/

ProXpress M3370FD Čiernobiela multifunkčná tlačiareň (33 ppm)

SL-M3370FD

ProXpress M3370FD Čiernobiela multifunkčná tlačiareň (33 ppm) Väčšina podnikov a malých firiem čoraz častejšie požaduje, aby im ich tlačiarne prinášali vysokú produktivitu a nižšie prevádzkové náklady. Tieto firmy zároveň potrebujú tlačiarne, ktoré sa jednoducho používajú a umožňujú flexibilne tlačiť množstvo rôznych formátov dokumentov a prezentácií.

Zodpovedná recyklácia batérií

 • Cieľom európskej smernice vzťahujúcej sa na batérie a akumulátory je minimalizovať dopad batérií na životné prostredie a podporiť recykláciu materiálov, ktoré obsahujú. V Spojenom kráľovstve boli smernice vzťahujúce sa na recykláciu batérií a akumulátorov (nabíjateľných batérií) uvedené do praxe v roku 2009. Cieľom nariadení vzťahujúcich sa na použité batérie v Spojenom kráľovstve je výrazne zlepšiť zber a recykláciu použitých prenosných batérií z 3 % v roku 2007 na 25 % v roku 2012 a na najmenej 45 % v roku 2016.

 • Symbol batérie na produkte alebo na jeho obale označuje, že produkt nie je možné likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Za likvidáciu použitých batérií na určenom zbernom mieste s cieľom ich recyklácie je preto zodpovedný zákazník. Separovaný zber použitých batérií určených na likvidáciu pomáha chrániť prírodné zdroje a umožňuje recyklovať použité batérie spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Úplný zoznam zberných miest vykonávajúcich recykláciu batérií nájdete na nasledujúcej stránke: www.recycle-more.co.uk

 • Všetky produkty spoločnosti Samsung, ktoré podliehajú nariadeniam vzťahujúcim sa na batérie, vyhovujú požiadavkám na batérie a akumulátory platným v Spojenom kráľovstve. V súlade s národným právom je spoločnosť SAMSUNG Electronics (UK) Ltd zapojená do schválenej siete výrobcov batérií spĺňajúcich príslušné nariadenia. Táto sieť zhromažďuje, spracováva a likviduje batérie v mene spoločnosti Samsung.

Zavrieť okno v popredí

ProXpress M3370FD Čiernobiela multifunkčná tlačiareň (33 ppm)

VLASTNOSTI

 • Rýchle tlačiarne s profesionálnou kvalitou a nízkymi prevádzkovými nákladmi

Konfigurácia

Konfigurácia

Vysoká rýchlosť tlače a spracovanie obrazových materiálov

Vysoká rýchlosť tlače a spracovanie obrazových materiálov
Robustná tlačiareň ProXpress radu M3370 dosahuje rýchlosť tlače až 40 strán za minútu a je vybavená výkonným procesorom Cortex™-A5 a až 256 MB pamäte. Vysoká rýchlosť a výkon umožňujú firmám zrýchliť spracovanie dokumentov a obrazových materiálov, vďaka čomu sa zvyšuje ich celková efektivita. * Rýchlosť tlače 40 strán za minútu je k dispozícii len na modeli M4070FR. Rýchlosť tlače 38 strán za minútu je k dispozícii len na modeloch M3870FW a M3870FD. Rýchlosť tlače 33 strán za minútu je k dispozícii len na modeli M3370FD. ** Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

Kvalitnejší tlačový výstup

Kvalitnejší tlačový výstup
Technológia ReCP zlepšuje čitateľnosť tlačených dokumentov vylepšením tenkých čiar a vyostrením okrajov negatívneho textu. Drobný text, ktorý sa zvyčajne nenaskenuje úplne, sa vyostruje prostredníctvom technológie vylepšujúcej rozlíšenie okrajov. Tlačiareň ProXpress radu M3370 vytvára ostré a kvalitné výtlačky a skenované materiály s efektívnym rozlíšením až 1.200 x 1.200 dpi.

Ďalšie možnosti tlače pracovných dokumentov

Ďalšie možnosti tlače pracovných dokumentov
Viacúčelový zásobník tlačiarne podporuje médiá s gramážou až 220 gramov na meter štvorcový, vďaka čomu ponúka viac možností pri tlači pracovných dokumentov. Pomocou tohto viacúčelového zásobníka môžete jednoducho tlačiť množstvo štítkov, kariet a obálok. Táto schopnosť tlačiarne prakticky eliminuje čas, ktorý by ste inak museli venovať postupnému vkladaniu jednotlivých hárkov.

Softvér Easy Eco Driver

Softvér Easy Eco Driver
Softvér Easy Eco Driver, ktorý v roku 2012 získal od spoločnosti Buyers Laboratory (BLI) ocenenie za výnimočné výsledky v oblasti inovácií, šetrí používateľom až 20% tonera a zároveň znižuje spotrebu energie. Používatelia môžu pomocou režimu úspory tonera odstrániť obrázky, skonvertovať bitové mapy na skice a odstrániť text tak, aby sa šetril toner.

Vyššia úspora zdrojov prostredníctvom centralizovanej kontroly využívania tlače

Vyššia úspora zdrojov prostredníctvom centralizovanej kontroly využívania tlače
Centralizovaná kontrola využívania tlače, ktorú možno aktivovať prostredníctvom funkcie SyncThru™ Admin Job Accounting, umožňuje správcom priraďovať používateľov ku konkrétnym tlačiarňam. Používateľom možno vyhradiť kvóty počtu strán alebo kópií, ktoré môžu vytvoriť na každej tlačiarni.

Viac možností tonera znamená viac možností zníženia nákladov

Viac možností tonera znamená viac možností zníženia nákladov
S tlačiarňou ProXpress radu M3370 možno používať rôzne laserové tonerové kazety – od laserových tonerových kaziet so štandardnou výťažnosťou, ktoré zvyčajne umožňujú vytlačiť približne 3.000 štandardných strán, až po laserové tonerové kazety s ultra vysokou výťažnosťou umožňujúce vytlačiť až 15.000 štandardných strán. Tlačiareň tak splní požiadavky každej firmy na zníženie nákladov na jednu stranu. Integrovaný systém tonera obsahuje zobrazovaciu jednotku aj tonerovú kazetu v jednom praktickom balíku. Tento systém integrovaného tonera uprednostňujú spoločnosti, ktoré dosahujú vysoké objemy tlače. * Tonerová kazeta s výťažnosťou 10.000 strán je k dispozícii len pre modely M3870 a M4070. Tonerová kazeta s výťažnosťou 15.000 strán je k dispozícii len pre model M4070FR. ** Rozmery produktu sa môžu líšiť od údajov na obrázku.

Pohodlná mobilná tlač optimalizovaná pre rôzne firemné prostredia

Pohodlná mobilná tlač optimalizovaná pre rôzne firemné prostredia
Aplikácia Samsung MobilePrint umožňuje zamestnancom bezdrôtovo tlačiť z ich mobilných zariadení. Používatelia nemusia inštalovať nový ovládač ani konfigurovať nastavenia siete. Zamestnanci môžu aplikáciu MobilePrint jednoducho prevziať z obchodu Google® Play (v prípade systému Android™) alebo z obchodu Apple Store® (v prípade systému iOS®). Po prevzatí aplikácie mobilné zariadenie automaticky vyhľadá kompatibilné tlačiarne Samsung, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí. Tlačiareň ProXpress radu M3370 umožňuje spracovať takmer každý typ súboru vrátane textových dokumentov, obrázkov a webových stránok. Prostredníctvom služby Google Cloud Print™ môžu používatelia získať aj prístup k tlačiarňam vo svojom účte Google. Môžu tak tlačiť, faxovať alebo zdieľať e-maily, fotografie, súbory vo formáte PDF a správy zo sociálnych sietí, ako sú napríklad príspevky v službách Facebook® a Twitter®. Službu Google Cloud Print možno používať v smartfónoch, tabletoch, prenosných počítačoch, stolných počítačoch a ďalších zariadeniach pripojených na web.

Multifunkčná tlačiareň 4 v 1 a vstavaná obojstranná tlač

Multifunkčná tlačiareň 4 v 1 a vstavaná obojstranná tlač
Funkcie multifunkčnej tlačiarne 4 v 1 (tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie) a vstavaná obojstranná tlač poskytujú firmám flexibilitu a jednoduchú obsluhu potrebnú na to, aby mohli zostať konkurencieschopné.

Zabezpečenie dokumentov na podnikovej úrovni

Zabezpečenie dokumentov na podnikovej úrovni
Firmy vytvárajú a tlačia množstvo oficiálnych dokumentov vrátane materiálov s dôvernými informáciami, ktoré vyžadujú vysokú úroveň zabezpečenia tlačových úloh. Tlačiareň ProXpress radu M3370 ponúka lepšiu kontrolu nad prístupom používateľov a povoleniami pre dokumenty a sieťové prostriedky, a to prostredníctvom softvéru Samsung SyncThru™ Admin na úrovni podnikového zabezpečenia.

Softvér Easy Printer Manager

Softvér Easy Printer Manager
Softvér Easy Printer Manager pomáha firmám vzdialene ovládať rôzne nastavenia, ako sú napríklad funkcie tlačidla ekologickej tlače ovládaného jediným dotykom, ako aj nastavenia kopírovania, skenovania a faxovania. Pomocou softvéru Easy Printer Manager možno monitorovať a spravovať viaceré zariadenia. Firmy môžu zároveň monitorovať stav tlačiarní, ako sú napríklad chybové hlásenia, a to vrátane upozornení na nedostatok papiera, prázdny toner či uviaznutie papiera.
Tlačidlo ekologickej tlače ovládané jediným dotykom

Tlačidlo ekologickej tlače ovládané jediným dotykom

Firmy môžu znížiť spotrebu tonera a papiera pomocou tlačidla Eco ovládaného jediným dotykom. Toto tlačidlo automaticky aktivuje tlač dvoch strán na jeden hárok a obojstrannú tlač. V režime úspory tonera majú používatelia na výber aj možnosť vynechávania prázdnych strán. Tieto nastavenia ekologickej tlače možno upravovať pomocou softvéru Easy Printer Manager.

Jednoduchá zabezpečená tlač

Jednoduchá zabezpečená tlač
Tlačiareň ProXpress radu M3370 disponuje jednoduchou funkciou zabezpečenej tlače so vstavanou číselnou klávesnicou, ktorá používateľom umožňuje ochrániť osobné alebo dôverné dokumenty. Keď je táto funkcia zapnutá, používatelia musia pred pokračovaním v tlačovej úlohe zadať heslo.

technické špecifikácie

Rozmery zariadenia SL-M3370FD/SEE

Všeobecné

 • Štandardné funkcie

  Print, Scan, Copy, Fax

 • Funkcie s pridanou hodnotou

  Optional

 • Procesor

  600 MHz

 • Ovládací panel

  4-Line LCD

 • Pamäť (štandardná)

  256 MB

 • Pamäť (max.)

  512 MB

 • Rozhranie (štandardné)

  Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX

 • Príkon

  700W(Active) / 10W(Ready) / 1.1W(Sleep)

 • Hlučnosť / Úroveň hlučnosti

  Less than 55dBA (Printing) / Less than 57dBA (Copying) / Less than 26dBA (Ready)

 • Rozmery (Š x H x V)

  414.6 x 420.6 x 449.1 mm (16.3 x 16.6 x 17.7 inch)

 • Hmotnosť (Iba SET / SET s náplňami)

  15.15kg (33.4lbs)

 • Max. mesačná zaťažiteľnosť

  50000 pages

 • Podpora klientskych OS

  Windons 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux/Unix

Tlač

 • Rýchlosť (čb)

  Up to 33 ppm in A4 (35 ppm in Letter)

 • Čas zhotovenia prvého výtlačku (čb)

  As Fast as 6.5 sec (From Ready Mode)

 • Rozlíšenie

  Up to 1,200 x 1,200 dpi effective output

 • Tlačové jazyky

  SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF

 • Obojstranná tlač

  Bulit-in

 • Funkcie tlače

  Automatic Double Sided Print, Secure Print

ZOBRAZIŤ ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIERozbaliť

Copy

 • Rýchlosť (čb)

  Up to 33 cpm in A4 (35 cpm in Letter)

 • First Copy Out Time (Mono)

  Less than 10 sec

 • Rozlíšenie

  Up to 600 x 600 dpi effective output

 • Reduce / Enlarge Range

  25~400% (platen), 25~400% (ADF)

 • Multi Copy

  99 pages

 • Obojstranná tlač

  Manual

 • Vlastnosti kopírovania

  ID Copy / 2-up / 4-up / Collation Copy / Auto-fit

Scan

 • Scan Speed (Mono)

  20ipm

 • Kompatibilita

  TWAIN Standard, WIA Standard

 • Method

  Color CIS

 • Resolution (Optical)

  600 x 600 dpi

 • Resolution (Enhanced)

  Up to 4,800 x 4,800 dpi

 • Scan Destinations

  Client (PC), Email, FTP, SMB

FAX

 • Kompatibilita

  ITU-T G3, ECM

 • Modem Speed

  33.6 kbps

 • Rozlíšenie

  Standard : 203 x 98 dpi / Fine,Photo : 203 x 196 dpiSuper Fine : 300 x 300 dpi / Color: 200 x 200 dpi

 • Pamäť

  6 MB (Max. 500 pages)

 • Auto Dial

  Áno

 • Fax Feature

  On hook Dial / Auto Redial / Auto Reduction / Multi-send / Delayed Send / Fax forwarding(Email/Fax) / Broadcasting up to 208 locations

Manipulácia s papierom

 • Kapacita vstupu (kazeta)

  250-Sheet Standard Cassette

 • Kapacita vstupu (viacúčelový zásobník)

  1-Sheet Manual Feeder

 • Kapacita vstupu (max.)

  771 Sheets

 • Kapacita vstupu (ďalšie možnosti)

  520-Sheet Second Cassette Feeder

 • Typy médií (kazeta)

  Plain / Thin / Recycled / Thick / Archive / Bond / Cardstock

 • Typy médií (viacúčelový zásobník)

  Plain / Thin / Bond / Pre-printed / Recycled / Envelope / Transparency / Label / Cardstock / Thick / Cotton / Colored / Archive / Thicker

 • Typy médií (ďalšie možnosti)

  Plain / Thin / Recycled / Thick / Archive / Bond / Cardstock

 • Veľkosť médií (kazeta)

  A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement / Custom

 • Veľkosť médií (viacúčelový zásobník)

  A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Statement / Letter / Oficio / Folio / Legal / Envelope(No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Postcard /Index card / Executive / Custom

 • Veľkosť médií (ďalšie možnosti)

  A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement / Custom

 • Hmotnosť médií (kazeta)

  60 -163 g/㎡ (16 - 43 lbs)

 • Hmotnosť médií (viacúčelový zásobník)

  60 - 220 g/㎡ (16 - 58 lbs)

 • Hmotnosť médií (ďalšie možnosti)

  60 -163 g/㎡ (16 - 43 lbs)

 • ADF Type

  ADF

 • ADF Document Capacity

  50 sheets

 • Kapacita výstupu

  150-sheet Face-Down, 1-sheet Face-Up

Spotrebný materiál

 • Toner (čierny)

  Standard Yield: Average Cartridge Yield 3K standard pages. High Yield: Average Cartridge Yield 5K standard pages (Ships with 3K pages Starter Toner Cartridge) Declared Cartridge Yield in accordance with ISO/IEC 19752.

Voliteľná možnosť

 • Voliteľná možnosť

  520-sheet Cassette Tray / Memory512MB

Riešenie

 • Správa zariadenia

  Áno

 • Správa výstupu

  Áno

 • Mobilita

  Áno

PodporaNajnovšie aktualizácie

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING