Úžasne výkonná DVD napaľovačka so skutočnou 20x rýchlosťou zápisu dosahuje vysokú 20x rýchlosť zápisu aj pri napaľovaní na nízkonákladové 16x médiá. Tento externý model podporuje tiež technológiu LightScribe, funkciu označovania diskov Direct Disc Labeling a rozhranie USB 2.0.

S.A.T

Algoritmus, ktorý automaticky zisťuje a upravuje rýchlosť čítania a zápisu v prípade výstredných, vychýlených alebo nevyvážených diskov.
Zabezpečuje stabilný výkon v prípade diskov s kolísavou kvalitou.
Zabraňuje chybám pri čítaní a zápise diskov, poškodeniu diskov a znižuje hluk spôsobený nízkou kvalitou diskov.

magic speed

Používatelia môžu vybrať režim maximálnej rýchlosti alebo režim minimálneho hluku.
Režim nízkeho hluku minimalizuje poškodenie disku a znižuje hluk, ktorý vzniká pri prehrávaní vysokou rýchlosťou, čo zabezpečuje stabilné prostredie počítača.
Jednoduchým nastavením režimu vysokej rýchlosti možno dosiahnuť maximálnu rýchlosť.

technológia Double OPC

Kvalita zápisu je na vonkajšej strane disku obyčajne o niečo nižšia, pretože vibrácie a kolísanie disku spôsobuje zhoršenie signálu servopohonu.
Technológia Double OPC vykonáva kontrolu zápisu nielen na vnútornej, ale aj na vonkajšej strane disku, čím optimalizuje výkon lasera v oboch oblastiach tak, aby sa dosiahol čo najspoľahlivejší zápis.

aktualizácia firmvéru v reálnom čase

•Prvé riešenie aktualizácie v reálnom čase na svete.
•Program Firmware Live Update možno prebrať a nainštalovať z lokality http://www.SAMSUNG-ODD.com.
•Keď je počítač pripojený na internet, tento program po nainštalovaní upozorní na dostupnosť najnovšej verzie firmvéru a automaticky vykoná aktualizáciu na danú verziu.

technológia A.C.T sklonu

Zabezpečuje presný sklon vzhľadom na šošovku, čím kompenzuje deformáciu disku.

technológia buffer under run free

K podtečeniu medzipamäte dochádza pri zápise vysokou rýchlosťou, kedy je rýchlosť zápisu vyššia než rýchlosť prenosu údajov.
Technológia Buffer Under Run Free zabraňuje chybe podtečenia medzipamäte a umožňuje vykonávať na počítači viaceré úlohy súčasne.
Táto technológia podporuje zápis vysokou rýchlosťou dokonca aj v počítačoch s nízkym výkonom.

ekologický produkt

Zabezpečuje produkt ohľaduplný k životnému prostrediu prostredníctvom technológie spájkovania bez použitia olova.
Za účelom ochrany životného prostredia sa cielene nepoužívajú materiály, ktoré poškodzujú životné prostredie, ako je napríklad olovo a halogénové látky.

systém automatického vyvažovania A.B.S.

•Keď sa rýchlosť otáčania dostatočne zvýši, guľôčka sa presunie na opačnú stranu hmoty vzhľadom na stred a vyrovná nepravidelnosť hmoty disku.
•Aktiváciou zariadenia ABS na tanieri pohonného mechanizmu disku sa znížia vibrácie a hluk pri vysokej rýchlosti.