Editovanie TV staníc cez PC
1
Postup ako si v PC editovať TV stanice
Do TV vložíme USB a vojdeme do menu TV:
Samsung SmartTV
ladenie programov
presun zoznamu kanálov
heslo 0000 - (ponúkne nám importovať z USB alebo exportovať do USB)
exportujeme do USB
2
Inštalácia SW do PC
Nainštalujeme priložený software do PC
otvoríme si v editovacom programe súbor z nášho USB
objaví sa základné menu kde si volíme typ tunera T / S2 / C (viď obrázok)
Voľba typu tunera
Po skončení editácie vložíme USB do TV a opakujeme kroky:
Samsung movies
menu TV
ladenie programov
presun zozn. kanálov
heslo 0000 (ponúkne nám importovať z USB alebo exportovať do USB)
importujeme z USB
Obľúbené kanály
Uzamknutie kanálov
Obľúbené kanály vs. moje kanály