Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Samsung GALAXY Note 2


Samsung GALAXY Note 2

Tento simulovaný obrázok vyššie uvedenej funkcie zobrazuje ako rýchlo si môžete prehliadať fotky v priečinkoch.


SAMSUNG

Všetky funkcie, špecifikácie a ďalšie informácie o produkte uvedené na tejto web-stránke, vrátane, nie však výhradne, benefitov, vzhľadu, cien, súčastí, výkonu, dostupnosti a možností produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky na displeji sú simulované. © 2012. Samsung Electronics Co.Ltd.