รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเรา

ที่ซัมซุงเราเชื่อถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการดำเนินธุรกิจในวิถีทางที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกของเรา

การนำการบริการจัดการระดับองค์กรและการพัฒนาความยั่งยืนมารวมกับเป็นปัญหาที่เพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกของธุรกิจรวมทั้งความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาขั้นตอนในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระดับองค์กร

เราได้กำหนดให้เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของเรา เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองผู้ถือหุ้มของเรา, สร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก และยกระดับคุณค่าของเราสำหรับทั้งตัวของบริษัทเองและผู้ถือหุ้ม

แนวทางในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของเรา:

แผนผังแสดงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Samsung

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในการดูแลสิ่งแวดล้อมของ Samsung โปรดดาวน์โหลดรายงานด้านสังคมและสภาพแวดล้อมปี 2008

Past Reports

top


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา