SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเรา

ที่ซัมซุงเราเชื่อถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการดำเนินธุรกิจในวิถีทางที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกของเรา

การนำการบริการจัดการระดับองค์กรและการพัฒนาความยั่งยืนมารวมกับเป็นปัญหาที่เพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกของธุรกิจรวมทั้งความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาขั้นตอนในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระดับองค์กร

เราได้กำหนดให้เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของเรา เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองผู้ถือหุ้มของเรา, สร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก และยกระดับคุณค่าของเราสำหรับทั้งตัวของบริษัทเองและผู้ถือหุ้ม

แนวทางในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของเรา:

แผนผังแสดงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Samsung

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในการดูแลสิ่งแวดล้อมของ Samsung โปรดดาวน์โหลดรายงานด้านสังคมและสภาพแวดล้อมปี 2008

Past Reports

top


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา