ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ Samsung

เริ่มจากการเป็นบริษํทซึ่งทำธุรกิจส่งออกเล็กๆที่เมืองแตกู ประเทศเกาหลี Samsung ได้เติบโตเพื่อกลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในธุรกิจเครื่องใช้ดิจิตอลและมีเดีย, เซมิคอนดัคเตอร์, หน่วยความจำ, และการเชื่อมต่อระบบ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการคุณภาพสูงสุดที่เป็นนวัตกรรมของ Samsung ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วงเวลาเหล่านี้คือการเก็บบันทึกความทรงจำที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของ Samsung, แสดงถึงวิธีการที่บริษัทได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และผลสำเร็จ, สร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด, และปฏิบัติตามพันธกิจของการสร้างชีวิตที่ดีกว่า่สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

1990-1993 การแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ช่วงต้นยุค 1990 เกิดความท้าทายอันยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจไฮเทค

การควบรวมกิจการ, การเสริมสร้างพันธมิตร และการเข้าซื้อบริษัทเป็นเรื่องปกติในช่วงเวลาที่การแข่งขันและการรวมกันเพื่อความมั่นคงกำลังเฟื่องฟู บริษัทต่างๆถูกบังคับให้ทำการทบทวนการนำเสนอเทคโนโลยีและบริการ ธุรกิจเริ่มเคลื่อนที่ข้ามผ่านเขตแดนระหว่างประเทศและบริษัท Samsung ใช้โอกาสเหล่านี้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น

1990-1993 : การแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
1993
 • Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) พัฒนา Digital Video Disk Recorder (DVD-R) ได้เป็นครั้งแรก
 • Samsung Electronics เข้าซื้อบริษัท HMS ของสหรัฐ
1992
 • พัฒนาระบบโทรศัพท์มือถือ
 • การพัฒนาฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 250 MB เสร็จสิ้น
 • การพัฒนา 64M DRAM เป็นครั้งแรกในโลกเสร็จสิ้น
 • เข้าซื้อ Kukje Securities Co. (ทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ Samsung Securities Co., Ltd.)
 • มีการผลิตหุ่นยนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมตัวที่ 10 ล้าน
 • เริ่มกระบวนการผลิตในประเทศจีน
 • 64M DRAM เป็นครั้งแรกในโลกเสร็จสิ้น
1991
 • Samsung ช่วยสนับสนุนการติดตั้งศาลาเกาหลีที่ Royal Museum of England
 • การพัฒนาชุดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเสร็จสิ้น

บน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา