Spoločnosť Samsung odporúča systém Windows 8.

R01 R0101 sk 14012400 XE500T1C-K01CZ
 • XE500T1C 1 Spredu ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_001_Front_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_001_Front_blue30002000370370#3355e729069078
 • XE500T1C 2 Spredu ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_004_Front1_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_004_Front1_blue30002000370370#3355e729069083
 • XE500T1C 3 Zozadu ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_005_Back_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_005_Back_blue30002000370370#3355e729069094
 • XE500T1C 4 Right Closed ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_006_Right-Closed_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_006_Right-Closed_blue30002000370370#3355e729069102
 • XE500T1C 5 Left Closed ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_029_Left-Closed_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_029_Left-Closed_blue30002000370370#3355e729069277
 • XE500T1C 6 Back Tablet ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_030_Back-Tablet_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_030_Back-Tablet_blue30002000370370#3355e729069290
 • XE500T1C 7 Front Tablet ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_031_Front-Tablet_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_031_Front-Tablet_blue30002000370370#3355e729069291
 • XE500T1C 8 Right Tablet Angle ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_032_Right-Tablet-Angle_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_032_Right-Tablet-Angle_blue30002000370370#3355e729069305
 • XE500T1C 9 Detail1 ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_033_Detail1_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_033_Detail1_blue30002000370370#3355e729069310
 • XE500T1C 10 Detail2 ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_034_Detail2_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_034_Detail2_blue30002000370370#3355e729069319
 • XE500T1C 11 Detail3 ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_035_Detail3_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_035_Detail3_blue30002000370370#3355e729069329
 • XE500T1C 12 Dynamické ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_036_Dynamic_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_036_Dynamic_blue30002000370370#3355e729069335
 • XE500T1C 13 Right Tablet Dynamic ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_037_Right-Tablet-Dynamic_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_037_Right-Tablet-Dynamic_blue30002000370370#3355e729069341
 • XE500T1C 14 Zozadu ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_039_Back_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_039_Back_blue30002000370370#3355e729069357
 • XE500T1C 15 Front Closed ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_040_Front-Closed_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_040_Front-Closed_blue30002000370370#3355e729069370
 • XE500T1C 16 Back Closed ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_041_Back-Closed_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_041_Back-Closed_blue30002000370370#3355e729069371
 • XE500T1C 17 Left Closed ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_042_Left-Closed_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_042_Left-Closed_blue30002000370370#3355e729069385
 • XE500T1C 18 Right Closed ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_043_Right-Closed_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_043_Right-Closed_blue30002000370370#3355e729069390
 • XE500T1C 19 Right 45 Angle ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_045_Right-45-Angle_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_045_Right-45-Angle_blue30002000370370#3355e729069409
 • XE500T1C 20 Dynamické ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_046_Dynamic1_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_046_Dynamic1_blue30002000370370#3355e729069415
 • XE500T1C 21 Top ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_047_Top_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_047_Top_blue30002000370370#3355e729069421
 • XE500T1C 22 Dynamické ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_048_Dynamic2_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_048_Dynamic2_blue30002000370370#3355e729069428
 • XE500T1C 23 Left Angle Dynamic ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_049_Left-Angle-Dynamic_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_049_Left-Angle-Dynamic_blue30002000370370#3355e729069437
 • XE500T1C 24 Right Angle-Dynamic ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_050_Right-Angle-Dynamic_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_050_Right-Angle-Dynamic_blue30002000370370#3355e729069450
 • XE500T1C 25 Back Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_052_Back-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_052_Back-Ui_blue30002000370370#3355e729069465
 • XE500T1C 26 Detail1 Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_058_Detail1-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_058_Detail1-Ui_blue30002000370370#3355e729069508
 • XE500T1C 27 Detail2 Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_059_Detail2-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_059_Detail2-Ui_blue30002000370370#3355e729069517
 • XE500T1C 28 Detail3 Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_060_Detail3-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_060_Detail3-Ui_blue30002000370370#3355e729069530
 • XE500T1C 29 Dynamic Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_061_Dynamic-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_061_Dynamic-Ui_blue30002000370370#3355e729069531
 • XE500T1C 30 Right Tablet-Dynamic-Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_062_Right-Tablet-Dynamic-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_062_Right-Tablet-Dynamic-Ui_blue30002000370370#3355e729069545
 • XE500T1C 31 Front Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_063_Front-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_063_Front-Ui_blue30002000370370#3355e729069550
 • XE500T1C 32 Front Open Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_069_Front-Open-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_069_Front-Open-Ui_blue30002000370370#3355e729069597
 • XE500T1C 33 Right 45 Angle Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_070_Right-45-Angle-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_070_Right-45-Angle-Ui_blue30002000370370#3355e729069603
 • XE500T1C 34 Dynamic1 Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_071_Dynamic1-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_071_Dynamic1-Ui_blue30002000370370#3355e729069612
 • XE500T1C 35 Top Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_072_Top-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_072_Top-Ui_blue30002000370370#3355e729069623
 • XE500T1C 36 Dynamic2 Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_073_Dynamic2-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_073_Dynamic2-Ui_blue30002000370370#3355e729069633
 • XE500T1C 37 Left Angle Dynamic Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_074_Left-Angle-Dynamic-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_074_Left-Angle-Dynamic-Ui_blue30002000370370#3355e729069635
 • XE500T1C 38 Right Angle Dynamic Ui ModráXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_075_Right-Angle-Dynamic-Ui_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_075_Right-Angle-Dynamic-Ui_blue30002000370370#3355e729069643
 • XE500T1C 39 Spredu BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_094_Front-Open_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_094_Front-Open_white30002000370370#ffffff29069834
 • XE500T1C 40 Spredu BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_076_Front-1_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_076_Front-1_white30002000370370#ffffff29069689
 • XE500T1C 41 Zozadu Biela XE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_077_Back_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_077_Back_white30002000370370#ffffff29069698
 • XE500T1C 42 Right Closed BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_078_Right-Closed_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_078_Right-Closed_white30002000370370#ffffff29069699
 • XE500T1C 43 Left Closed BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_079_Left-Closed_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_079_Left-Closed_white30002000370370#ffffff29069709
 • XE500T1C 44 Back Tablet BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_080_Back-Tablet_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_080_Back-Tablet_white30002000370370#ffffff29069716
 • XE500T1C 45 Front Tablet BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_081_Front-Tablet_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_081_Front-Tablet_white30002000370370#ffffff29069728
 • XE500T1C 46 Right Tablet Angle BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_082_Right-Tablet-Angle_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_082_Right-Tablet-Angle_white30002000370370#ffffff29069738
 • XE500T1C 47 Detail1 BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_083_Detail1_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_083_Detail1_white30002000370370#ffffff29069739
 • XE500T1C 48 Detail2 BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_084_Detail2_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_084_Detail2_white30002000370370#ffffff29069749
 • XE500T1C 49 Detail3 BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_085_Detail3_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_085_Detail3_white30002000370370#ffffff29069759
 • XE500T1C 50 Dynamické BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_086_Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_086_Dynamic_white30002000370370#ffffff29069763
 • XE500T1C 51 Right Tablet Dynamic Biela XE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_087_Right-Tablet-Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_087_Right-Tablet-Dynamic_white30002000370370#ffffff29069772
 • XE500T1C 52 Zozadu BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_089_Back_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_089_Back_white30002000370370#ffffff29069793
 • XE500T1C 53 Front Closed BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_090_Front-Closed_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_090_Front-Closed_white30002000370370#ffffff29069802
 • XE500T1C 54 Back Closed BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_091_Back-Closed_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_091_Back-Closed_white30002000370370#ffffff29069810
 • XE500T1C 55 Left Closed BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_092_Left-Closed_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_092_Left-Closed_white30002000370370#ffffff29069818
 • XE500T1C 56 Right Closed BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_093_Right-Closed_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_093_Right-Closed_white30002000370370#ffffff29069822
 • XE500T1C 57 Right 45 Angle BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_095_Right-45-Angle_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_095_Right-45-Angle_white30002000370370#ffffff29069840
 • XE500T1C 58 Dynamické BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_096_Dynamic1_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_096_Dynamic1_white30002000370370#ffffff29069846
 • XE500T1C 59 Top BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_097_Top_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_097_Top_white30002000370370#ffffff29069855
 • XE500T1C 60 Dynamické BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_098_Dynamic2_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_098_Dynamic2_white30002000370370#ffffff29069865
 • XE500T1C 61 Left Angle Dynamici BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_099_Left-Angle-Dynamici_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_099_Left-Angle-Dynamici_white30002000370370#ffffff29069869
 • XE500T1C 62 Right Angle Dynamic BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_100_Right-Angle-Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_100_Right-Angle-Dynamic_white30002000370370#ffffff29069875
 • XE500T1C 63 Back Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_102_Back-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_102_Back-Ui_white30002000370370#ffffff29069898
 • XE500T1C 64 Detail1 Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_108_Detail1-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_108_Detail1-Ui_white30002000370370#ffffff29069939
 • XE500T1C 65 Detail2 Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_109_Detail2-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_109_Detail2-Ui_white30002000370370#ffffff29069947
 • XE500T1C 66 Detail3 Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_110_Detail3-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_110_Detail3-Ui_white30002000370370#ffffff29069962
 • XE500T1C 67 Dynamic Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_111_Dynamic-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_111_Dynamic-Ui_white30002000370370#ffffff29069963
 • XE500T1C 68 Right Tablet Dynamic Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_112_Right-Tablet-Dynamic-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_112_Right-Tablet-Dynamic-Ui_white30002000370370#ffffff29069977
 • XE500T1C 69 Front Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_113_Front-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_113_Front-Ui_white30002000370370#ffffff29069982
 • XE500T1C 70 Front Open Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_119_Front-Open-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_119_Front-Open-Ui_white30002000370370#ffffff29070029
 • XE500T1C 71 Right 45 Angle Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_120_Right-45-Angle-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_120_Right-45-Angle-Ui_white30002000370370#ffffff29070041
 • XE500T1C 72 Dynamic1 Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_121_Dynamic1-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_121_Dynamic1-Ui_white30002000370370#ffffff29070049
 • XE500T1C 73 Top Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_122_Top-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_122_Top-Ui_white30002000370370#ffffff29070053
 • XE500T1C 74 Dynamic2 Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_123_Dynamic2-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_123_Dynamic2-Ui_white30002000370370#ffffff29070063
 • XE500T1C 75 Left Angle Dynamic Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_124_Left-Angle-Dynamic-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_124_Left-Angle-Dynamic-Ui_white30002000370370#ffffff29070069
 • XE500T1C 76 Right Angle Dynamic Ui BielaXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_125_Right-Angle-Dynamic-Ui_white?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_125_Right-Angle-Dynamic-Ui_white30002000370370#ffffff29070077
 • XE500T1C 77 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_009_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_009_Glamorous_blue30002000370370#00000029069119
 • XE500T1C 78 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_010_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_010_Glamorous_blue30002000370370#00000029069130
 • XE500T1C 79 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_011_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_011_Glamorous_blue30002000370370#00000029069131
 • XE500T1C 80 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_012_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_012_Glamorous_blue30002000370370#00000029069145
 • XE500T1C 81 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_013_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_013_Glamorous_blue20003000370370#00000029069150
 • XE500T1C 82 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_014_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_014_Glamorous_blue20003000370370#00000029069159
 • XE500T1C 83 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_015_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_015_Glamorous_blue20003000370370#00000029069169
 • XE500T1C 84 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_016_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_016_Glamorous_blue20003000370370#00000029069175
 • XE500T1C 85 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_017_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_017_Glamorous_blue20003000370370#00000029069181
 • XE500T1C 86 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_018_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_018_Glamorous_blue20003000370370#00000029069188
 • XE500T1C 87 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_019_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_019_Glamorous_blue20003000370370#00000029069197
 • XE500T1C 88 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_020_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_020_Glamorous_blue20003000370370#00000029069210
 • XE500T1C 89 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_021_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_021_Glamorous_blue30002000370370#00000029069211
 • XE500T1C 90 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_022_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_022_Glamorous_blue30002000370370#00000029069225
 • XE500T1C 91 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_023_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_023_Glamorous_blue30002000370370#00000029069230
 • XE500T1C 92 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_024_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_024_Glamorous_blue30002000370370#00000029069239
 • XE500T1C 93 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_025_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_025_Glamorous_blue30002000370370#00000029069249
 • XE500T1C 94 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_026_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_026_Glamorous_blue30002000370370#00000029069255
 • XE500T1C 95 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_027_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_027_Glamorous_blue30002000370370#00000029069261
 • XE500T1C 96 Glamorous blueXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_XE500T1C-K01CZ_028_Glamorous_blue?$L1-Gallery$sk_XE500T1C-K01CZ_028_Glamorous_blue45003000370370#00000029069268
#3355e7,#ffffffModrá,Biela
XE500T1C Spredu Modrá

Neobmedzená tvorba obsahu, dokonca aj na cestách

Zažite kombináciu voľnosti tabletu a výkonu osobného počítača s revolučným tabletom Smart PC od spoločnosti Samsung.

FarbaModrá Biela 

Funkcie produktu

Zobraziť všetko

Technické údaje

Zobraziť všetko

Operačný systém

 • Windows 8 (32-bitová verzia)

Grafika

 • Intel® Graphics Media Accelerator

Pam仝

 • Systémová pamäť 2 GB LPDDR2 s frekvenciou 800 MHz (na doske 2 GB)

Farba

 • Modrá

Sieť

 • 802.11a/b/g/n 1 x 1
  Bluetooth 4.0

Zadávanie údajov

 • Dotykový displej

Rozmery

 • 304 x 189,4 x 9,9 mm

Procesor/čipová súprava

 • Procesor Intel® ATOM™ Z2760 (1,8 GHz, 1 MB vyrovnávacia pamäť L2)

Displej

 • 11,6-palcový displej HD LED (1.366 x 768)

Pevný disk

 • Integrovaná jednotka Flash 64 GB e.MMC iNAND™

Multimédiá

 • Stereofónne reproduktory (2 x 0,64 W)
  Interný digitálny mikrofón
  2 MPix webová kamera (na prednej strane), 8 MPix webová kamera s bleskom (na zadnej strane)

Porty

 • 1 port micro HDMI
  1 port USB 2.0
  Čítačka multimediálnych kariet MicroSD
  1 kombinovaný port výstupu na slúchadlá a vstupu mikrofónu
  1 port na pripojenie k doku
  1 napájací port

Napájanie

 • 2-článková batéria (30 Wh)
  40 W sieťový adaptér

Hmotnosť

 • 0,744 kg (model s rozhraním Wi-Fi)
Operačný systém
Procesor/čipová súprava
Grafika
Displej
Pam仝
Pevný disk
Farba
Multimédiá
Sieť
Porty
Zadávanie údajov
Napájanie
Rozmery
Hmotnosť