/

ProXpress M4025ND Čiernobiela laserová tlačiareň (40 ppm)

SL-M4025ND

ProXpress M4025ND Čiernobiela laserová tlačiareň (40 ppm) Väčšina podnikov a malých firiem čoraz častejšie požaduje, aby im ich tlačiarne prinášali vysokú produktivitu a nižšie prevádzkové náklady. Tieto firmy zároveň potrebujú tlačiarne, ktoré sa jednoducho používajú a umožňujú flexibilne tlačiť množstvo rôznych formátov dokumentov a prezentácií.

Zodpovedná recyklácia batérií

 • Cieľom európskej smernice vzťahujúcej sa na batérie a akumulátory je minimalizovať dopad batérií na životné prostredie a podporiť recykláciu materiálov, ktoré obsahujú. V Spojenom kráľovstve boli smernice vzťahujúce sa na recykláciu batérií a akumulátorov (nabíjateľných batérií) uvedené do praxe v roku 2009. Cieľom nariadení vzťahujúcich sa na použité batérie v Spojenom kráľovstve je výrazne zlepšiť zber a recykláciu použitých prenosných batérií z 3 % v roku 2007 na 25 % v roku 2012 a na najmenej 45 % v roku 2016.

 • Symbol batérie na produkte alebo na jeho obale označuje, že produkt nie je možné likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Za likvidáciu použitých batérií na určenom zbernom mieste s cieľom ich recyklácie je preto zodpovedný zákazník. Separovaný zber použitých batérií určených na likvidáciu pomáha chrániť prírodné zdroje a umožňuje recyklovať použité batérie spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Úplný zoznam zberných miest vykonávajúcich recykláciu batérií nájdete na nasledujúcej stránke: www.recycle-more.co.uk

 • Všetky produkty spoločnosti Samsung, ktoré podliehajú nariadeniam vzťahujúcim sa na batérie, vyhovujú požiadavkám na batérie a akumulátory platným v Spojenom kráľovstve. V súlade s národným právom je spoločnosť SAMSUNG Electronics (UK) Ltd zapojená do schválenej siete výrobcov batérií spĺňajúcich príslušné nariadenia. Táto sieť zhromažďuje, spracováva a likviduje batérie v mene spoločnosti Samsung.

Zavrieť okno v popredí

ProXpress M4025ND Čiernobiela laserová tlačiareň (40 ppm)

VLASTNOSTI

 • Rýchle tlačiarne s profesionálnou kvalitou a nízkymi prevádzkovými nákladmi

Špecifikácie

Špecifikácie

Konfigurácia

Konfigurácia

Vysoká rýchlosť tlače

Vysoká rýchlosť tlače
Robustná tlačiareň ProXpress radu M4025 dosahuje rýchlosť tlače až 40 strán za minútu a je vybavená výkonným procesorom Cortex™-A5 a až 256 MB pamäte1. Vysoká rýchlosť a výkon umožňujú firmám zrýchliť spracovanie dokumentov a obrazových materiálov, vďaka čomu sa zvyšuje ich celková efektivita. - Rýchlosť tlače 40 strán za minútu a pamäť s veľkosťou 256 MB sú k dispozícii len na modeli M4025ND. Rýchlosť tlače 38 strán za minútu a pamäť s veľkosťou 128 MB sú k dispozícii len na modeloch M3825DW, M3825ND a M3825D. Rýchlosť tlače 33 strán za minútu a pamäť s veľkosťou 128 MB sú k dispozícii len na modeli M3325ND. - Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

Ďalšie možnosti tlače pracovných dokumentov

Ďalšie možnosti tlače pracovných dokumentov
Viacúčelový zásobník tlačiarne podporuje médiá s gramážou až 220 gramov na meter štvorcový, vďaka čomu ponúka viac možností pri tlači pracovných dokumentov. Pomocou tohto viacúčelového zásobníka môžete jednoducho tlačiť množstvo štítkov, kariet a obálok. Táto schopnosť tlačiarne prakticky eliminuje čas, ktorý by ste inak museli venovať postupnému vkladaniu jednotlivých hárkov.

Vyššia úspora zdrojov prostredníctvom centralizovanej kontroly využívania tlače

Vyššia úspora zdrojov prostredníctvom centralizovanej kontroly využívania tlače
Centralizovaná kontrola využívania tlače, ktorú možno aktivovať prostredníctvom funkcie SyncThru™ Admin Job Accounting, umožňuje správcom priraďovať používateľov ku konkrétnym tlačiarňam. Používateľom možno vyhradiť kvóty počtu strán alebo kópií, ktoré môžu vytvoriť na každej tlačiarni.

Viac možností laserovej tonerovej kazety znamená viac možností zníženia nákladov

Viac možností laserovej tonerovej kazety znamená viac možností zníženia nákladov
S tlačiarňou ProXpress radu M4025 možno používať rôzne tonerové kazety – od tonerových kaziet so štandardnou výťažnosťou, ktoré zvyčajne umožňujú vytlačiť približne 3.000 štandardných strán, až po tonerové kazety s ultra vysokou výťažnosťou umožňujúce vytlačiť až 15.000 štandardných strán. Tlačiareň tak splní požiadavky každej firmy na zníženie nákladov na jednu stranu. Systém samostatného tonera je vybavený zobrazovacou jednotkou a tonerovou kazetou, ktoré sa predávajú ako samostatné produkty, takže v prípade potreby možno jednoducho vymeniť len jednu z týchto súčastí. Tento systém samostatného tonera uprednostňujú spoločnosti, ktoré dosahujú nižšie objemy tlače a ktoré sa snažia znižovať svoje náklady. - Tonerová kazeta s výťažnosťou 10.000 strán je k dispozícii len pre modely M3825 a M4025. Tonerová kazeta s výťažnosťou 15.000 strán je k dispozícii len pre model M4025ND. - Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

Vstavaná obojstranná tlač

Vstavaná obojstranná tlač
Tlačiareň ProXpress radu M4025 umožňuje jednoducho tlačiť profesionálne obojstranné dokumenty a brožúry, čím zároveň pomáha šetriť peniaze a znižovať spotrebu papiera.

Softvér Easy Printer Manager

Softvér Easy Printer Manager
Softvér Easy Printer Manager pomáha firmám vzdialene ovládať rôzne nastavenia, ako sú napríklad funkcie tlačidla ekologickej tlače ovládaného jediným dotykom. Pomocou softvéru Easy Printer Manager možno monitorovať a spravovať viaceré zariadenia. Firmy môžu zároveň monitorovať stav tlačiarní, ako sú napríklad chybové hlásenia, a to vrátane upozornení na nedostatok papiera, prázdny toner či uviaznutie papiera.

Zabezpečenie dokumentov na podnikovej úrovni

Zabezpečenie dokumentov na podnikovej úrovni
Firmy vytvárajú a tlačia množstvo oficiálnych dokumentov vrátane materiálov s dôvernými informáciami, ktoré vyžadujú vysokú úroveň zabezpečenia tlačových úloh. Tlačiareň ProXpress radu M4025 | 3825 | 3325 ponúka lepšiu kontrolu nad prístupom používateľov a povoleniami pre dokumenty a sieťové prostriedky, a to prostredníctvom softvéru Samsung SyncThru™ Admin na úrovni podnikového zabezpečenia.

Jednoduchá zabezpečená tlač

Jednoduchá zabezpečená tlač
Tlačiareň ProXpress radu M4025 disponuje jednoduchou funkciou zabezpečenej tlače so vstavanou číselnou klávesnicou, ktorá používateľom umožňuje ochrániť osobné alebo dôverné dokumenty. Keď je táto funkcia zapnutá, používatelia musia pred pokračovaním v tlačovej úlohe zadať heslo. - Číselná klávesnica je k dispozícii len na modeloch M3825ND, M3825DW a M4025ND. - Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

Kvalitnejší tlačový výstup

Kvalitnejší tlačový výstup
Technológia ReCP zlepšuje čitateľnosť tlačených dokumentov vylepšením tenkých čiar a vyostrením okrajov negatívneho textu. Tlačiareň ProXpress radu M4025 vytvára ostré a kvalitné výtlačky s efektívnym rozlíšením až 1 200 x 1 200 dpi.
Profesionálne ekologické riešenie

Profesionálne ekologické riešenie

Tlačidlo ekologickej tlače ovládané jediným dotykom
Firmy môžu znížiť spotrebu tonera a papiera pomocou tlačidla Eco ovládaného jediným dotykom. Toto tlačidlo automaticky aktivuje tlač dvoch strán na jeden hárok a obojstrannú tlač. V režime úspory tonera majú používatelia na výber aj možnosť vynechávania prázdnych strán. Tieto nastavenia ekologickej tlače možno upravovať pomocou softvéru Easy Printer Manager.
Softvér Easy Eco Driver

Softvér Easy Eco Driver

Softvér Easy Eco Driver, ktorý v roku 2012 získal od spoločnosti Buyers Laboratory (BLI) ocenenie za výnimočné výsledky v oblasti inovácií, šetrí používateľom až 20 % tonera a zároveň znižuje spotrebu energie. Používatelia môžu pomocou režimu úspory tonera odstrániť obrázky, skonvertovať bitové mapy na skice a odstrániť text tak, aby sa šetril toner.
Pohodlná mobilná tlač optimalizovaná

Pohodlná mobilná tlač optimalizovaná

Aplikácia Samsung MobilePrint umožňuje zamestnancom bezdrôtovo tlačiť z ich mobilných zariadení. Používatelia nemusia inštalovať nový ovládač ani konfigurovať nastavenia siete. Zamestnanci môžu aplikáciu MobilePrint jednoducho prevziať z obchodu Google® Play (v prípade systému Android™) alebo z obchodu Apple Store® (v prípade systému iOS®). Po prevzatí aplikácie mobilné zariadenie automaticky vyhľadá kompatibilné tlačiarne Samsung, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí. Tlačiareň ProXpress radu M4025 umožňuje spracovať takmer každý typ súboru vrátane textových dokumentov, obrázkov a webových stránok. Prostredníctvom služby Google Cloud Print™ môžu používatelia získať aj prístup k tlačiarňam vo svojom účte Google. Môžu tak tlačiť, faxovať alebo zdieľať e-maily, fotografie, súbory vo formáte PDF a správy zo sociálnych sietí, ako sú napríklad príspevky v službách Facebook® a Twitter®. Službu Google Cloud Print3 možno používať v smartfónoch, tabletoch, prenosných počítačoch, stolných počítačoch a ďalších zariadeniach pripojených na web. - Tlač z mobilných zariadení a služba Google Cloud Print sú k dispozícii len na modeloch M3325ND, M3825ND, M3825DW a M4025ND. - Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

technické špecifikácie

Rozmery zariadenia SL-M4025ND/SEE

Všeobecné

 • Funkcie
  Štandardné

  Tlač

  Voliteľné

  Ekologická tlač, zabezpečená tlač

 • Procesor

  600 MHz

 • Ovládací panel

  Dvojriadkový LCD displej, číselná klávesnica

 • Pamäť
  Štandardné

  256 MB

  Maximum

  512 MB

 • Rozhranie
  Štandardné

  Rozhranie Ethernet 10 / 100 / 1.000 Base TX, vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

  Voliteľné

  Paralelný konektor IEEE 1284B

 • Príkon

  700 W (aktívny režim), 10 W (pohotovostný režim), 1,1 W (režim spánku)

 • Úroveň hlučnosti

  Menej než 57 dBA (tlač), menej než 26 dBA (pohotovostný režim)

 • Rozmery (Š x H x V)

  366 x 365,6 x 262,5 mm

 • Hmotnosť

  10,18 kg

 • Maximálna mesačná záťaž

  Až 100.000 hárkov

Tlač

 • Rýchlosť
  Rýchlosť (čiernobielo)

  Až 40 str./min. veľkosti A4 (42 str./min. veľkosti Letter)

 • Doba výstupu prvého výtlačku
  Doba výstupu prvého výtlačku (čiernobielo)

  Už o 6,5 s (z pohotovostného režimu)

 • Rozlíšenie

  Efektívny výstup s rozlíšením až 1.200 x 1.200 dpi

 • Emulácia

  SPL, PostScript3, PCL6, PCL5e, IBM ProPrinter, EPSON

 • Obojstranná tlač

  Vstavaná

 • Operačný systém

  Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008 R2 / 2008 / 2003, Mac OS x 10.5 - 10.8, rôzne operačné systémy Linux / Unix

 • Print features

  Automatická obojstranná tlač, tlač čiarových kódov, zabezpečená tlač

ZOBRAZIŤ ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIERozbaliť

Manipulácia s papierom

 • Kapacita vstupu
  Kazeta

  Štandardný kazetový zásobník na 250 hárkov

  Viacúčelový zásobník

  Viacúčelový zásobník na 50 hárkov

  Other Options

  Druhý kazetový podávač na 520 hárkov

  Maximum

  820 hárkov

 • Typy médií
  Kazeta

  Obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier, hrubý papier, archivačný papier, kancelársky papier, pohľadnice

  Viacúčelový zásobník

  Obyčajný papier, tenký papier, kancelársky papier, predtlačený papier, recyklovaný papier, obálky, priehľadné fólie, štítky, pohľadnice, hrubý papier, bavlnený papier, farebný papier, archivačný papier, hrubší papier

  Other Options

  Obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier, hrubý papier, archivačný papier, kancelársky papier, pohľadnice

 • Veľkosť médií
  Kazeta

  A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Statement, vlastná veľkosť

  Viacúčelový zásobník

  A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Letter, Oficio, Folio, Legal, obálky (č. 10, Monarch, DL, C5, C6, č. 9), pohľadnice, registračné karty, Executive, vlastná veľkosť

  Other Options

  A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Statement, vlastná veľkosť

 • Gramáž médií
  Kazeta

  60 - 163 g/m²

  Viacúčelový zásobník

  60 - 220 g/m²

  Other Options

  60 - 163 g/m²

 • Kapacita výstupu

  150 hárkov potlačou nadol, 1 hárok potlačou nahor

Spotrebný materiál

 • Toner
  Čierny

  Štandardná výťažnosť: priemerná výťažnosť tonerovej kazety 3.000 štandardných strán. Vysoká výťažnosť: priemerná výťažnosť tonerovej kazety 5.000 štandardných strán. Veľmi vysoká výťažnosť: priemerná výťažnosť tonerovej kazety 10.000 štandardných strán. Ultra vysoká výťažnosť: priemerná výťažnosť tonerovej kazety 15.000 štandardných strán* (dodáva sa so základnou tonerovou kazetou s výťažnosťou 3.000 strán) * Deklarovaná výťažnosť tonerovej kazety podľa normy ISO / IEC 19752.

 • Obrazová jednotka/valec
  Čierny

  Priemerná výťažnosť 30.000 štandardných strán

Možnosti

 • Možnosti

  Kazetový zásobník na 520 hárkov, pamäť 512 MB,paralelný konektor IEEE 1284B

Solution

 • Device Management

  Áno

 • Output Management

  Áno

 • Mobility

  Áno

PodporaNajnovšie aktualizácie

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING