PCoIP, ako sú napríklad monitory Samsung určené pre technológiu cloud (NC190-1 a NC240), podporujú ľubovoľný typ používateľa – od bežného zamestnanca až po extrémnu 3D pracovnú stanicu – v jednom stolnom zariadení. Napríklad používatelia z oblasti architektúry môžu svojim dodávateľom poskytnúť vzdialený prístup k rozsiahlym množinám údajov zabezpečeným v údajovom centre. Spoločnosti pracujúce s technológiami CAD zasa môžu eliminovať teplo a hluk, uvoľniť miesto na pracovných stoloch a realizovať prenosy rozsiahlych množín údajov výhradne v rámci údajového centra.

Zabezpečenie údajov, práca s obrazovými materiálmi a úplná kompatibilita sú kľúčovými prvkami v štátnych sektoroch, ako je napríklad armáda. Finančné spoločnosti zasa môžu nulových klientov využívať na zabezpečenie údajov zákazníkov, zjednodušenie súladu s predpismi a zabezpečenie obnovenia v prípade zlyhania a obchodnej kontinuity.

Ideálne riešenie stolného počítača

Všestranné monitory a ďalší nuloví klienti PCoIP poskytujú energeticky nenáročné a bezventilátorové alternatívy k bežným stolným počítačom za minimálnu cenu. Sú rýchli a zabezpečení, pretože protokol PCoIP prenáša prostredníctvom štandardnej siete IP iba meniace sa pixle a zároveň komprimuje a šifruje údaje.

Je to ideálne riešenie stolného počítača: správcovia IT sa zbavia problémov spojených so zabezpečením a správou počítačov, používatelia si môžu vychutnávať plnohodnotnú prácu s počítačom bez veľkého a hlučného počítača na svojom stole a vedenie spoločnosti bude mať radosť z úspory nákladov.

Táto technológia je jednoducho výhodná pre každého.