SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

ประวัติศาสตร์

Samsung's ประวัติศาสตร์

เริ่มจากการเป็นบริษํทซึ่งทำธุรกิจส่งออกเล็กๆที่เมืองแตกู ประเทศเกาหลี Samsung ได้เติบโตเพื่อกลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในธุรกิจเครื่องใช้ดิจิตอลและมีเดีย, เซมิคอนดัคเตอร์, หน่วยความจำ, และการเชื่อมต่อระบบ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการคุณภาพสูงสุดที่เป็นนวัตกรรมของ Samsung ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วงเวลาเหล่านี้คือการเก็บบันทึกความทรงจำที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของ Samsung, แสดงถึงวิธีการที่บริษัทได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และผลสำเร็จ, สร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด, และปฏิบัติตามพันธกิจของการสร้างชีวิตที่ดีกว่า่สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

1970-1979 การเปลี่ยนเข้าสู่อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

ตลอดยุค 1970 Samsung วางยุทธศาตร์การจัดตั้งองค์กรต่างๆเพื่อการเติบโตในอนาคตโดยทำการลงทุนในอุตสาหกรรมรมหนัก, เคมี, และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่บริษัทได้ก้าวเข้าสู่การขยับตำแหน่งในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอในระดับโลกด้วยการเข้าควบรวมกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดบริษัทใหม่ๆขึ้นมารวมถึงบริษัท Samsung Heavy Industries Company ในปี 1974 และบริษัท Samsung Shipbuilding Company และบริษัท Samsung Precision Company (ปัจจุบันคือ Samsung Techwin) ในปี 1977
จุดประทุของการเจริญเติบโตอีกจุดหนึ่งสำหรับ Samsung มาจากความเฟื่องฟูของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน Samsung Electronics ซึ่งได้กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาดภายในประเทศเกาหลีและได้เริ่มทำการส่งออกผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกในช่วงเวลานี้ Samsung ถือส่วนแบ่ง 50 เปอร์เซ็นต์ของตลาดเซมิคอนดัคเตอร์ในเกาหลี ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงเพิ่มขึ้นให้กับ Samsung Electronics ในฐานะที่เป็นผู้นำในด้านการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์

1970-1979 : การเปลี่ยนเข้าสู่อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์
1979
 • เริ่มสายการผลิตเตาอบไมโครเวฟ
1978
 • ผลิตทีวีขาวดำเครื่องที่ 4 ล้าน (มากที่สุดในโลก)
1977
 • จัดตั้ง Samsung Precision Co. (เปลี่ยนชื่อเป็น Samsung Techwin ในปี 1987)
 • เริ่มการส่งออกโทรทัศน์สี
 • ก่อตั้ง Samsung General Chemicals
 • ก่อตั้ง Samsung Construction
1976
 • มีการผลิตทีวีขาวดำเครื่องที่ 1 ล้าน
1974
 • ตั้งบริษัท Samsung Heavy Industries
 • ก่อตั้ง Samsung Petrochemical
 • เริ่มการผลิตเครื่องซักผ้าและตู้เย็น
1972
 • เริ่มการผลิตโทรทัศน์ขาวดำสำหรับการจำหน่ายในประเทศ

บน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา