Centrum znalostí o tlačiarňach

10/10/2011

Muž v kancelárii používa tlačiareň Samsung

Riešenia pre inteligentnú tlač – S riešeniami tlače a správou informácií od spoločnosti Samsung môže byť prevádzka oveľa produktívnejšia. Stačí, keď tlačiareň iba tlačí? Spoločnosť Samsung si to nemyslí. Každá funkcia predstavuje príležitosť na zefektívnenie prevádzky.

Dátum publikovania: 16. september 2010

Riešenia tlače a správa informácií od spoločnosti Samsung integrujú okamžité požiadavky s vašimi dlhodobými cieľmi a fungujú rôznymi spôsobmi. Od programov hodnotenia požiadaviek a vzdialenej správy tlačiarní až po zabezpečenie toku údajov – spoločnosť Samsung má riešenie pre každú požiadavku.

Inovatívna správa s dobrým prehľadom je dôležitá pre každú organizáciu. To je dôvod, prečo navrhujeme tlačiarne a systémy, ktoré pomáhajú tlačiť celé obálky, nie len papier. Zistite, prečo tlačiarne Samsung poskytujú viac funkcií než len tlač na obe strany papiera.

1. Systém Common Criteria pre multifunkčné tlačiarne Samsung

Zavedením spoločných požiadaviek hodnotenia a štandardizáciou postupov umožňuje systém Common Criteria testovacím zariadeniam hodnotiť a certifikovať produkty IT na používanie v zabezpečených prostrediach.

2. Riešenia spravovanej tlače

Riešenie spravovanej podnikovej tlače CounThruTM 2 poskytuje nástroje a prístup, ktoré oddelenia IT potrebujú na správu celých sietí podnikových tlačiarní.

3. Riešenie CounThru 2 Pro

Vzdialene spravujte podnikové tlačové a kopírovacie zariadenia zákazníkov pripojené k sieti pomocou výkonného grafického rozhrania.

4. Riešenia klasifikácie a prieskumov

Spoločnosť Samsung chce pomáhať pri sledovaní a vykazovaní programu No Child Left Behind (Žiadne dieťa nezostane pozadu), a preto poskytuje školským oblastiam možnosť spravovať rôzne inovatívne zariadenia Samsung na sledovanie klasifikácie a štatistických údajov o výkonnosti bez potreby rozsiahlych zdrojov IT.

5. Prehľad zabezpečenia multifunkčných zariadení

Na základe smerníc regulačných organizácií vyvinula spoločnosť Samsung skupinu cieľov zabezpečenia, ktoré vyhovujú štandardizovaným požiadavkám a potrebám rôznych odvetví.

6. Oneskorenie tlačových úloh

Keď je dôležité zabezpečenie informácií, oneskorenie tlačových úloh je vážnym problémom. Pamäťové systémy od spoločnosti Samsung umožňujú používateľom spravovať, ako dlho majú zostať informácie uložené, aby boli údaje v bezpečí.

7. SNAP: Program spoločnosti Samsung na hodnotenie potrieb

Odborníci programu SNAP dôkladne preskúmajú vašu infraštruktúru digitálnych dokumentov a určia najvhodnejšie postupy pre váš podnik.

8. Riešenia pre štátnu správu

Riešenia spracovania dokumentov pomáhajú vládnym organizáciám plniť svoje mandáty a znižovať finančné a environmentálne náklady. Vďaka zvýšeniu produktivity môžu vládne organizácie poskytovať nové (a lepšie) služby.

9. Vyššie vzdelávanie

Komplexné riešenia správy dokumentov znižujú náklady na spracovanie a zvyšujú produktivitu, zároveň sú však aj v súlade so zákonnými predpismi, aby podporovali cieľ dosiahnutia „zelenších“ školských areálov.

10. Riešenia pre vzdelávacie systémy K-12

Spoľahlivé a vysokokvalitné hardvérové a softvérové riešenia zjednodušujú tvorbu testovacích, kvalifikačných a vyučovacích materiálov. Flexibilné a zabezpečené zariadenie na správu dokumentov zlepšuje komunikáciu s rodičmi a zároveň je v súlade s predpismi FERPA.

11. Štátna a miestna správa

Vďaka zredukovaniu manuálnej práce s dokumentmi a odstráneniu problematických miest môžu miestne úrady štátnej správy poskytovať kvalitnejšie služby občanom, pracovať efektívnejšie a zároveň spĺňať všetky štátne nariadenia.

12. Technológia Instant Fusing od spoločnosti Samsung

Inovatívna technológia Instant Fusing (IFS) umožňuje tlačiť dokumenty rýchlejšie a zachovať vynikajúcu kvalitu obrázkov a textu a zároveň znižuje spotrebu energie.