Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Zaručená kvalita
Práčky Samsung Eco Bubble získali veľa ocenení

Spoločnosť Samsung rozmýšľa dopredu. Myslí nielen na vás, ale aj na životné prostredie. Vieme, že je pre vás dôležitý zdravý životný štýl a zachovanie čistej prírody, ktorú chcete odovzdať ďalším generáciám. Z tohto dôvodu Samsung vyvíja ekologické technológie tak, aby bol svet stále lepším miestom pre život.

Jedným z významných ocenení je napríklad aj certifikát medzinárodnej testovacej organizácie Nemko. Táto organizácia ohodnotila práčky Samsung Eco Bubble najvyššou známkou z hľadiska energetickej a ekologickej šetrnosti. Okrem iného v teste vyzdvihla aj skutočne unikátne vlastnosti práčok Samsung Eco Bubble, ktoré väčšina ostatných výrobcov neponúka: ekologický obal a použitie ekologického atramentu pri tlači manuálov.