ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ Samsung

เริ่มจากการเป็นบริษํทซึ่งทำธุรกิจส่งออกเล็กๆที่เมืองแตกู ประเทศเกาหลี Samsung ได้เติบโตเพื่อกลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในธุรกิจเครื่องใช้ดิจิตอลและมีเดีย, เซมิคอนดัคเตอร์, หน่วยความจำ, และการเชื่อมต่อระบบ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการคุณภาพสูงสุดที่เป็นนวัตกรรมของ Samsung ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วงเวลาเหล่านี้คือการเก็บบันทึกความทรงจำที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของ Samsung, แสดงถึงวิธีการที่บริษัทได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และผลสำเร็จ, สร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด, และปฏิบัติตามพันธกิจของการสร้างชีวิตที่ดีกว่า่สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

1997-1999 ก้าวล้ำหน้าพรมแดนดิจิตอล

แม้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหมดของเกาหลี แต่ Samsung เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถเติบโตได้ต่อไป เนื่องมาจากการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและเครือข่าย รวมถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ในด้านอิเลคทรอนิกส์ การเงินและการบริการที่เกี่ยวข้อง

Samsung ได้ตอบรับต่อวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยการลดจำนวนบริษัทในเครือลงเหลือ 45 บริษัท (เป็นจำนวนมาตรฐานของบริษัทในเครือตามกฎหมายการค้าเสรี) ทำการลดจำนวนพนักงานลงเกือบ 50,000 คน ขายธุรกิจ 10 ชนิดและพัฒนาความมั่นคงของโครงสร้างทางการเงิน โดยการลดอัตราส่วนหนี้สินของปี 1997 จาก 365% ลงเหลือ 148% ในช่วงปลายปี 1999

1997-1999 : ก้าวล้ำหน้าพรมแดนดิจิตอล
1999
 • Samsung Aerospace (ทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ Samsung Techwin), Daewoo Heavy Industries, และ Hyundai Space and Aircraft ได้รวมกันเป็นบริษัทเดียวคือ Korea Aerospace Industries
 • เป็นแห่งแรกในโลกที่มีสายการผลิตดิจิตอลทีวีเต็มอัตรา
 • เป็นบริษัทแรกที่พัฒนาจอแสดงผล TFT-LCD 3D
 • พัฒนา Wireless Internet phone (สมาร์ทโฟน) โทรศัพท์ไร้สายพร้อมการใช้งานหลากหลายขนาดเล็ก
1998
 • มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับโลกของ TFT-LCD สูงสุด
 • เป็นบริษัทแรกที่เริ่มการผลิตดิจิตอลทีวีแบบการผลิตจำนวนมาก
 • เริ่มสายการผลิต Digital TV เป็นครั้งแรกในโลก
 • การพัฒนาทีวีจอแบนอย่างสมบูรณ์แบบเสร็จสิ้น
 • ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Nagano Winter Olympics
 • เปิดตัว 128M SDRAM เป็นครั้งแรกในโลก
 • พัฒนา Synchronous DRAM ขนาด 128MB และแฟลช เมโมรี่ ขนาด 128MB
1997
 • เป็นผู้สนับสนุนโอลิมปิกทั่วโลก (TOP) ในประเภทการสื่อสารไร้สาย
 • ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ไร้สายสำหรับ Nagano Winter Olympic
 • พัฒนา PCS ที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดในโลก (105 กรัม)
 • พัฒนา TFT-LCD (30) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • การพัฒนา TFT-LCD 30" เป็นครั้งแรกในโลกเสร็จสิ้น
 • ประกาศเฟสที่ 2 ของการบริหารจัดการใหม่

บน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา