Spoločnosť Samsung odporúča systém Windows 8.

R01 R0101 sk 14011800 NP270E5V-K01CZ
 • NP270E5V 1 Spredu Otvorené StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_030_Front-open-2_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_030_Front-open-2_silver30002000370370#dbdbdb29032449
 • NP270E5V 2 Top Open StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_031_Top-open_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_031_Top-open_silver30002000370370#dbdbdb29032455
 • NP270E5V 3 Pravý Uhol StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_032_Right-angle_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_032_Right-angle_silver30002000370370#dbdbdb29032463
 • NP270E5V 4 Ľavý Uhol StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_033_Left-angle_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_033_Left-angle_silver30002000370370#dbdbdb29032470
 • NP270E5V 5 Zozadu Otvorené StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_034_Back-open_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_034_Back-open_silver30002000370370#dbdbdb29032478
 • NP270E5V 6 Top Close StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_035_Top-close_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_035_Top-close_silver30002000370370#dbdbdb29032484
 • NP270E5V 7 Bottom Close StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_036_Bottom-close_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_036_Bottom-close_silver30002000370370#dbdbdb29032498
 • NP270E5V 8 Front Close StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_037_Front-close_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_037_Front-close_silver30002000370370#dbdbdb29032499
 • NP270E5V 9 Back Closed StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_038_Back-closed_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_038_Back-closed_silver30002000370370#dbdbdb29032509
 • NP270E5V 10 Left Port StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_039_Left-port_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_039_Left-port_silver30002000370370#dbdbdb29032515
 • NP270E5V 11 Right Port StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_040_Right-port_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_040_Right-port_silver30002000370370#dbdbdb29032529
 • NP270E5V 12 Dynamické StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_041_Dynamic_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_041_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb29032536
 • NP270E5V 13 Key Board StriebornáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_042_Key-board01_silver?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_042_Key-board01_silver30002000370370#dbdbdb29032545
 • NP270E5V 14 Spredu Otvorené ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_016_Front-Open_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_016_Front-Open_black30002000370370#00000029032215
 • NP270E5V 15 Top Open ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_017_Top-open_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_017_Top-open_black30002000370370#00000029032225
 • NP270E5V 16 Pravý Uhol ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_018_Right-angle_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_018_Right-angle_black30002000370370#00000029032228
 • NP270E5V 17 Ľavý Uhol ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_019_Left-angle_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_019_Left-angle_black30002000370370#00000029032242
 • NP270E5V 18 Side ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_020_Side_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_020_Side_black30002000370370#00000029032249
 • NP270E5V 19 Left Port ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_021_Left-port_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_021_Left-port_black30002000370370#00000029032258
 • NP270E5V 20 Front Close ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_022_Front-close_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_022_Front-close_black30002000370370#00000029032259
 • NP270E5V 21 Right Port ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_023_Right-port_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_023_Right-port_black30002000370370#00000029032269
 • NP270E5V 22 Back Close ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_024_Back-closed_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_024_Back-closed_black30002000370370#00000029032278
 • NP270E5V 23 Top Close ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_025_Top-close_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_025_Top-close_black30002000370370#00000029032286
 • NP270E5V 24 Bottom Close ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_026_Bottom-close_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_026_Bottom-close_black30002000370370#00000029032292
 • NP270E5V 25 Back Open ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_027_Back-open_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_027_Back-open_black30002000370370#00000029032306
 • NP270E5V 26 Dynamic ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_028_Dynamic_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_028_Dynamic_black30002000370370#00000029032307
 • NP270E5V 27 Close Up ČiernaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_029_Close-up_black?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_029_Close-up_black30002000370370#00000029032317
 • NP270E5V 28 Spredu ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_044_Front-Open_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_044_Front-Open_red30002000370370#fb0b0c29032329
 • NP270E5V 29 Top Open ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_045_Top-open_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_045_Top-open_red30002000370370#fb0b0c29032345
 • NP270E5V 30 Pravý Uhol ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_046_Right-angle_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_046_Right-angle_red30002000370370#fb0b0c29032351
 • NP270E5V 31 Ľavý Uhol ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_047_Left-angle_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_047_Left-angle_red30002000370370#fb0b0c29032358
 • NP270E5V 32 Side ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_048_Side_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_048_Side_red30002000370370#fb0b0c29032366
 • NP270E5V 33 Left Port ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_049_Left-port_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_049_Left-port_red30002000370370#fb0b0c29032372
 • NP270E5V 34 Front Close ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_050_Front-close_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_050_Front-close_red30002000370370#fb0b0c29032386
 • NP270E5V 35 Right Port ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_051_Right-port_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_051_Right-port_red30002000370370#fb0b0c29032387
 • NP270E5V 36 Back Close ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_052_Back-close_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_052_Back-close_red30002000370370#fb0b0c29032397
 • NP270E5V 37 Top Close ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_053_Top-close_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_053_Top-close_red30002000370370#fb0b0c29032405
 • NP270E5V 38 Bottom Close ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_054_Bottom-close_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_054_Bottom-close_red30002000370370#fb0b0c29032412
 • NP270E5V 39 Zozadu Otvorené ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_055_Back-open_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_055_Back-open_red30002000370370#fb0b0c29032421
 • NP270E5V 40 Dynamické ČervenáNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_056_Dynamic_red?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_056_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c29032427
 • NP270E5V 41 Spredu Otvorené BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_058_Front-Open_white_10029813052247?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_058_Front-Open_white_1002981305224730002000370370#ffffff29032549
 • NP270E5V 42 Top Open BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_059_Top-open_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_059_Top-open_white30002000370370#ffffff29032567
 • NP270E5V 43 Pravý Uhol BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_060_Right-angle_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_060_Right-angle_white30002000370370#ffffff29032573
 • NP270E5V 44 Ľavý Uhol BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_061_Left-angle_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_061_Left-angle_white30002000370370#ffffff29032580
 • NP270E5V 45 Side BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_062_Side_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_062_Side_white30002000370370#ffffff29032589
 • NP270E5V 46 Left Port BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_063_Left-port_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_063_Left-port_white30002000370370#ffffff29032602
 • NP270E5V 47 Front Close BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_064_Front-close_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_064_Front-close_white30002000370370#ffffff29032603
 • NP270E5V 48 Right Port BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_065_Right-port_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_065_Right-port_white30002000370370#ffffff29032615
 • NP270E5V 49 Back Close BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_066_Back-close_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_066_Back-close_white30002000370370#ffffff29032626
 • NP270E5V 50 Top Close BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_067_Top-close_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_067_Top-close_white30002000370370#ffffff29032629
 • NP270E5V 51 Bottom Close BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_068_Bottom-close_white_10029813059120?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_068_Bottom-close_white_1002981305912030002000370370#ffffff29032642
 • NP270E5V 52 Zozadu Otvorené BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_069_Back-open_white_10029813060018?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_069_Back-open_white_1002981306001830002000370370#ffffff29032643
 • NP270E5V 53 Dynamické BielaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP270E5V-K01CZ_070_Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_NP270E5V-K01CZ_070_Dynamic_white30002000370370#ffffff29032653
#dbdbdb,#000000,#fb0b0c,#ffffffStrieborná,Čierna,Červená,Biela
NP270E5V Spredu Otvorené Čierna

Všetko, čo potrebujete – každý deň

Prenosný počítač Samsung ATIV Book 2 má výnimočne štýlový dizajn a okrem toho ponúka všetko, čo potrebujete, aby ste mohli jednoducho zvládať svoje každodenné úlohy.

Funkcie produktu

Zobraziť všetko

Technické údaje

Zobraziť všetko

Operačný systém

 • DOS

Grafika

 • Grafická karta Intel® HD

Pamäť

 • Systémová pamäť 4 GB DDR3, 1.600 MHz (1 x 4 GB)
  2 moduly SODIMM

Farba

 • Elegantná strieborná

Sieť

 • 802,11bg/n 1 x 1
  Bluetooth 4.0
  Gigabit Ethernet [10 / 100]

Vstup

 • Klávesnica s oddelenými klávesmi a numerickou klávesnicou
  Touchpad

Zabezpečenie

 • Otvor na zámok

Processor / Chipset

 • Procesor Intel® Pentium® 2117U (1,8 GHz, 2 MB vyrovnávacia pamäť L3)
  Intel HM70

Displej

 • 15,6-palcový displej HD LED (1.366 x 768), antireflexný

Optical Drive

 • Super Multi Dual Layer

Multimédiá

 • Stereofónne reproduktory (2 x 1,5 W)
  SoundAlive™
  Interný digitálny mikrofón
  Webová kamera 720p HD

Ports

 • 1 konektor VGA
  1 konektor HDMI
  3 konektory USB 2.0
  Čítačka multimediálnych kariet 3 v 1 (SD, SDHC, SDXC)
  1 kombinovaný konektor s výstupom na slúchadlá / vstupom pre mikrofón
  1 konektor RJ45 (LAN)
  1 napájací konektor

Pamäť

 • Pevný disk S-ATAⅡ s kapacitou 500 GB (5.400 ot./min.)

Zdroj napájania

 • 6-článková batéria (48 Wh)
  Sieťový adaptér 40 W / 60 W*
  * Adaptér sa líši v závislosti od systému.
Operačný systém
Processor / Chipset
Grafika
Displej
Pamäť
Optical Drive
Farba
Multimédiá
Sieť
Ports
Vstup
Pamäť
Zabezpečenie
Zdroj napájania