ความสำเร็จของบริษัทไม่เพียงขึ้นอยู่กับการประสบความสำเร็จในธุรกิจ แต่ยังหมายถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน ปกป้องทรัพยากรของโลก และสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน ซัมซุงแสดงความรับผิดชอบด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี สนับสนุนสังคมโลกให้ดีขึ้นทั่วทุกมุมโลก ป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรามุ่งเน้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ Samsung ครอบคลุมเป็นวงกว้างเพื่อสามารถสัมผัสชีวิตของผู้คน โดยประกอบด้วยสวัสดิการสังคม, ศิลปะและวัฒนธรรม, อาสาสมัครบริการ, สถาบันการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา, การรักษาสิ่งแวดล้อม, และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

เพิ่มเติม

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเรา

Samsung ได้สร้างสุนัขเพื่อมิตรภาพ, ความช่วยเหลือ, และสวัสดิการที่มั่นคงสำหรับความมุ่งมั่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางแห่งแรกของเกาหลีซึ่งฝึกสุนัขเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน กลายมาเป็นโปรแกรมการรับเลี้ยงสุนัขสำหรับพนักงาน Samsung ได้พัฒนาแนวคิดว่าด้วยมิตรภาพระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข ที่สามารถช่วยให้เกิดความห่วงใยและความสงบสุขให้กับโลกที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วของเรา

เพิ่มเติม

โครงการ Hope for Children
ของ Samsung

ในฐานะที่บริษัทซัมซุงเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้ปรับใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพยากรเพื่อผลักดันความสำเร็จทางธุรกิจให้กับบริษัท และ เพื่อพัฒนาการศึกษาและสุขภาพของเด็กๆ ทั่วโลก ผ่านทางโครงการเพื่อสังคมของเรา นั่นคือ โครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กนับเป็นหนึ่งในวิธีการที่ซัมซุง ใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพิ่มเติม
สิ่งแวดล้อมของเรา

สิ่งแวดล้อมของเรา

ที่ Samsung เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของเราสำหรับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปกป้องโลกของเรา

เพิ่มเติม

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเรา

ดาวน์โหลดรายงานด้านความยั่งยืนของ Samsung เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการที่ยั่งยืนทั่วโลกของเรา

เพิ่มเติม

ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา