SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

โครงการ Samsung Hope เพื่อเด็ก

ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา Samsung ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในทุกๆพื้นที่ ในฐานะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขน
าดใหญ่ที่สุดในโลก เราจึงได้ปรับใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพยากรเพื่อผลักดันความสำเร็จทางธุรกิจให้กับบริษัทของเรา เพื่อพัฒน
าการศึกษาและสุขภาพของเด็กๆ ทั่วโลก ผ่านทางโครงการเพื่อสังคมของเรา นั่นคือ โครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กนับเป็นหนึ่งใน
วิธีการที่ Samsung ใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภายใต้โครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กบริษัทสาขาของเรากว่า 50 แห่งและพนักงานกว่า 180,000 คนทั่วโลก ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าของ Samsung และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เราจึงสามารถช่วยเหลือเด็กๆ หลายพันคนในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา การให้คำแนะนำ การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ และการรักษาพยาบาล

ในปี 2011 เราขยายพันธกิจของโครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน

บริษัทสาขาของเราในสหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ ได้พัฒนาโครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กสองโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยสองโครงการที่ว่านี้ ได้แก่ Engineering Academy และ Solve for Tomorrow

วิศวกรแห่งอนาคต

Samsung Hope for Children
Engineering Academy - แอฟริกาใต้

นอกจากแอฟริกาจะเผชิญปัญหาขาดแคลนทักษะด้านเทคนิคและวิศวกรรมแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการศึกษาของเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมอีกด้วย เพื่อเสริมสร้างทักษะและการศึกษาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแอฟริกา Samsung ได้จัดตั้งศูนย์ Samsung Hope for Children Engineering Academy ในแอฟริกาใต้ ด้วยความช่วยเหลือของวิศวกรฝ่ายบริการของ Samsung ศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยนี้ให้การศึกษาแก่นักเรียนในระดับเกรด 10 ถึง 12 เพื่อให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสาขานี้

นักเรียนจากโรงเรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะแล
ะประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน นักเรียนบางคนจะได้รับโอกาสในการทำงานเป็นวิศวกรฝ่ายบริการของ Samsung หลังจากที่จบการศึกษา

สถาบัน Academy ดังกล่าวช่วยให้เราสร้างบุคลากรช่างเทคนิคตามนโยบายของรัฐบาลแอฟริกาใต้ที่มุ่งเน้นการสร้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน เป้าหมายของเราคือการขยายโครงการให้ครอบคลุมประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย เคนยา และซูดาน รวมทั้งพัฒนาวิศวกร 10,000 คนในแอฟริกาภายในปี 2015

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung Hope for Children Engineering Academy

ส่งเสริมด้านการศึกษา

Samsung Hope for Children
Solve for Tomorrow - สหรัฐฯ

การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยังคงเป็นปัญหาท้าทายในสหรัฐฯ นักเรียนชาวอเมริกันที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่จริงแล้ว ในสหรัฐฯ มีนักเรียนมัธยมปลายเพียงแค่ 43 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่พร้อมศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา และมีเพียงแค่ 29 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์

Samsung Hope for Children Solve for Tomorrow เป็นการประกวดวิดีโอทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ได้บอกเล่าเรื่องราวมหัศจรรย์เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) การประกวดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจในวิชาเหล่านี้ โดยทำให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจ เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในวิชา STEM ในหมู่เยาวชนของสหรัฐฯ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขันในอนาคตให้กับประเทศ เราร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรหลายแห่งซึ่งทำงานเกี่ยวกับการศึกษา รวมถึง National Environmental Education Foundation และบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี เช่น Microsoft และ Direct TV

ด้วยการใช้เทคโนโลยี Samsung ในรูปแบบที่แปลกใหม่และน่าสนใจ นักเรียนได้สร้างวิดีโอที่ตอบคำถามที่ว่า "วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนของคุณได้อย่างไร" ห้ากลุ่มที่ชนะเลิศจะได้รับเทคโนโลยี Samsung มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ และคณาจารย์ก็เริ่มที่จะยอมรับในความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของเราสำหรับการปรับปรุงการศึกษาวิชา STEM ในสหรัฐฯ ในปีแรก มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,100 ชิ้น และประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้คะแนนเกือบ 350,000 ครั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung Hope เพื่อเด็ก เพื่ออนาคต


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา