ประวัติศาสตร์

Samsung's ประวัติศาสตร์

เริ่มจากการเป็นบริษํทซึ่งทำธุรกิจส่งออกเล็กๆที่เมืองแตกู ประเทศเกาหลี Samsung ได้เติบโตเพื่อกลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในธุรกิจเครื่องใช้ดิจิตอลและมีเดีย, เซมิคอนดัคเตอร์, หน่วยความจำ, และการเชื่อมต่อระบบ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการคุณภาพสูงสุดที่เป็นนวัตกรรมของ Samsung ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วงเวลาเหล่านี้คือการเก็บบันทึกความทรงจำที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของ Samsung, แสดงถึงวิธีการที่บริษัทได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และผลสำเร็จ, สร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด, และปฏิบัติตามพันธกิจของการสร้างชีวิตที่ดีกว่า่สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

1970-1979 การเปลี่ยนเข้าสู่อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

ตลอดยุค 1970 Samsung วางยุทธศาตร์การจัดตั้งองค์กรต่างๆเพื่อการเติบโตในอนาคตโดยทำการลงทุนในอุตสาหกรรมรมหนัก, เคมี, และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่บริษัทได้ก้าวเข้าสู่การขยับตำแหน่งในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอในระดับโลกด้วยการเข้าควบรวมกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดบริษัทใหม่ๆขึ้นมารวมถึงบริษัท Samsung Heavy Industries Company ในปี 1974 และบริษัท Samsung Shipbuilding Company และบริษัท Samsung Precision Company (ปัจจุบันคือ Samsung Techwin) ในปี 1977
จุดประทุของการเจริญเติบโตอีกจุดหนึ่งสำหรับ Samsung มาจากความเฟื่องฟูของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน Samsung Electronics ซึ่งได้กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาดภายในประเทศเกาหลีและได้เริ่มทำการส่งออกผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกในช่วงเวลานี้ Samsung ถือส่วนแบ่ง 50 เปอร์เซ็นต์ของตลาดเซมิคอนดัคเตอร์ในเกาหลี ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงเพิ่มขึ้นให้กับ Samsung Electronics ในฐานะที่เป็นผู้นำในด้านการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์

1970-1979 : การเปลี่ยนเข้าสู่อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์
1979
 • เริ่มสายการผลิตเตาอบไมโครเวฟ
1978
 • ผลิตทีวีขาวดำเครื่องที่ 4 ล้าน (มากที่สุดในโลก)
1977
 • จัดตั้ง Samsung Precision Co. (เปลี่ยนชื่อเป็น Samsung Techwin ในปี 1987)
 • เริ่มการส่งออกโทรทัศน์สี
 • ก่อตั้ง Samsung General Chemicals
 • ก่อตั้ง Samsung Construction
1976
 • มีการผลิตทีวีขาวดำเครื่องที่ 1 ล้าน
1974
 • ตั้งบริษัท Samsung Heavy Industries
 • ก่อตั้ง Samsung Petrochemical
 • เริ่มการผลิตเครื่องซักผ้าและตู้เย็น
1972
 • เริ่มการผลิตโทรทัศน์ขาวดำสำหรับการจำหน่ายในประเทศ

บน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา