R01 R0101 sk 04110200 EC-ST72ZZBPBE3
 • SAMSUNG ST72 1 Spredu ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_509_Front_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_509_Front_black18001200370370#00000017199202
 • SAMSUNG ST72 2 Spredu ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_510_Front_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_510_Front_black18001200370370#00000017199213
 • SAMSUNG ST72 3 Pravý Uhol ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_511_Right-Angle_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_511_Right-Angle_black18001200370370#00000017199220
 • SAMSUNG ST72 4 Pravý Uhol ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_512_Right-Angle_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_512_Right-Angle_black18001200370370#00000017199228
 • SAMSUNG ST72 5 Ľavý Uhol ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_513_Left-Angle_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_513_Left-Angle_black18001200370370#00000017199238
 • SAMSUNG ST72 6 Zozadu ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_514_Back_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_514_Back_black18001200370370#00000017199242
 • SAMSUNG ST72 7 Dynamické ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_515_Dynamic_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_515_Dynamic_black18001200370370#00000017199256
 • SAMSUNG ST72 8 Dynamické ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_516_Dynamic_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_516_Dynamic_black18001200370370#00000017199265
 • SAMSUNG ST72 9 Dynamické ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_517_Dynamic_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_517_Dynamic_black18001200370370#00000017199266
 • SAMSUNG ST72 10 Dynamické ČiernaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_518_Dynamic_black?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_518_Dynamic_black18001200370370#00000017199276
 • SAMSUNG ST72 11 Spredu ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_523_Front_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_523_Front_red18001200370370#fb0b0c17199369
 • SAMSUNG ST72 12 Spredu ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_524_Front_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_524_Front_red18001200370370#fb0b0c17199370
 • SAMSUNG ST72 13 Pravý Uhol ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_525_Right-Angle_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_525_Right-Angle_red18001200370370#fb0b0c17199384
 • SAMSUNG ST72 14 Pravý Uhol ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_526_Right-Angle_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_526_Right-Angle_red18001200370370#fb0b0c17199389
 • SAMSUNG ST72 15 Ľavý Uhol ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_527_Left-Angle_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_527_Left-Angle_red18001200370370#fb0b0c17199398
 • SAMSUNG ST72 16 Zozadu ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_528_Back_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_528_Back_red18001200370370#fb0b0c17199408
 • SAMSUNG ST72 17 Dynamické ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_529_Dynamic_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_529_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17199414
 • SAMSUNG ST72 18 Dynamické ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_531_Dynamic_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_531_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17199427
 • SAMSUNG ST72 19 Dynamické ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_530_Dynamic_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_530_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17199420
 • SAMSUNG ST72 20 Dynamické ČervenáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_532_Dynamic_red?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_532_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17199436
 • SAMSUNG ST72 21 Spredu StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_537_Front_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_537_Front_silver18001200370370#dbdbdb17199442
 • SAMSUNG ST72 22 Spredu StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_538_Front_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_538_Front_silver18001200370370#dbdbdb17199455
 • SAMSUNG ST72 23 Pravý Uhol StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_539_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_539_Right-Angle_silver18001200370370#dbdbdb17199461
 • SAMSUNG ST72 24 Pravý Uhol StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_540_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_540_Right-Angle_silver18001200370370#dbdbdb17199471
 • SAMSUNG ST72 25 Ľavý Uhol StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_541_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_541_Left-Angle_silver18001200370370#dbdbdb17199477
 • SAMSUNG ST72 26 Zozadu StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_542_Back_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_542_Back_silver18001200370370#dbdbdb17199486
 • SAMSUNG ST72 27 Dynamické StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_543_Dynamic_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_543_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb17199496
 • SAMSUNG ST72 28 Dynamické StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_547_Dynamic_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_547_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb17199502
 • SAMSUNG ST72 29 Dynamické StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_545_Dynamic_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_545_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb17199510
 • SAMSUNG ST72 30 Dynamické StriebornáSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_546_Dynamic_silver?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_546_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb17199514
 • SAMSUNG ST72 31 Spredu FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_001_Front_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_001_Front_violet18001200370370#7205a717199289
 • SAMSUNG ST72 32 Spredu FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_002_Front_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_002_Front_violet18001200370370#7205a717199290
 • SAMSUNG ST72 33 Pravý Uhol FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_001_Right-Angle_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_001_Right-Angle_violet18001200370370#7205a717199309
 • SAMSUNG ST72 34 Pravý Uhol FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_003_Right-Angle_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_003_Right-Angle_violet18001200370370#7205a717199304
 • SAMSUNG ST72 35 Ľavý Uhol FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_005_Left-Angle_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_005_Left-Angle_violet18001200370370#7205a717199318
 • SAMSUNG ST72 36 Zozadu FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_006_Back_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_006_Back_violet18001200370370#7205a717199328
 • SAMSUNG ST72 37 Dynamické FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_007_Dynamic_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_007_Dynamic_violet18001200370370#7205a717199334
 • SAMSUNG ST72 38 Dynamické FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_009_Dynamic_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_009_Dynamic_violet18001200370370#7205a717199347
 • SAMSUNG ST72 39 Dynamické FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_008_Dynamic_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_008_Dynamic_violet18001200370370#7205a717199340
 • SAMSUNG ST72 40 Dynamické FialováSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_010_Dynamic_violet?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_010_Dynamic_violet18001200370370#7205a717199356
 • SAMSUNG ST72 41 Spredu BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_530_Front_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_530_Front_white18001200370370#ffffff17199529
 • SAMSUNG ST72 42 Spredu BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_531_Front_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_531_Front_white18001200370370#ffffff17199530
 • SAMSUNG ST72 43 Pravý Uhol BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_532_Right-Angle_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_532_Right-Angle_white18001200370370#ffffff17199544
 • SAMSUNG ST72 44 Pravý Uhol BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_533_Right-Angle_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_533_Right-Angle_white18001200370370#ffffff17199549
 • SAMSUNG ST72 45 Ľavý Uhol BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_534_Left-Angle_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_534_Left-Angle_white18001200370370#ffffff17199558
 • SAMSUNG ST72 46 Zozadu BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_535_Back_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_535_Back_white18001200370370#ffffff17199568
 • SAMSUNG ST72 47 Dynamické BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_536_Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_536_Dynamic_white18001200370370#ffffff17199574
 • SAMSUNG ST72 48 Dynamické BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_538_Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_538_Dynamic_white18001200370370#ffffff17199587
 • SAMSUNG ST72 49 Dynamické BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_537_Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_537_Dynamic_white18001200370370#ffffff17199580
 • SAMSUNG ST72 50 Dynamické BielaSAMSUNG ST72Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_EC-ST72ZZBPBE3_539_Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_EC-ST72ZZBPBE3_539_Dynamic_white18001200370370#ffffff17199596
#000000,#fb0b0c,#dbdbdb,#7205a7,#ffffffČierna,Červená,Strieborná,Fialová,Biela
SAMSUNG ST72 Spredu Čierna

