Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual  


Začíname používať službu Family Story

Pomocou služby Family Story sa môžete súkromne spojiť so svojimi priateľmi a členmi rodiny vo svojom vlastnom digitálnom priestore a posilniť vzájomné zväzky zdieľaním fotografií, správ a udalostí s ostatnými členmi skupiny medzi rôznymi inteligentnými zariadeniami Samsung. Používanie služby Family Story vyžaduje internetové pripojenie


Začíname používať službu na televízore

Vytvorenie konta Samsung

 • Krok 1

  Ak chcete používať službu Family Story, musíte si najskôr zaregistrovať konto Samsung. Pomocou konta Samsung budete môcť jednoducho získať prístup aj k ďalším funkciám produktov od spoločnosti Samsung vrátane ďalších služieb televízora Smart TV.

  1. 1) E-mailová adresa pre jednotné konto Samsung
  2. 2) Bezpečnostné číslo
  3. 3) Odoslanie
  Create Samsung Account Step 1
 • Krok 2

  Stlačením funkčného tlačidla Smart Hub na diaľkovom ovládači alebo pomocou hlasového ovládania prejdite na hlavnú stránku služby Smart Hub.
  Stlačte položku Family Story v strednej časti obrazovky.

  Create Samsung Account Step 2

Create Group / Invite member

 • Krok 1

  Stlačte tlačidlo Start Service (Spustiť službu)

  Create Group / Invite member Step 1
 • Krok 2

  Stlačte tlačidlo Create Group (Vytvoriť skupinu)

  Create Group / Invite member Step 2
 • Krok 3

  Vytvorte skupinu zadaním vášho mena, názvu skupiny a telefónneho čísla

  Create Group / Invite member Step 3
 • Krok 4

  Zadajte meno člena, ktorého chcete pozvať, a jeho

  1. 1) telefónne číslo alebo
  2. 2) ID konta Samsung, a potom stlačte tlačidlo Add member (Pridať člena)
  Create Group / Invite member Step 4
 • Krok 5

  Ak zadávate pozvanie pomocou telefónneho čísla, poskytnite pozvanej osobe 4-miestny kód.

  Create Group / Invite member Step 5

Pripojenie k skupine

 • Krok 6

  Na pozvanom televízore stlačte tlačidlo Join Group (Pripojiť sa k skupine).

  Joining Group Step 6
 • Krok 7

  Ak ste boli pozvaní pomocou ID konta Samsung, prihláste sa pomocou svojho konta Samsung.

  Joining Group Step 7
 • Krok 8

  Ak ste boli pozvaní pomocou telefónneho čísla, zadajte telefónne číslo, ktoré vedúci skupiny použil v pozvaní, a 4-miestny kód.

  Joining Group Step 8
 • Krok 9

  Skontrolujte a prijmite pozvanie.

  Joining Group Step 9
 • Krok 10

  Všetky kroky boli dokončené. Teraz si môžete vychutnávať službu Family Story so svojou rodinou.

  Joining Group Step 10

Začíname používať službu v mobilnom telefóne

Vytvorenie konta Samsung

Konto Samsung si môžete vytvoriť pomocou ponuky služby Family Story. Na obrazovke Family Story – Sign in (Prihlásenie) stlačte tlačidlo Create account (Vytvoriť konto).

 • Create Samsung Account

Vytvorenie konta Samsung

K službe Family Story sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung. Spustite v mobilnom telefóne službu Family Story.

 • Krok 1

  Prečítajte si a prijmite licenčnú zmluvu koncového používateľa.
  Stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť).

  Create Samsung Account Step 1
 • Krok 2

  Zobrazí sa obrazovka Sign in (Prihlásenie).

  Create Samsung Account Step 2
 • Krok 3

  Zadajte ID a heslo konta Samsung.

  Create Samsung Account Step 3
 • Krok 4

  Stlačte tlačidlo Sign in (Prihlásenie) a prihláste sa.

  Create Samsung Account Step 4

Vytvorenie skupiny

Pre každé zariadenie Samsung, ktoré vlastníte, môžete vytvoriť jednu skupinu.
Po vytvorení skupiny sa automaticky stanete jej vedúcim.
Tlačidlo Create group (Vytvoriť skupinu) bude aktívne, len ak sa prihlásite pomocou konta Samsung.

 • Krok 1

  Na úvodnej obrazovke služby stlačte tlačidlo Create group (Vytvoriť skupinu).

  Create Group Step 1
 • Krok 2

  Zadajte všetky informácie potrebné na vytvorenie skupiny.

  Create Group Step 2
  • Group name (Názov skupiny): povinné
  • Group image (Obrázok skupiny): voliteľnéAk nevyberiete obrázok, zobrazí sa predvolený obrázok.
  • Group leader image (Obrázok vedúceho skupiny): voliteľné
   Ak je vo vašom konte Samsung zaregistrovaný obrázok profilu, automaticky sa zobrazí. Ak nevyberiete obrázok, zobrazí sa predvolený obrázok.
  • Group leader name (Meno vedúceho skupiny): povinné
   Ak je vo vašom konte Samsung zaregistrovaný názov profilu, automaticky sa zobrazí.
  • Group leader phone number (Telefónne číslo vedúceho skupiny): povinné
   Ak je vo vašom konte Samsung zaregistrované telefónne číslo, automaticky sa zobrazí.
  • Vedúci skupiny musia pri vytváraní skupiny zadať 4-miestny prístupový kód, ktorý sa používa na účely správy.
 • Krok 3

  Dokončite operáciu stlačením tlačidla Save (Uložiť).

  Create Group Step 3
 • Krok 4

  Potvrďte vytvorenie skupiny.

  Create Group Step 4

Pozvanie členov

Do skupiny môžete pozvať členov. Na pozvanie nových členov do skupiny sa vyžaduje ID konta Samsung alebo telefónne číslo. Každá skupina môže mať až 20 členov.

 • Krok 1

  Na obrazovke Group Creation Completed (Vytvorenie skupiny bolo dokončené) stlačte tlačidlo Invite members (Pozvať členov).

  Invite Members Step 1
 • Krok 2

  Zobrazí sa obrazovka Add member (Pridať člena).

  Invite Members Step 2
 • Krok 3

  Zadajte požadované informácie a stlačte tlačidlo Done (Hotovo). (Na pozvanie členov sa vyžaduje telefónne číslo alebo ID konta Samsung.)

  Invite Members Step 3
 • Krok 4

  Zobrazí sa obrazovka Invite Members Completed (Pozvanie členov bolo dokončené). Dokončite operáciu stlačením tlačidla OK. (Ak ste použili telefónne číslo, musíte pozvanej osobe manuálne odoslať kód pozvania.)

  Invite Members Step 4

Pripojenie k skupine pomocou konta Samsung

Môžete sa pripojiť k skupine, do ktorej ste boli pozvaní. Môžete sa pripojiť až k 20 skupinám.
Tlačidlo Join group (Pripojiť sa k skupine) bude aktívne, len ak sa prihlásite pomocou konta Samsung alebo telefónne čísla.

 • Krok 1

  Na úvodnej obrazovke služby stlačte tlačidlo Join group (Pripojiť sa k skupine) v ľavej dolnej časti obrazovky.

  Joining Group With Samsung Account Step 1
 • Krok 2

  Zobrazí sa okno s hlásením Invitation acceptance method (Spôsob prijatia pozvania).

  Joining Group With Samsung Account Step 2
 • Krok 3

  Stlačte tlačidlo Samsung Account (Konto Samsung).

  Joining Group With Samsung Account Step 3
 • Krok 4

  Na obrazovke sa zobrazí zoznam pozvánok prostredníctvom konta Samsung.

  Joining Group With Samsung Account Step 4
 • Krok 5

  Vyberte skupinu a stlačte tlačidlo Accept (Prijať) na pravej strane.

  Joining Group With Samsung Account Step 5
 • Krok 6

  Potvrďte novú skupinu.

  Joining Group With Samsung Account Step 6

Pripojenie k skupine pomocou kódu pozvania

 • Krok 1

  Na úvodnej obrazovke služby stlačte tlačidlo Join group (Pripojiť sa k skupine) v ľavej dolnej časti obrazovky.

  Join Group with Invite Code Step 1
 • Krok 2

  Zobrazí sa okno s hlásením Invitation acceptance method (Spôsob prijatia pozvania).

  Join Group with Invite Code Step 2
 • Krok 3

  Stlačte tlačidlo Invite Code (Kód pozvania).

  Join Group with Invite Code Step 3
 • Krok 4

  Na obrazovke sa zobrazí stránka na zadanie telefónneho čísla.

  Join Group with Invite Code Step 4
 • Krok 5

  Zadajte svoje telefónne číslo a stlačte tlačidlo Done (Hotovo).

  Join Group with Invite Code Step 5
 • Krok 6

  Na obrazovke sa zobrazí zoznam pozvánok prostredníctvom telefónneho čísla.

  Join Group with Invite Code Step 6
 • Krok 7

  Vyberte skupinu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo Accept (Prijať) v dolnej časti obrazovky.

  Join Group with Invite Code Step 7
 • Krok 8

  Na obrazovke sa zobrazí stránka na zadanie kódu pozvania.

  Join Group with Invite Code Step 8
 • Krok 9

  Zadajte kód pozvania, ktorý ste získali od vedúceho skupiny. Stlačte tlačidlo Done (Hotovo) v dolnej časti obrazovky.

  Join Group with Invite Code Step 9
 • Krok 10

  Potvrďte novú skupinu.

  Join Group with Invite Code Step 10

SAMSUGN APPS (Android Gingerbread 2.3)

SAMSUGN APPS (Android Ice Cream Sandwich 4.0)

Začíname používať službu v počítači

Pripojenie k skupine

Pripojenie pomocou konta Samsung
 • Krok 1

  Kliknite na oznámenie o pozvaní v hornej časti stránky. Prejdite na stránku Join group (Pripojiť sa k skupine) v časti My profile (Môj profil) a skontrolujte zoznam pozvaní.

  Join Group with Samsung account Step 1
 • Join Group with Samsung account Step 1
 • Krok 2

  V zozname pozvaní, ktoré ste dostali prostredníctvom svojho konta Samsung, kliknite na tlačidlo Accept (Prijať) napravo od skupín, ku ktorým sa chcete pripojiť. Môžete sa pripojiť až k 20 skupinám.

  Join Group with Samsung account Step 2
 • Krok 3

  Úspešne ste sa pripojili k skupine. Prejdite do novej skupiny a zdieľajte so svojimi priateľmi fotografie, správy a udalosti.

  Join Group with Samsung account Step 3

Pripojenie k skupine

Pripojenie pomocou telefónneho čísla
 • Krok 1

  Dostali ste kód pozvania od vedúceho skupiny? Kliknite na položku My profile (Môj profil) v hornej časti stránky.

  Joining Group with phone number Step 1
 • Krok 2

  Na stránke Join group (Pripojiť sa k skupine) zadajte kód pozvania, ktorý ste dostali, a kliknite na tlačidlo Accept (Prijať).

  Joining Group with phone number Step 2
 • Krok 3

  Úspešne ste sa pripojili k skupine.

  Joining Group with phone number Step 3
 • Krok 4

  Ak dostanete viac pozvaní s rovnakým telefónnym číslom, automaticky sa zobrazia v zozname Invitation acceptance list (Zoznam prijatí pozvaní). Môžete sa pripojiť najviac k 20 skupinám.

  Joining Group with phone number Step 4

Pozvanie členov

pomocou konta Samsung
 • Krok 1

  Vyberte skupinu, do ktorej chcete pozvať člena.

  Invite members by Samsung account Step 1
 • Krok 2

  Kliknite na tlačidlo Invite members (Pozvať členov) v ľavej dolnej časti obrazovky.

  Invite members by Samsung account Step 2
 • Krok 3

  Prejdite na stránku Invite members (Pozvať členov) a vyberte položku Invite using Samsung account (Pozvať pomocou konta Samsung).

  Invite members by Samsung account Step 3
 • Krok 4

  Zadajte text pozvania a e-mailovú adresu konta Samsung osoby, ktorú chcete pozvať. Ak chcete pozvať viac než jednu osobu, kliknite na tlačidlo Add (Pridať) a pridajte do zoznamu pozvaní ďalšie osoby.

  Invite members by Samsung account Step 4
 • Krok 5

  Po zadaní všetkých potrebných informácií o ľuďoch, ktorých chcete pozvať, dokončite pozvanie kliknutím na tlačidlo OK.

  Invite members by Samsung account Step 5

Invite members

by Phone Number
 • Krok 1

  Vyberte skupinu, do ktorej chcete pozvať člena.

  Invite members by Phone Number Step 1
 • Krok 2

  Kliknite na tlačidlo Invite members (Pozvať členov) v ľavej dolnej časti obrazovky Group (Skupina).

  Invite members by Phone Number Step 2
 • Krok 3

  Prejdite na stránku Invite members (Pozvať členov) a v hornej časti stránky vyberte položku Invite using phone number (Pozvať pomocou telefónneho čísla).

  Invite members by Phone Number Step 3
 • Krok 4

  Zadajte text pozvania a telefónne číslo osoby, ktorú chcete pozvať. Ak chcete pozvať viac než jednu osobu, kliknite na tlačidlo Add (Pridať) a pridajte do zoznamu pozvaní ďalšie osoby.

  Invite members by Phone Number Step 4
 • Krok 5

  Po zadaní všetkých potrebných informácií o ľuďoch, ktorých chcete pozvať, získajte kód pozvania kliknutím na tlačidlo Create Invite Code (Vytvoriť kód pozvania). Kliknutím na tlačidlo OK v okne potvrdenia automaticky prejdite na zoznam členov skupiny. V zozname členov vyhľadajte kód pozvania pre osobu, ktorú chcete pozvať, a odovzdajte jej ho. Kód pozvania platí 30 dní. Po uplynutí 30 dní je potrebné vygenerovať nový kód pozvania.

  Invite members by Phone Number Step 5
Family Story Website