Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Samsung GALAXY Note 2


Obrázky

Mramorová biela

Titánová šedá


SAMSUNG

Všetky funkcie, špecifikácie a ďalšie informácie o produkte uvedené na tejto web-stránke, vrátane, nie však výhradne, benefitov, vzhľadu, cien, súčastí, výkonu, dostupnosti a možností produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky na displeji sú simulované. © 2012. Samsung Electronics Co.Ltd.