SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ Samsung

เริ่มจากการเป็นบริษํทซึ่งทำธุรกิจส่งออกเล็กๆที่เมืองแตกู ประเทศเกาหลี Samsung ได้เติบโตเพื่อกลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในธุรกิจเครื่องใช้ดิจิตอลและมีเดีย, เซมิคอนดัคเตอร์, หน่วยความจำ, และการเชื่อมต่อระบบ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการคุณภาพสูงสุดที่เป็นนวัตกรรมของ Samsung ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วงเวลาเหล่านี้คือการเก็บบันทึกความทรงจำที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของ Samsung, แสดงถึงวิธีการที่บริษัทได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และผลสำเร็จ, สร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด, และปฏิบัติตามพันธกิจของการสร้างชีวิตที่ดีกว่า่สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

1997-1999 ก้าวล้ำหน้าพรมแดนดิจิตอล

แม้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหมดของเกาหลี แต่ Samsung เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถเติบโตได้ต่อไป เนื่องมาจากการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและเครือข่าย รวมถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ในด้านอิเลคทรอนิกส์ การเงินและการบริการที่เกี่ยวข้อง

Samsung ได้ตอบรับต่อวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยการลดจำนวนบริษัทในเครือลงเหลือ 45 บริษัท (เป็นจำนวนมาตรฐานของบริษัทในเครือตามกฎหมายการค้าเสรี) ทำการลดจำนวนพนักงานลงเกือบ 50,000 คน ขายธุรกิจ 10 ชนิดและพัฒนาความมั่นคงของโครงสร้างทางการเงิน โดยการลดอัตราส่วนหนี้สินของปี 1997 จาก 365% ลงเหลือ 148% ในช่วงปลายปี 1999

1997-1999 : ก้าวล้ำหน้าพรมแดนดิจิตอล
1999
 • Samsung Aerospace (ทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ Samsung Techwin), Daewoo Heavy Industries, และ Hyundai Space and Aircraft ได้รวมกันเป็นบริษัทเดียวคือ Korea Aerospace Industries
 • เป็นแห่งแรกในโลกที่มีสายการผลิตดิจิตอลทีวีเต็มอัตรา
 • เป็นบริษัทแรกที่พัฒนาจอแสดงผล TFT-LCD 3D
 • พัฒนา Wireless Internet phone (สมาร์ทโฟน) โทรศัพท์ไร้สายพร้อมการใช้งานหลากหลายขนาดเล็ก
1998
 • มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับโลกของ TFT-LCD สูงสุด
 • เป็นบริษัทแรกที่เริ่มการผลิตดิจิตอลทีวีแบบการผลิตจำนวนมาก
 • เริ่มสายการผลิต Digital TV เป็นครั้งแรกในโลก
 • การพัฒนาทีวีจอแบนอย่างสมบูรณ์แบบเสร็จสิ้น
 • ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Nagano Winter Olympics
 • เปิดตัว 128M SDRAM เป็นครั้งแรกในโลก
 • พัฒนา Synchronous DRAM ขนาด 128MB และแฟลช เมโมรี่ ขนาด 128MB
1997
 • เป็นผู้สนับสนุนโอลิมปิกทั่วโลก (TOP) ในประเภทการสื่อสารไร้สาย
 • ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ไร้สายสำหรับ Nagano Winter Olympic
 • พัฒนา PCS ที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดในโลก (105 กรัม)
 • พัฒนา TFT-LCD (30) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • การพัฒนา TFT-LCD 30" เป็นครั้งแรกในโลกเสร็จสิ้น
 • ประกาศเฟสที่ 2 ของการบริหารจัดการใหม่

บน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา