Vaše výsledky (17)

Typ

  • AR09HSFNCWKNZE|AR09HSFSBWKNZE|AR24HSSDBWKNEU|AR24HSFSAWKNEU|AR24HSFNCWKNEU|AR09HSSDBWKNEU|AR09HSSFBWKNEU|AR12HSFNCWKNZE|AR12HSFSAWKNZE|AR12HSSDBWKNEU|AR12HSSFBWKNEU|AR18HSFNCWKNEU|AR18HSFSAWKNEU|AR18HSSDBWKNEU
  • RD160PHXEB|RC160MHXGA|AEX160EDGHA/EU

Chladiaci výkon

  • AR09HSFNCWKNZE|AR09HSSDBWKNEU|AR09HSSFBWKNEU
  • AR12HSFNCWKNZE|AR12HSSDBWKNEU|AR12HSSFBWKNEU
  • AR18HSFNCWKNEU|AR18HSSDBWKNEU
  • AR24HSFNCWKNEU|AR24HSSDBWKNEU

Ponuka

Ďalšie informácie o Ecodesigne a energetických štítkoch : http://www.samsung.com/global/business/system-air-conditioner/energylabel/

Samsung klimatizačné jednotky používajú chladivo R410A (fluórovaný skleníkový plyn, GWP = 2,088) (Vyhlásenie podľa smernice EU 517/2014).