Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Úplné podmienky akcie „SAMSUNG 5 filmov na Blu-ray disk ako darček“


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie „SAMSUNG 5 filmov na Blu-ray disk ako darček“ (ďalej ako „akcia“). Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie určenej spotrebiteľom. Tieto podmienky môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.


Organizátorom akcie je: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158046 (ďalej iba „organizátor“)


Akcia prebieha v termíne od 1. novembra 2012 do vyčerpania zásob, najneskôr do 31. decembra 2012 u vybraných predajcov elektroniky na území Českej a Slovenskej republiky uvedených na internetovej stránke www.samsung-benefit.eu (ďalej ako „doba konania akcie“ a „miesto konania akcie“).


Účastníkom akcie sa stane spotrebiteľ, ktorý si v dobe a mieste konania akcie zakúpi najmenej jeden z nižšie uvedených produktov Samsung:

 1. Samsung BD-E6300; alebo
 2. Samsung BD-E6100; alebo
 3. Samsung HT-E5550; alebo
 4. Samsung HT-E5530; alebo
 5. Samsung HT-E5200; alebo
 6. Samsung HT-E5500

(ďalej iba „účastník“ a „súťažný nákup“).


Účastník akcie získa za súťažný nákup nasledujúce súpravy diskov:

 1. k produktu Samsung BD-E6300 5ks Blu-ray diskov;
 2. k produktu Samsung BD-E6100 5ks Blu-ray diskov;
 3. k produktu Samsung HT-E5550 5ks Blu-ray diskov;
 4. k produktu Samsung HT-E5530 5ks Blu-ray diskov;
 5. k produktu Samsung HT-E5200 5ks Blu-ray diskov;
 6. k produktu Samsung HT-E5500 5ks Blu-ray diskov;

 7. Účastník akcie je povinný si ešte pred nákupom produktu u vybraného predajcu overiť, či je tento predajca do akcie zaradený. Každý účastník získa za súťažný nákup ako odmenu až 5 ks Blu-ray diskov (ďalej iba „súprava diskov“) ako je uvedené vyššie. Každý účastník môže získať najviac jednu súpravu diskov za jeden súťažný nákup. Súpravu diskov účastník získa okamžite po uskutočnení súťažného nákupu, a to od predajcu elektroniky, u ktorého súťažný nákup zrealizoval.


  Do akcie budú zaradení tí účastníci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky.

  Spotrebitelia nesplňujúci podmienky účasti v akcii alebo konajúci v rozpore s pravidlami akcie, nebudú do akcie zaradení.


  Účasť v akcii alebo získanie súpravy diskov nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne požadovať finančné plnenie. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá akcie či akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.