Naozaj môžete mať všetko v jednom. Zariadenie SCX-6322DN sa tak jednoducho používaj, že vás to až prekvapí. Tlačiť, skenovať, faxovať a kopírovať môžete bez toho, aby ste opustili svoje pracovisko, a navyše získate výhodu nižších nákladov na údržbu v porovnaní s kopírkou formátu A3. Pri najvyššej rýchlosti tlače a kopírovania spolu s funkciou obojstrannej a sieťovej tlače sa budete sami seba pýtať, ako ste mohli pracovať bez tohto zariadenia. So zariadeniami spoločnosti SAMSUNG vôbec nie je ťažké predstaviť si to.

laserové multifunkčné zariadenie formátu A4

Podľa našej správy predstavuje podiel tlače vo formáte A3 2,35 % z celkového objemu tlače, čo je menej než jedna strana denne. Keďže ľudia viac skenujú a tlačia originálne dokumenty, ktorých veľkosť možno prispôsobiť dostupnej veľkosti papiera, požiadavky na formát A3 prechádzajú do úzadia, a to aj vďaka niektorým kvalitným aplikáciám, ako je napríklad balík Microsoft Office, program Acrobat Reader a niektoré internetové prehliadače. Zariadenie SAMSUNG SCX-6322DN nevyžaduje umiestnenie do stredu kancelárie ako kopírka formátu A3, stačí jej kúsok v rohu pracovného priestoru. Potešia vás aj nižšie počiatočné náklady vďaka predaju kopírky A3, ako aj 40 % úspora nákladov na údržbu. *Zdroj: Prieskumná štúdia „New field IT Report“ uskutočnená v roku 2006 vo Veľkej Británii.

vysoká kapacita papiera


Vďaka štandardnému zásobníku na 550 hárkov papiera, viacúčelovému zásobníku na 100 hárkov a prídavnému zásobníku na 550 hárkov možno vytlačiť až 1.200 hárkov papiera. To, že nebudete musieť neustále dokladať papier, vám ušetrí čas a námahu.

tlačidlo úspory tonera pre 30 % úsporu


Jediným stlačením tlačidla znížite spotrebu tonera až o 30 %, zariadenie však bude naďalej tlačiť kvalitné výtlačky, ktoré budú o niečo svetlejšie.

skenovanie na server SMB


Vďaka funkcii skenovania na server SMB (Server Message Block) môžu používatelia ukladať naskenované dokumenty priamo do zdieľaného priečinka v počítači. K dispozícii je maximálne 20 cieľových umiestnení v podobe zdieľaných priečinkov a šifrované heslo.

skenovanie na server FTP


Digitalizácia a prenos veľkých množstiev dokumentov je veľmi efektívny spôsob ich spracovania. Stačí jednoducho naskenovať tlačené dokumenty, previesť ich do digitálneho formátu a uložiť vo vybranom adresári na internom alebo externom serveri FTP. Vďaka svojej vyhradenej funkčnosti ide o veľmi efektívne riešenie skenovania umožňujúce prenos veľkých dokumentov.

služba správy cez web SyncThru™, riešenie vzdialenej správy zariadení


Služba správy cez web SyncThru™, ktorá ponúka rozšírené funkcie, je webová aplikácia spoločnosti SAMSUNG na správu tlačiarní, ktorá je dostupná ako doplnok prehliadača. Táto služba poskytuje na každom počítači so systémom Windows v sieti LAN okamžitý prístup ku všetkým sieťovým tlačiarňam a k multifunkčných zariadeniam SAMSUNG. Služba správy cez web SyncThru™ poskytuje možnosť vykonávať aktualizáciu firmvéru, monitorovať stav tlačiarne, konfigurovať nastavenia a prijímať upozornenia v prípade poruchy. Táto služba ponúka aj funkcie skupinovej správy, ktoré umožňujú hromadnú aktualizáciu firmvéru a skupinové hlásenie chýb. Samozrejme, je aj dobre zabezpečená. Nastavenia tlačiarne môžu meniť iba oprávnení používatelia, zatiaľ čo všetci ostatní môžu využívať výhodu kontroly stavu tlačiarne pred odoslaním tlačovej úlohy.

štandardný podávač DADF (automatický podávač dokumentov pre obojstrannú tlač)


Pomocou jednoduchých jednodotykových tlačidiel vytvára profesionálne obojstranné dokumenty v 4 formátoch kópie, vrátane formátov 1:1, 1:2, 2:1 a 2:2, čím šetrí papier a náklady na ďalšie zariadenia.

LCD displej s jednoduchou obsluhou


Operačný panel s intuitívnym dizajnom disponuje ergonomickými jednodotykovými tlačidlami pre často používané funkcie, ako je napríklad zoradenie, zväčšenie/zmenšenie a zosvetlenie/stmavenie, prehľadným LCD displejom a indikátorom chýb, vďaka čomu môžete okamžite skontrolovať stav úloh a lepšie ovládať celé zariadenie.

ekonomický spotrebný materiál zložený z dvoch častí


Samostatná výmena tonerovej kazety s kapacitou 8.000 strán umožňuje maximálne využiť 20.000-stranovú kapacitu fotovalca, čím sa predĺži doba jeho použiteľnosti.

skenovanie do e-mailu


Výkonné riešenie skenovania do e-mailu od spoločnosti SAMSUNG umožňuje odosielať dokumenty prostredníctvom e-mailu komukoľvek na svete priamo z multifunkčných tlačiarní pripojených do siete.

skenovanie prostredníctvom siete


Pokročilé riešenie skenovania prostredníctvom siete od spoločnosti SAMSUNG predstavuje jednoduchý spôsob, ako kopírovať a uchovávať informácie z tlačených dokumentov. Funkcia skenovania prostredníctvom siete, ktorá sa rovnako jednoducho používa ako naše ďalšie riešenia skenovania, mení vaše multifunkčné zariadenie SAMSUNG na výkonný nástroj umožňujúci kopírovanie a zdieľanie informácií. Teraz môžete skenovať priamo do svojho systému správy dokumentov. Táto funkcia sa výborne hodí na každé oddelenie, ako je napríklad oddelenie príjmu tovaru, predaja, financií, marketingu, technickej podpory a mnohé ďalšie.

smarThru™ Office, riešenie správy dokumentov


SmarThru™ Office od spoločnosti SAMSUNG je výkonná aplikácia na správu dokumentov pre používateľov balíka Office. Umožňuje vytvárať, ukladať a upravovať naskenované materiály a sprístupňuje ich v každej aplikácii. Okrem spomínaných funkcií aplikácie SmarThru™ sú k dispozícii aj výrazne vylepšené funkcie správy a úpravy dokumentov určené na jednoduché a pohodlné používanie s multifunkčnými zariadeniami SAMSUNG vo firmách s komplikovanými sieťami a množstvom iných zariadení. Štandardne sa poskytuje aj funkcia sieťového skenovania, vďaka ktorej používatelia nemusia inštalovať žiadne doplnkové aplikácie.