SMART videokamery QF20 SMART videokamery QF20

Nový uhol
pri nahrávaní

Dokonalé okamihy prichádzajú spontánne, no s videokamerou QF20 na ne budete pripravení. Funkcia Switch Grip II vám vďaka trom rôznym uhlom pri nahrávaní prináša väčšiu flexibilitu, vďaka čomu môžete nerušene pokračovať v nahrávaní ostrých videozáznamov v rozlíšení Full HD.

Zobraziť videokameru QF20
R01 R0101 sk 04130000