/

ProXpress M3825DW Čiernobiela laserová tlačiareň (38 ppm)

SL-M3825DW

ProXpress M3825DW Čiernobiela laserová tlačiareň (38 ppm) Väčšina podnikov a malých firiem čoraz častejšie požaduje, aby im ich tlačiarne prinášali vysokú produktivitu a nižšie prevádzkové náklady. Tieto firmy zároveň potrebujú tlačiarne, ktoré sa jednoducho používajú a umožňujú flexibilne tlačiť množstvo rôznych formátov dokumentov a prezentácií.

Zodpovedná recyklácia batérií

 • Cieľom európskej smernice vzťahujúcej sa na batérie a akumulátory je minimalizovať dopad batérií na životné prostredie a podporiť recykláciu materiálov, ktoré obsahujú. V Spojenom kráľovstve boli smernice vzťahujúce sa na recykláciu batérií a akumulátorov (nabíjateľných batérií) uvedené do praxe v roku 2009. Cieľom nariadení vzťahujúcich sa na použité batérie v Spojenom kráľovstve je výrazne zlepšiť zber a recykláciu použitých prenosných batérií z 3 % v roku 2007 na 25 % v roku 2012 a na najmenej 45 % v roku 2016.

 • Symbol batérie na produkte alebo na jeho obale označuje, že produkt nie je možné likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Za likvidáciu použitých batérií na určenom zbernom mieste s cieľom ich recyklácie je preto zodpovedný zákazník. Separovaný zber použitých batérií určených na likvidáciu pomáha chrániť prírodné zdroje a umožňuje recyklovať použité batérie spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Úplný zoznam zberných miest vykonávajúcich recykláciu batérií nájdete na nasledujúcej stránke: www.recycle-more.co.uk

 • Všetky produkty spoločnosti Samsung, ktoré podliehajú nariadeniam vzťahujúcim sa na batérie, vyhovujú požiadavkám na batérie a akumulátory platným v Spojenom kráľovstve. V súlade s národným právom je spoločnosť SAMSUNG Electronics (UK) Ltd zapojená do schválenej siete výrobcov batérií spĺňajúcich príslušné nariadenia. Táto sieť zhromažďuje, spracováva a likviduje batérie v mene spoločnosti Samsung.

Zavrieť okno v popredí

ProXpress M3825DW Čiernobiela laserová tlačiareň (38 ppm)

VLASTNOSTI

 • Rýchle tlačiarne s profesionálnou kvalitou a nízkymi prevádzkovými nákladmi

Konfigurácia

Konfigurácia

Vysoká rýchlosť tlače

Vysoká rýchlosť tlače
Robustná tlačiareň ProXpress radu M3825 dosahuje rýchlosť tlače až 40 strán za minútu a je vybavená výkonným procesorom Cortex™-A5 a až 256 MB pamäte1. Vysoká rýchlosť a výkon umožňujú firmám zrýchliť spracovanie dokumentov a obrazových materiálov, vďaka čomu sa zvyšuje ich celková efektivita. * Rýchlosť tlače 40 strán za minútu a pamäť s veľkosťou 256 MB sú k dispozícii len na modeli M4025ND. Rýchlosť tlače 38 strán za minútu a pamäť s veľkosťou 128 MB sú k dispozícii len na modeloch M3825DW, M3825ND a M3825D. Rýchlosť tlače 33 strán za minútu a pamäť s veľkosťou 128 MB sú k dispozícii len na modeli M3325ND. ** Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

Kvalitnejší tlačový výstup

Kvalitnejší tlačový výstup
Technológia ReCP zlepšuje čitateľnosť tlačených dokumentov vylepšením tenkých čiar a vyostrením okrajov negatívneho textu. Tlačiareň ProXpress radu M3825 vytvára ostré a kvalitné výtlačky s efektívnym rozlíšením až 1.200 x 1.200 dpi.

Ďalšie možnosti tlače pracovných dokumentov

Ďalšie možnosti tlače pracovných dokumentov
Viacúčelový zásobník tlačiarne podporuje médiá s gramážou až 220 gramov na meter štvorcový, vďaka čomu ponúka viac možností pri tlači pracovných dokumentov. Pomocou tohto viacúčelového zásobníka môžete jednoducho tlačiť množstvo štítkov, kariet a obálok. Táto schopnosť tlačiarne prakticky eliminuje čas, ktorý by ste inak museli venovať postupnému vkladaniu jednotlivých hárkov.

Softvér Easy Eco Driver

Softvér Easy Eco Driver
Softvér Easy Eco Driver, ktorý v roku 2012 získal od spoločnosti Buyers Laboratory (BLI) ocenenie za výnimočné výsledky v oblasti inovácií, šetrí používateľom až 20% tonera a zároveň znižuje spotrebu energie. Používatelia môžu pomocou režimu úspory tonera odstrániť obrázky, skonvertovať bitové mapy na skice a odstrániť text tak, aby sa šetril toner.

Vyššia úspora zdrojov prostredníctvom centralizovanej kontroly využívania tlače

Vyššia úspora zdrojov prostredníctvom centralizovanej kontroly využívania tlače
Centralizovaná kontrola využívania tlače, ktorú možno aktivovať prostredníctvom funkcie SyncThru™ Admin Job Accounting, umožňuje správcom priraďovať používateľov ku konkrétnym tlačiarňam. Používateľom možno vyhradiť kvóty počtu strán alebo kópií, ktoré môžu vytvoriť na každej tlačiarni.

Viac možností laserovej tonerovej kazety znamená viac možností zníženia nákladov

Viac možností laserovej tonerovej kazety znamená viac možností zníženia nákladov
S tlačiarňou ProXpress radu M3825 možno používať rôzne tonerové kazety – od tonerových kaziet so štandardnou výťažnosťou, ktoré zvyčajne umožňujú vytlačiť približne 3.000 štandardných strán, až po tonerové kazety s ultra vysokou výťažnosťou umožňujúce vytlačiť až 15.000 štandardných strán. Tlačiareň tak splní požiadavky každej firmy na zníženie nákladov na jednu stranu. Systém samostatného tonera je vybavený zobrazovacou jednotkou a tonerovou kazetou, ktoré sa predávajú ako samostatné produkty, takže v prípade potreby možno jednoducho vymeniť len jednu z týchto súčastí. Tento systém samostatného tonera uprednostňujú spoločnosti, ktoré dosahujú nižšie objemy tlače a ktoré sa snažia znižovať svoje náklady. * Tonerová kazeta s výťažnosťou 10.000 strán je k dispozícii len pre modely M3825 a M4025. Tonerová kazeta s výťažnosťou 15.000 strán je k dispozícii len pre model M4025ND. ** Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

Pohodlná mobilná tlač optimalizovaná pre rôzne firemné prostredia

Pohodlná mobilná tlač optimalizovaná pre rôzne firemné prostredia
Aplikácia Samsung MobilePrint umožňuje zamestnancom bezdrôtovo tlačiť z ich mobilných zariadení. Používatelia nemusia inštalovať nový ovládač ani konfigurovať nastavenia siete. Zamestnanci môžu aplikáciu MobilePrint jednoducho prevziať z obchodu Google® Play (v prípade systému Android™) alebo z obchodu Apple Store® (v prípade systému iOS®). Po prevzatí aplikácie mobilné zariadenie automaticky vyhľadá kompatibilné tlačiarne Samsung, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí. Tlačiareň ProXpress radu M3825 umožňuje spracovať takmer každý typ súboru vrátane textových dokumentov, obrázkov a webových stránok. Prostredníctvom služby Google Cloud Print™ môžu používatelia získať aj prístup k tlačiarňam vo svojom účte Google. Môžu tak tlačiť, faxovať alebo zdieľať e-maily, fotografie, súbory vo formáte PDF a správy zo sociálnych sietí, ako sú napríklad príspevky v službách Facebook® a Twitter®. Službu Google Cloud Print3 možno používať v smartfónoch, tabletoch, prenosných počítačoch, stolných počítačoch a ďalších zariadeniach pripojených na web. * Tlač z mobilných zariadení a služba Google Cloud Print sú k dispozícii len na modeloch M3325ND, M3825ND, M3825DW a M4025ND. ** Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

Vstavaná obojstranná tlač

Vstavaná obojstranná tlač
Tlačiareň ProXpress radu M3825 umožňuje jednoducho tlačiť profesionálne obojstranné dokumenty a brožúry, čím zároveň pomáha šetriť peniaze a znižovať spotrebu papiera.

Zabezpečenie dokumentov na podnikovej úrovni

Zabezpečenie dokumentov na podnikovej úrovni
Firmy vytvárajú a tlačia množstvo oficiálnych dokumentov vrátane materiálov s dôvernými informáciami, ktoré vyžadujú vysokú úroveň zabezpečenia tlačových úloh. Tlačiareň ProXpress radu M3825 ponúka lepšiu kontrolu nad prístupom používateľov a povoleniami pre dokumenty a sieťové prostriedky, a to prostredníctvom softvéru Samsung SyncThru™ Admin na úrovni podnikového zabezpečenia.

Softvér Easy Printer Manager

Softvér Easy Printer Manager
Softvér Easy Printer Manager pomáha firmám vzdialene ovládať rôzne nastavenia, ako sú napríklad funkcie tlačidla ekologickej tlače ovládaného jediným dotykom. Pomocou softvéru Easy Printer Manager možno monitorovať a spravovať viaceré zariadenia. Firmy môžu zároveň monitorovať stav tlačiarní, ako sú napríklad chybové hlásenia, a to vrátane upozornení na nedostatok papiera, prázdny toner či uviaznutie papiera.
Tlačidlo ekologickej tlače ovládané jediným dotykom

Tlačidlo ekologickej tlače ovládané jediným dotykom

Firmy môžu znížiť spotrebu tonera a papiera pomocou tlačidla Eco ovládaného jediným dotykom. Toto tlačidlo automaticky aktivuje tlač dvoch strán na jeden hárok a obojstrannú tlač. V režime úspory tonera majú používatelia na výber aj možnosť vynechávania prázdnych strán. Tieto nastavenia ekologickej tlače možno upravovať pomocou softvéru Easy Printer Manager.

Jednoduchá zabezpečená tlač

Jednoduchá zabezpečená tlač
Tlačiareň ProXpress radu M3825 disponuje jednoduchou funkciou zabezpečenej tlače so vstavanou číselnou klávesnicou, ktorá používateľom umožňuje ochrániť osobné alebo dôverné dokumenty. Keď je táto funkcia zapnutá, používatelia musia pred pokračovaním v tlačovej úlohe zadať heslo. * Číselná klávesnica je k dispozícii len na modeloch M3825ND, M3825DW a M4025ND. ** Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

technické špecifikácie

Rozmery zariadenia SL-M3825DW/SEE

General

 • Standard Functions

  Print

 • Value Added Functions

  Eco Print, Secure Print, Wireless

 • Procesor

  600 MHz

 • Operational Panel

  2-Line LCD, Numeric Keyboard

 • Memory (Standard)

  128 MB

 • Memory (Maximum)

  512 MB

 • Interface (Standard)

  Ethernet 10/100 Base TX / High Speed USB 2.0 / Wirelss 802.11 b/g/n

 • Príkon

  700W(Active) / 10W(Ready) / 1.6W(Wi-Fi Direct Off, Sleep), 2.8W(Wi-Fi Direct On, Sleep)

 • Úroveň hlučnosti

  Less than 54 dBA (Printing) / Less than 26 dBA (Ready)

 • Rozmery (Š x H x V)

  366 x 365.6 x 262.5 mm (14.4 x 14.4 x 10.3 inch)

 • Hmotnosť

  10.18kg (22.4lbs)

 • Max. Monthly Duty Cycle

  80000 Pages

Print

 • Speed (Mono)

  Up to 38 ppm in A4 (40 ppm in Letter)

 • First Print Out Time (Mono)

  As fast as 6.5 sec (From Ready Mode)

 • Rozlíšenie

  Up to 1200 x 1200 dpi effective output

 • Print Languages

  SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON

 • Duplex Print

  Bulit-in

 • Client OS Support

  Windons 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux/Unix

 • Print Features

  Automatic Double Sided Print, Barcode Print, Secure Print

ZOBRAZIŤ ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIERozbaliť

Paper Handling

 • Input Capacity (Cassette)

  250 Sheets

 • Input Capacity (Maximum)

  820Sheets (Std 250 + MP 50 + SCF 520)

 • Input Capacity (Multipurpose Tray)

  50 Sheets

 • Input Capacity (Other Options)

  520Sheets

 • Media Type (Cassette)

  Plain / Thin / Recycled / Thick / Archive / Bond / Cardstock

 • Media Type (Multipurpose Tray)

  Plain / Thin / Bond / Pre-printed / Recycled / Envelope / Transparency / Label / Cardstock / Thick / Cotton / Colored / Archive / Thicker

 • Media Type (Other Options)

  Plain / Thin / Recycled / Thick / Archive / Bond / Cardstock

 • Media Size (Cassette)

  A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement / Custom

 • Media Size (Multipurpose Tray)

  A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Statement / Letter / Oficio / Folio / Legal / Envelope(No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Postcard /Index card / Executive / Custom

 • Media Size (Other Options)

  A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement / Custom

 • Media Weights (Cassette)

  60 -163 g/㎡ (16 - 43 lbs)

 • Media Weights (Multipurpose Tray)

  60 - 220 g/㎡ (16 - 58 lbs)

 • Media Weights (Other Options)

  60 -163 g/㎡ (16 - 43 lbs)

 • Output Capacity

  150-sheet Face-Down, 1-sheet Face-Up

Supplies

 • Toner (Black)

  Standard Yield: Average Cartrdge Yield 3K standard pages. High Yield: Average Cartrdge Yield 5K standard pages. Extra high Yield: Average Cartrdge Yield 10K standard pages (Ships with 3K pages Starter Toner Cartrdge) Declared Cartrdge Yield in accordance with ISO/IEC 19752

 • Imaging Unit/Drum (Black)

  Average Yield 30K standard pages

Option

 • Option

  520-sheet Cassette Tray / Memory 512 MB

Solution

 • Device Management

  Áno

 • Output Management

  Áno

 • Mobility

  Áno

Podpora

Užívateľská príručka

36.03 MB, pdf, SLOVENSKÁ

2015.03.18

Iné príručky (6)

Softvér (10)

 • Fleet Admin Pro,SNMP Agent

  Win Server 2008/Win Server 2012/Win7 Pro/Win8 Pro (32bit, 64bit), 4.63 MB, zip, Multi Language

  Verzia : V1.00.036

  2015.10.02

 • Easy Printer Manager

  Mac OS 10.5 ~ 10.10, 49.12 MB, zip, Multi Language

  Verzia : V1.02.07

  2015.09.03

 • Easy Printer Manager

  Win XP/2003/2008/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10(32bit,64bit), 39.77 MB, exe, Multi Language

  Verzia : V1.05.81.00

  2015.09.03

 • Set IP

  Win XP/2003/2008/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10(32bit,64bit), 1.41 MB, exe, Multi Language

  Verzia : V1.05.08.3.14

  2015.08.26

 • Fleet Admin Pro

  Win Server 2008/Win Server 2012/Win7 Pro/Win8 Pro (32bit, 64bit), 224.79 MB, zip, Multi Language

  Verzia : V1.0.38

  2015.07.13

 • SyncThru 6(Patch)

  Win XP/2003/2008/2012/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10(32,64bit), 4.68 MB, zip, ANGLIČTINA

  Verzia : V1.0

  2015.06.23

 • Set IP

  Mac OS 10.5 ~ 10.10, 0.22 MB, zip, Multi Language

  Verzia : V1.00.10

  2014.10.21

 • Easy Wireless Setup

  Mac OS 10.5 ~ 10.10, 7.14 MB, zip, Multi Language

  Verzia : V1.4.8

  2014.10.21

Ovládače (13)

Firmvér (1)

 • Firmware File

  All OS, 25.7 MB, zip, Multi Language

  Verzia : V4.00.01.34

  2015.09.02

Životné prostredie (1)

Niektoré súbory nemusia byť dostupné pri prístupe pomocou telefónov a tabletov. Ak chcete prevziať všetky súbory, otvorte túto stránku v počítači.Na zobrazenie súborov PDF musí byť v počítači nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader. Môžete ho prevziať na webovej lokalite spoločnosti Adobe.Prevziať program Adobe Acrobat ReaderprejsťNa zobrazenie súborov DjVu musí byť v počítači nainštalovaný zobrazovač súborov DjVu. Ak ho chcete nainštalovať, kliknite na tento pruh. Prevziať zobrazovač súborov DjvuPrevziať zobrazovač súborov Djvuprejsť

Máte otázku alebo potrebujete podporu k produktu? Prejdite na našu sekcia podporyprejsť

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING