Spoločnosť Samsung odporúča systém Windows 8.

R01 R0101 sk 14011700 NP530U4E-K01CZ
 • NP530U4E 1 Spredu Otvorené ČiernaNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_125_Front-open_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_125_Front-open_eboy-black30002000370370#00000029020122
 • NP530U4E 2 Ľavý Uhol ČiernaNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_128_Left-angle_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_128_Left-angle_eboy-black30002000370370#00000029020143
 • NP530U4E 3 Zozadu Otvorené ČiernaNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_129_Back-open_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_129_Back-open_eboy-black30002000370370#00000029020153
 • NP530U4E 4 Right Port BlackNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_130_Right-port_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_130_Right-port_eboy-black30002000370370#00000029020166
 • NP530U4E 5 Side BlackNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_131_Side_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_131_Side_eboy-black30002000370370#00000029020167
 • NP530U4E 6 Dynamické ČiernaNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_132_Dynamic01_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_132_Dynamic01_eboy-black30002000370370#00000029020179
 • NP530U4E 7 Dynamické ČiernaNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_133_Dynamic02_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_133_Dynamic02_eboy-black30002000370370#00000029020190
 • NP530U4E 8 Top Close BlackNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_136_Top-close_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_136_Top-close_eboy-black30002000370370#00000029020207
 • NP530U4E 9 Bottom Close BlackNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_137_Bottom-close_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_137_Bottom-close_eboy-black30002000370370#00000029020217
 • NP530U4E 10 Front Close BlackNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_138_Front-close_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_138_Front-close_eboy-black30002000370370#00000029020227
 • NP530U4E 11 Back Closed BlackNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_139_Back-closed_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_139_Back-closed_eboy-black30002000370370#00000029020238
 • NP530U4E 12 Left Port BlackNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_140_Left-port_eboy-black?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_140_Left-port_eboy-black30002000370370#00000029020239
 • NP530U4E 13 Spredu Otvorené ModráNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_115_Front-open_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_115_Front-open_blue30002000370370#3355e729020427
 • NP530U4E 14 Zozadu Otvorené ModráNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_094_Back-open_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_094_Back-open_blue30002000370370#3355e729020362
 • NP530U4E 15 Top Close BlueNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_095_Top-close_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_095_Top-close_blue30002000370370#3355e729020370
 • NP530U4E 16 Bottom Close BlueNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_096_Bottom-close_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_096_Bottom-close_blue30002000370370#3355e729020376
 • NP530U4E 17 Front Close BlueNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_097_Front-close_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_097_Front-close_blue30002000370370#3355e729020390
 • NP530U4E 18 Back Closed BlueNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_098_Back-closed_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_098_Back-closed_blue30002000370370#3355e729020391
 • NP530U4E 19 Right Port BlueNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_100_Right-port_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_100_Right-port_blue30002000370370#3355e729020414
 • NP530U4E 20 Dynamické ModráNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_102_Dynamic01_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_102_Dynamic01_blue30002000370370#3355e729020415
 • NP530U4E 21 Pravý Uhol ModráNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_118_Right-angle_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_118_Right-angle_blue30002000370370#3355e729020454
 • NP530U4E 22 Ľavý Uhol ModráNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_119_Left-angle_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_119_Left-angle_blue30002000370370#3355e729020455
 • NP530U4E 23 Side BlueNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_120_Side_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_120_Side_blue30002000370370#3355e729020465
 • NP530U4E 24 Dynamické ModráNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_121_Dynamic02_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_121_Dynamic02_blue30002000370370#3355e729020475
 • NP530U4E 25 Dynamické ModráNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_122_Dynamic03_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_122_Dynamic03_blue30002000370370#3355e729020486
 • NP530U4E 26 Dynamické ModráNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_123_Dynamic04_blue?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_123_Dynamic04_blue30002000370370#3355e729020487
 • NP530U4E 27 Spredu Otvorené ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_071_Front-open02_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_071_Front-open02_red30002000370370#fb0b0c29020508
 • NP530U4E 28 Pravý Uhol ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_073_Right-angle_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_073_Right-angle_red30002000370370#fb0b0c29020519
 • NP530U4E 29 Ľavý Uhol ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_074_Left-angle_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_074_Left-angle_red30002000370370#fb0b0c29020529
 • NP530U4E 30 Back Open RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_075_Back-open_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_075_Back-open_red30002000370370#fb0b0c29020539
 • NP530U4E 31 Top Close RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_076_Top-close_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_076_Top-close_red30002000370370#fb0b0c29020543
 • NP530U4E 32 Bottom Close RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_077_Bottom-close_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_077_Bottom-close_red30002000370370#fb0b0c29020552
 • NP530U4E 33 Front Close RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_078_Front-close_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_078_Front-close_red30002000370370#fb0b0c29020563
 • NP530U4E 34 Back Closed RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_079_Back-closed_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_079_Back-closed_red30002000370370#fb0b0c29020573
 • NP530U4E 35 Left Port RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_080_Left-port_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_080_Left-port_red30002000370370#fb0b0c29020576
 • NP530U4E 36 Right Port RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_081_Right-port_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_081_Right-port_red30002000370370#fb0b0c29020588
 • NP530U4E 37 Side RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_082_Side_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_082_Side_red30002000370370#fb0b0c29020598
 • NP530U4E 38 Dynamické ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_083_Dynamic01_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_083_Dynamic01_red30002000370370#fb0b0c29020599
 • NP530U4E 39 Dynamické ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_084_Dynamic02_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_084_Dynamic02_red30002000370370#fb0b0c29020609
 • NP530U4E 40 Dynamické ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_085_Dynamic03_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_085_Dynamic03_red30002000370370#fb0b0c29020619
 • NP530U4E 41 Dynamické ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_086_Dynamic04_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_086_Dynamic04_red30002000370370#fb0b0c29020627
 • NP530U4E 42 Spredu Otvorené ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_107_Front-open_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_107_Front-open_red30002000370370#fb0b0c29020639
 • NP530U4E 43 Top Open RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_108_Top-open_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_108_Top-open_red30002000370370#fb0b0c29020647
 • NP530U4E 44 Pravý Uhol ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_109_Right-angle_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_109_Right-angle_red30002000370370#fb0b0c29020662
 • NP530U4E 45 Side RedNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_111_Side_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_111_Side_red30002000370370#fb0b0c29020673
 • NP530U4E 46 Dynamické ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_112_Dynamic02_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_112_Dynamic02_red30002000370370#fb0b0c29020683
 • NP530U4E 47 Dynamické ČervenáNP530U4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP530U4E-K01CZ_113_Dynamic03_red?$L1-Gallery$sk_NP530U4E-K01CZ_113_Dynamic03_red30002000370370#fb0b0c29020689
#000000,#3355e7,#fb0b0cČierna,Modrá,Červená
NP530U4E Spredu Otvorené Čierna

Dokonalé zážitky z multimédií, ktoré vás budú inšpirovať

Prenosný počítač Samsung radu 5 Ultra je ultra prenosný, ale disponuje 14-palcovým displejom s vysokým rozlíšením, grafikou AMD Radeon™ a reproduktormi JBL®.

Funkcie produktu

Zobraziť všetko

Technické údaje

Zobraziť všetko

Operačný systém

 • Windows 8 (64-bitová verzia)

Grafika

 • Intel® HD Graphics 4000

Pamäť

 • Systémová pamäť 4 GB DDR3, 1.600 MHz (1 x 4 GB)

Multimédiá

 • Stereofónne reproduktory JBL (2 x 2 W)
  SoundAlive™
  Interný dvojpásmový digitálny mikrofón
  Webová kamera 720p HD

Ports

 • 1 konektor mini VGA (adaptér)
  1 konektor HDMI
  1 konektor USB 3.0, 2 konektory USB 2.0
  (nabíjanie v režime spánku)
  Čítačka multimediálnych kariet 3 v 1 (SD, SDHC, SDXC)
  1 kombinovaný konektor s výstupom na slúchadlá/vstupom pre mikrofón
  1 konektor RJ45 (LAN)
  1 napájací konektor

Pamäť

 • Pevný disk 500 GB S-ATA II (5.400 ot./min.) s jednotkou ExpressCache 24 GB

Processor / Chipset

 • Procesor Intel® Core™ i5 3337U (1,8 GHz až 2,7 GHz, 3 MB vyrovnávacia pamäť L3)
  Intel HM76

Displej

 • 14-palcový displej HD LED (1.366 x 768), antireflexný

Farba

 • Sivočierna

Sieť

 • Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 2 x 2 802.11a/b/g/n (až 300 Mb/s), podpora Widi (len procesor Core i)
  Bluetooth 4.0
  Gigabit Ethernet [10 / 100 / 1.000]

Vstup

 • Klávesnica s oddelenými klávesmi
  Clickpad

Zabezpečenie

 • Malý otvor na zámok
Operačný systém
Processor / Chipset
Grafika
Displej
Pamäť
Farba
Multimédiá
Sieť
Ports
Vstup
Pamäť
Zabezpečenie