Spoločnosť Samsung odporúča systém Windows 8.

R01 R0101 sk 14011700 NP905S3G-K02CZ
 • NP905S3GI 1 Spredu Otvorené BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_064_Front-open_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_064_Front-open_white30002000370370#ffffff29009758
 • NP905S3GI 2 Top Open BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_065_Top-open_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_065_Top-open_white30002000370370#ffffff29009763
 • NP905S3GI 3 Zľava BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_066_Left_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_066_Left_white30002000370370#ffffff29009775
 • NP905S3GI 4 Sprava BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_067_Right_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_067_Right_white30002000370370#ffffff29009785
 • NP905S3GI 5 Side Open BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_068_Side-open_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_068_Side-open_white30002000370370#ffffff29009786
 • NP905S3GI 6 Front Closed BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_069_Front-closed_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_069_Front-closed_white30002000370370#ffffff29009796
 • NP905S3GI 7 Back Closed BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_070_Back-closed_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_070_Back-closed_white30002000370370#ffffff29009809
 • NP905S3GI 8 Left Port BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_071_Left-port_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_071_Left-port_white30002000370370#ffffff29009810
 • NP905S3GI 9 Right Port BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_072_Right-port_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_072_Right-port_white30002000370370#ffffff29009822
 • NP905S3GI 10 Top BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_073_Top_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_073_Top_white30002000370370#ffffff29009833
 • NP905S3GI 11 Bottom BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_074_Bottom_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_074_Bottom_white30002000370370#ffffff29009836
 • NP905S3GI 12 Zozadu Otvorené BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_075_Back-open_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_075_Back-open_white30002000370370#ffffff29009849
 • NP905S3GI 13 Dynamické BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_076_Dynamic_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_076_Dynamic_white30002000370370#ffffff29009850
 • NP905S3GI 14 Detail BielaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_077_Detail_white?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_077_Detail_white30002000370370#ffffff29009860
 • NP905S3GI 15 Front Open Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_049_Front-open_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_049_Front-open_ash-black30002000370370#00000029009526
 • NP905S3GI 16 Top Open Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_050_Top-open_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_050_Top-open_ash-black30002000370370#00000029009533
 • NP905S3GI 17 Left Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_051_Left_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_051_Left_ash-black30002000370370#00000029009541
 • NP905S3GI 18 Right Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_052_Right_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_052_Right_ash-black30002000370370#00000029009547
 • NP905S3GI 19 Side Open Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_053_Side-open_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_053_Side-open_ash-black30002000370370#00000029009561
 • NP905S3GI 20 Front Closed Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_054_Front-closed_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_054_Front-closed_ash-black30002000370370#00000029009562
 • NP905S3GI 21 Back Closed Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_055_Back-closed_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_055_Back-closed_ash-black30002000370370#00000029009572
 • NP905S3GI 22 Left Port Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_056_Left-port_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_056_Left-port_ash-black30002000370370#00000029009578
 • NP905S3GI 23 Right Port Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_057_Right-port_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_057_Right-port_ash-black30002000370370#00000029009592
 • NP905S3GI 24 Top Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_058_Top_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_058_Top_ash-black30002000370370#00000029009599
 • NP905S3GI 25 Bottom Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_059_Bottom_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_059_Bottom_ash-black30002000370370#00000029009608
 • NP905S3GI 26 Back Open Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_060_Back-open_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_060_Back-open_ash-black30002000370370#00000029009612
 • NP905S3GI 27 Dynamic Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_061_Dynamic_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_061_Dynamic_ash-black30002000370370#00000029009619
 • NP905S3GI 28 Detail Ash ČiernaNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_062_Detail_ash-black?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_062_Detail_ash-black30002000370370#00000029009628
 • NP905S3GI 29 Spredu Otvorené ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_035_Front-open_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_035_Front-open_red30002000370370#aa020129009634
 • NP905S3GI 30 Top Open ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_036_Top-open_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_036_Top-open_red30002000370370#aa020129009643
 • NP905S3GI 31 Zľava ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_037_Left_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_037_Left_red30002000370370#aa020129009654
 • NP905S3GI 32 Sprava ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_038_Right_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_038_Right_red30002000370370#aa020129009664
 • NP905S3GI 33 Side Open ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_039_Side-open_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_039_Side-open_red30002000370370#aa020129009670
 • NP905S3GI 34 Front Closed ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_040_Front-closed_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_040_Front-closed_red30002000370370#aa020129009680
 • NP905S3GI 35 Back Closed ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_041_Back-closed_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_041_Back-closed_red30002000370370#aa020129009683
 • NP905S3GI 36 Left Port ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_042_Left-port_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_042_Left-port_red30002000370370#aa020129009697
 • NP905S3GI 37 Right Port ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_043_Right-port_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_043_Right-port_red30002000370370#aa020129009704
 • NP905S3GI 38 Top ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_044_Top_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_044_Top_red30002000370370#aa020129009713
 • NP905S3GI 39 Bottom ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_045_Bottom_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_045_Bottom_red30002000370370#aa020129009714
 • NP905S3GI 40 Zozadu Otvorené ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_046_Back-open_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_046_Back-open_red30002000370370#aa020129009724
 • NP905S3GI 41 Dynamické ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_047_Dynamic_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_047_Dynamic_red30002000370370#aa020129009730
 • NP905S3GI 42 Detail ČervenáNP905S3GIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sk_NP905S3G-K02CZ_048_Detail_red?$L1-Gallery$sk_NP905S3G-K02CZ_048_Detail_red30002000370370#aa020129009738
#ffffff,#000000,#aa0201Biela,Čierna,Červená
NP905S3GI Spredu Otvorené Biela

Tenký dizajn a bleskurýchly výkon vytvárajú mobilnú a kreatívnu pracovnú stanicu.

Neuveriteľne tenký a výkonný.

Funkcie produktu

Zobraziť všetko

Technické údaje

Zobraziť všetko

Operačný systém

 • Windows 8 (64-bitová verzia)

Grafika

 • Grafická karta AMD Radeon™ HD 8250

Pamäť

 • Systémová pamäť 4 GB DDR3L, 1.066 MHz (na doske 4 GB)

Multimédiá

 • Stereofónne reproduktory (2 x 1,5 W)
  SoundAlive™
  Interný digitálny mikrofón
  Webová kamera 720p HD

Ports

 • 1 konektor mini VGA (adaptér)
  1 konektor micro HDMI
  1 konektor USB 3.0, 1 konektor USB 2.0
  (nabíjanie v režime spánku)
  Čítačka multimediálnych kariet 3 v 1 (SD, SDHC, SDXC)
  1 kombinovaný konektor s výstupom na slúchadlá / vstupom pre mikrofón
  1 konektor mini Ethernet (adaptér)
  1 napájací konektor

Pamäť

 • Jednotka SSD s kapacitou 128 GB

Zdroj napájania

 • 2-článková batéria (30 Wh)
  Sieťový adaptér 40 W

Processor / Chipset

 • Štvorjadrový procesor (až 1,4 GHz)

Displej

 • 13,3-palcový displej HD LED (1.366 x 768), antireflexný

Farba

 • Mramorová biela

Sieť

 • 802.11bg/n 1 x 1
  Bluetooth 4.0
  Gigabit Ethernet [10 / 100 / 1.000]

Vstup

 • Klávesnica s oddelenými klávesmi
  Clickpad

Zabezpečenie

 • Malý otvor na zámok

Rozmery

 • 324 x 224 x 16,9 mm
Operačný systém
Processor / Chipset
Grafika
Displej
Pamäť
Farba
Multimédiá
Sieť
Ports
Vstup
Pamäť
Zabezpečenie
Zdroj napájania
Rozmery