โครงการ Samsung Hope เพื่อเด็ก

ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา Samsung ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในทุกๆพื้นที่ ในฐานะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขน
าดใหญ่ที่สุดในโลก เราจึงได้ปรับใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพยากรเพื่อผลักดันความสำเร็จทางธุรกิจให้กับบริษัทของเรา เพื่อพัฒน
าการศึกษาและสุขภาพของเด็กๆ ทั่วโลก ผ่านทางโครงการเพื่อสังคมของเรา นั่นคือ โครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กนับเป็นหนึ่งใน
วิธีการที่ Samsung ใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภายใต้โครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กบริษัทสาขาของเรากว่า 50 แห่งและพนักงานกว่า 180,000 คนทั่วโลก ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าของ Samsung และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เราจึงสามารถช่วยเหลือเด็กๆ หลายพันคนในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา การให้คำแนะนำ การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ และการรักษาพยาบาล

ในปี 2011 เราขยายพันธกิจของโครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน

บริษัทสาขาของเราในสหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ ได้พัฒนาโครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กสองโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยสองโครงการที่ว่านี้ ได้แก่ Engineering Academy และ Solve for Tomorrow

วิศวกรแห่งอนาคต

Samsung Hope for Children
Engineering Academy - แอฟริกาใต้

นอกจากแอฟริกาจะเผชิญปัญหาขาดแคลนทักษะด้านเทคนิคและวิศวกรรมแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการศึกษาของเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมอีกด้วย เพื่อเสริมสร้างทักษะและการศึกษาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแอฟริกา Samsung ได้จัดตั้งศูนย์ Samsung Hope for Children Engineering Academy ในแอฟริกาใต้ ด้วยความช่วยเหลือของวิศวกรฝ่ายบริการของ Samsung ศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยนี้ให้การศึกษาแก่นักเรียนในระดับเกรด 10 ถึง 12 เพื่อให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสาขานี้

นักเรียนจากโรงเรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะแล
ะประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน นักเรียนบางคนจะได้รับโอกาสในการทำงานเป็นวิศวกรฝ่ายบริการของ Samsung หลังจากที่จบการศึกษา

สถาบัน Academy ดังกล่าวช่วยให้เราสร้างบุคลากรช่างเทคนิคตามนโยบายของรัฐบาลแอฟริกาใต้ที่มุ่งเน้นการสร้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน เป้าหมายของเราคือการขยายโครงการให้ครอบคลุมประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย เคนยา และซูดาน รวมทั้งพัฒนาวิศวกร 10,000 คนในแอฟริกาภายในปี 2015

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung Hope for Children Engineering Academy

ส่งเสริมด้านการศึกษา

Samsung Hope for Children
Solve for Tomorrow - สหรัฐฯ

การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยังคงเป็นปัญหาท้าทายในสหรัฐฯ นักเรียนชาวอเมริกันที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่จริงแล้ว ในสหรัฐฯ มีนักเรียนมัธยมปลายเพียงแค่ 43 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่พร้อมศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา และมีเพียงแค่ 29 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์

Samsung Hope for Children Solve for Tomorrow เป็นการประกวดวิดีโอทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ได้บอกเล่าเรื่องราวมหัศจรรย์เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) การประกวดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจในวิชาเหล่านี้ โดยทำให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจ เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในวิชา STEM ในหมู่เยาวชนของสหรัฐฯ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขันในอนาคตให้กับประเทศ เราร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรหลายแห่งซึ่งทำงานเกี่ยวกับการศึกษา รวมถึง National Environmental Education Foundation และบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี เช่น Microsoft และ Direct TV

ด้วยการใช้เทคโนโลยี Samsung ในรูปแบบที่แปลกใหม่และน่าสนใจ นักเรียนได้สร้างวิดีโอที่ตอบคำถามที่ว่า "วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนของคุณได้อย่างไร" ห้ากลุ่มที่ชนะเลิศจะได้รับเทคโนโลยี Samsung มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ และคณาจารย์ก็เริ่มที่จะยอมรับในความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของเราสำหรับการปรับปรุงการศึกษาวิชา STEM ในสหรัฐฯ ในปีแรก มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,100 ชิ้น และประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้คะแนนเกือบ 350,000 ครั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung Hope เพื่อเด็ก เพื่ออนาคต


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา