SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความสำเร็จของบริษัทไม่เพียงขึ้นอยู่กับการประสบความสำเร็จในธุรกิจ แต่ยังหมายถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน ปกป้องทรัพยากรของโลก และสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน ซัมซุงแสดงความรับผิดชอบด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี สนับสนุนสังคมโลกให้ดีขึ้นทั่วทุกมุมโลก ป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรามุ่งเน้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ Samsung ครอบคลุมเป็นวงกว้างเพื่อสามารถสัมผัสชีวิตของผู้คน โดยประกอบด้วยสวัสดิการสังคม, ศิลปะและวัฒนธรรม, อาสาสมัครบริการ, สถาบันการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา, การรักษาสิ่งแวดล้อม, และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

เพิ่มเติม

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเรา

Samsung ได้สร้างสุนัขเพื่อมิตรภาพ, ความช่วยเหลือ, และสวัสดิการที่มั่นคงสำหรับความมุ่งมั่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางแห่งแรกของเกาหลีซึ่งฝึกสุนัขเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน กลายมาเป็นโปรแกรมการรับเลี้ยงสุนัขสำหรับพนักงาน Samsung ได้พัฒนาแนวคิดว่าด้วยมิตรภาพระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข ที่สามารถช่วยให้เกิดความห่วงใยและความสงบสุขให้กับโลกที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วของเรา

เพิ่มเติม

โครงการ Hope for Children
ของ Samsung

ในฐานะที่บริษัทซัมซุงเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้ปรับใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพยากรเพื่อผลักดันความสำเร็จทางธุรกิจให้กับบริษัท และ เพื่อพัฒนาการศึกษาและสุขภาพของเด็กๆ ทั่วโลก ผ่านทางโครงการเพื่อสังคมของเรา นั่นคือ โครงการ Samsung Hope เพื่อเด็กนับเป็นหนึ่งในวิธีการที่ซัมซุง ใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพิ่มเติม
สิ่งแวดล้อมของเรา

สิ่งแวดล้อมของเรา

ที่ Samsung เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของเราสำหรับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปกป้องโลกของเรา

เพิ่มเติม

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเรา

ดาวน์โหลดรายงานด้านความยั่งยืนของ Samsung เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการที่ยั่งยืนทั่วโลกของเรา

เพิ่มเติม

ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา