Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual  


Najčastejšie otázky

 1. Otázka 1: Na ktorých zariadeniach možno používať službu Family Story?

  Na inteligentných telefónoch, tabletoch, televízoroch a počítačoch. Ďalšie informácie nájdete v časti Kompatibilné zariadenia.

  * Podporované modely sa môžu pridávať alebo zmeniť.

 2. Otázka 2: Možno službu Family Story používať na zariadení od iného výrobcu, než je spoločnosť Samsung?

  Áno, prostredníctvom webovej lokality www.familystory.com v počítačoch, mobilných zariadeniach a dokonca televízoroch.
  Pri používaní zariadenia od iného výrobcu, než je spoločnosť Samsung, sú však niektoré funkcie obmedzené.

 3. Otázka 3: Vyžaduje táto služba inštaláciu nejakého softvéru?
  Televízory
  V televízoroch Smart TV z roku 2012 je aplikácia Family Story predinštalovaná. Pre televízory Smart TV z roku 2011 možno aplikáciu Family Story prevziať prostredníctvom služby Samsung TV Apps.
  Mobilné zariadenia
  Do zariadenia Galaxy S 3 možno aplikáciu Family Story prevziať pomocou prepojenia v aplikácii More Service (Ďalšie služby). Do zariadení Galaxy S 2 a Galaxy Note možno aplikáciu Family Story prevziať prostredníctvom služby Samsung Apps alebo Google Play.
  Počítače
  Vyžaduje sa prístup prostredníctvom lokality www.familystory.com
 4. Otázka 4: Aký typ pripojenia vyžadujú tieto funkcie?

  Pripojenie na Internet.

 5. Otázka 5: Ako sa možno pripojiť k službe Family Story?

  Ak chcete používať všetky funkcie služby Family Story, musíte si zaregistrovať konto Samsung.

 6. Otázka 6: Koľko skupín možno vytvoriť?

  Môžete vytvoriť jednu skupinu pre každé zariadenie. Ak máte napríklad tri zariadenia Samsung, môžete v rámci svojho konta Samsung vytvoriť tri skupiny. Ak ste však už pomocou niektorého zariadenia vytvorili skupinu, nemôžete pomocou daného zariadenia vytvoriť ďalšiu skupinu, a to ani pri použití iného konta Samsung.

 7. Otázka 7: Aký typ obsah možno zdieľať s rodinou alebo priateľmi prostredníctvom služby Family Story?

  Fotografie, správy a udalosti. Ďalšie typy obsahu budú podporované neskôr.

 8. Otázka 8: Je obmedzený počet fotografií, správ alebo udalostí, ktoré možno pridať?

  Do každej skupiny možno odovzdať až 1 000 fotografií. Počet správ a udalostí, ktoré možno pridať, nie je obmedzený.

 9. Otázka 9: Ako možno do skupiny pozvať členov?

  Členov môžete pozvať pomocou ich konta Samsung alebo telefónneho čísla. (Podrobnosti nájdete v príručke k službe Family Story.)