Úžasné fotografie pri každom nastavení

Predstavujeme vám tenký fotoaparát ST72 vybavený 25 mm širokouhlým objektívom so svetelnosťou F2,5 a rozlíšením 16,2 megapixla, ktorý vám umožní vytvárať ohromujúce zábery, nech ste kdekoľvek.

Funkcie produktu

Zobraziť všetko

Technické údaje

Zobraziť všetko

Snímač

 • Obrazový snímač CCD
 • Približne 16,2 megapixla
 • Približne 15 megapixlov

Stabilizácia obrazu

 • DIS (digitálna stabilizácia obrazu)

Zaostrovanie

 • Normálne: 80 cm – nekonečno (širokouhlý objektív), 250 cm – nekonečno (teleobjektív), makro: 5 cm – 80 cm (širokouhlý objektív), 100 cm – 250 cm (teleobjektív)
, automatické makro: 5 cm – nekonečno (širokouhlý objektív), 100 cm – nekonečno (teleobjektív)

Expozícia

 • Program automatickej expozície
 • Viacbodové, bodové, vyvážené na stred, AE zisťujúca tváre
 • ±2 EV (krok 1/3 EV)

Objektív

 • 25 mm (ekvivalent 35 mm filmu: 25 mm)
 • F2,5 – 6,3
 • Objektív s 5-násobným optickým zoomom
 • Režim fotografie: 1 – 5x, režim prehrávania: 1 – 14,4x (v závislosti od veľkosti obrazu)

Displej

 • TFT LCD
 • Veľkosť 3 palce
 • 3,0 palca (75 mm), 230.000 bodov

Rýchlosť uzávierky

 • Inteligentný automatický režim: 1/8 – 1/2.000 s, programový režim: 1 – 1/2.000 s, nočný režim: 16 – 1/2.000 s, ohňostroj: 2 s
Snímač
Typ snímača
Počet efektívnych pixelov
Celkový počet pixelov
Objektív
Ohnisková vzdialenosť
F číslo
Optický zoom
digitálny zoom
Stabilizácia obrazu
Režim
Displej
Typ
Veľkosť
Funkcie
Zaostrovanie
Rozsah
Rýchlosť uzávierky
Expozícia
Ovládanie
Systém merania
Kompenzácia