SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

สิ่งแวดล้อม

ที่ Samsung เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของเราสำหรับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปกป้องโลกของเรา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เราคือผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค และเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน

ทุกสิ่งที่เราทำสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในเรื่อง “การปกป้องสิ่งแวดล้อม” ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สถานที่ทำงาน และชุมชน นโยบายการจัดการของเราในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องชี้นำและสนับสนุนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของธุรกิจ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน


กรอบโครงสร้างการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


แผนผังแสดงแผนงานระยะกลางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ Samsung ประจำปี 2013


“PlanetFirst” คืออะไร?


PlanetFirst PlanetFirst คือความมุ่งมั่น แนวคิด และแนวทางพื้นฐานที่ Samsung เชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งขณะที่ผู้บริโภคพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างความต้องการเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

PlanetFirst หมายถึงการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เราทำงาน พัฒนา สร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ล้ำหน้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า Samsung มุ่งมั่นที่จะจัดหาประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านทางผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้า ทั้งยังสอดคล้องกับค่านิยมของเรา และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สีเขียวของเรา

ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา